Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : kata yg menjadi pokok drpd kata terbitan (kata tanpa imbuhan spt pandang, gelisah, kuat, dll); (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : kata akar atau kata terbitan yg dpt diberi imbuhan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
kata (kata nama)
Bersinonim dengan ucap, tutur, bicara, cakap, nyata, titah, sabda, firman, lafaz, sebut, ujar, syarah, bahas;,
Kata Terbitan : sekata, katakan, berkata, berkata-kata, mengata, mengatakan, memperkatakan, terkata, perkataan,


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
apakah beza antara kata dasar, kata akar, kata tunggul, kata terbitan ? akar, tawa, dan mudi masuk kategori yang mana?Kata dasar/Kata akar ialah bentuk dasar dlm sesuatu kata yg boleh merupakan morfem bebas spt anak dlm beranak. Kata tunggal tidak menerima imbuhan atau kata dasar yang lain. Kata terbitan, kata yg terbentuk drpd kata dasar dgn penggunaan imbuhan. Akar, tawa, mudi tergolong dalam kata dasar/kata akar/ kata tunggal.Tatabahasa10.10.2008
salam, saya sedang mencari 5000 kata dasar.kata dasar dikatakan kata yang digunakan tanpa imbuhan di depan dan imbuhan di belakang.contonya,peralatan.kata dasarnya,alat.adakah contoh yang saya beri ini betul.Kata dasar ialah kata yang menjadi pokok daripada kata terbitan (kata tanpa imbuhan seperti alat, pandang, kuat, dan lain-lain. Sila rujuk Kamus Dewan untuk mendapatkan senarai yang diperlukan kerana entri dalam kamus ialah kata dasar/kata akar.Lain-lain22.11.2010
pembentukan kata-kata ganda dan kata majmukProses penggandaan dalam bahasa Melayu ialah proses yang menggandakan kata dasar, kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh (buku-buku), separa (lelaki), dan berentak (sayur-mayur). Pembentukan kata majmuk ialah proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan membawa makna tertentu.Tatabahasa19.10.2006
apakah kata dasar bagi perkataan muridMurid ialah kata dasar, tiada lagi kata dasar lain. Bentuk jamaknya murid-murid.Lain-lain10.07.2003
Maaf, saya ingin bertanya tentang kata dasar bagi perkataan persembahan? Adakah sembah? Mohon penjelasan pihah DBP. Terima kasih.Apitan per-...-an mempunyai satu bentuk sahaja, iaitu apabila bergabung dengan semua kata dasar kecuali dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r, yang satu r harus digugurkan. Oleh itu, Kata dasar bagi persembahan ialah sembah.Tatabahasa02.06.2020
Selamat Petang. Saya ingin memastikan sama ada kata dasar berikut betul : 1) peristiwa --> kata dasar peristiwa 2) perpaduan --> kata dasar padu Selain itu, ayat aktif bila bertukar kepada ayat pasif yang subjeknya Kata Ganti Nama Diri I atau II, bagaimana kita boleh pastikan mesti guna imbuhan -kan pada kata kerja atau tidak. Misalnya : 1) Lagu 'Negaraku' kami nyanyikan. 2) Buku cerita itu saya baca. Terima kasih.

1. Kata dasar yang betul ialah peristiwa dan padu.

2. Lihat pada ayat aktif (tidak semua ayat aktif boleh dipasifkan), contohnya: Kami nyanyikan lagu Negaraku, maka ayat pasif menjadi "lagu Negaraku kami nyanyikan". Untuk maklumat lanjut, rujuk buku Tatabahasa Dewan, halaman 462.

Tatabahasa15.07.2011
1. bagaimanakah hendak membezakan sesuatu kata dasar yang bermula dengan huruf r adalah digabungkan dengan imbuhan pe-(allomof bg peN-)atau imbuhan per-. contoh 1. peramah 2. peramai 3. peramal 2. bolehkah senaraikan kata-kata dasar yang bermula dengan huruf r yang bergabung dengan imbuhan per-? sekian terima kasihAwalan pe- mempunyai dua makna; i. orang atau benda yang mengalami perbuatan dalam kata dasar atau keadaan, contohnya petinju (orang yan bertinju), dan ii. oran yang melakukan kerja yan terkandung dalam maksud kata dasar, contohnya paramal (orang yang meramal). untuk maklumat lanjut tentan awalan pe- dan peN- sila rujuk buku Tatabahasa Dewan, halamn 108 - 116 dan rujuk juga Kamus Dewan untuk mendapatkan senarai kata yang bermula dengan huruf R serta kata terbitan daripada kata dasar yang bermula dengan huruf R (kata peramai tidak ada dalam Kamus Dewan).Tatabahasa25.07.2009
Maaf, saya ingin bertanya tentang kata dasar bagi perkataan perayaan. Adakah raya adalah kata dasar bagi perayaan? Mohon penjelasan daripada pihak DBP. Terima kasih.Kata dasar untuk kata terbitan "perayaan" ialah "raya" yang telah menerima imbuhan pe-..-an. Tatabahasa29.05.2020
1. bagaimanakah imbuhan pe-(allomof bagi peN-)dan imbuhan per dibezakan apabila kata dasar yang bermula dengan huruf r-diterbitkan? cth1. peramah 2. peramal 3. peramai seperti contoh-contoh di atas, dari segi morfologi, bagaimana kita dapat tahu bahawa kata- kata dasar tersebut adalah bergabung dengan imbuhan berbentuk per- atau imbuhan berbentuk pe-(allomof bg peN-)? sebab dalam buku- buku tatabahasa tidak dinyatakan dengan jelas. sekian terima kasihTidak ada panduan khusus untuk memudahkan kita mengetahui apakah kata dasar (sama ada bermula dengan huruf R atau tidak) bagi kata terbitan pe- dan per-, melainkan merujuk kamus dengan kerap. Walau bagaimanapun ada sesetengah perkataan meman telah dimaklumi kata dasarnya kerana kebiasaannya kata terbitan bagi kedua-dua kata dasar (kata yang bermula dengan huruf dan bukan r) tidak sama, conthnya: peramal daripada kata dasar ramal, kerana bagi kata dasar amal antara kata terbitan yang ada ialah pengamal (peramal tidak ada). Untuk mengetahui dengan lebih lanjut sila rujuk buku Tatabahasa Dewan, halaman 108 -115. Sila rujuk juga kajian-kajian ilmiah tentang tajuk ini.Tatabahasa25.07.2009
Antara yang berikut, yang manakah yang berkaitan dengan proses pembentukan kata? I Menambah imbuhan pada kata dasar. II Mengulang seluruh atau sebahagian kata dasar. III Menggantikan unsur-unsur tertentu kepada kata dasar. IV Mencantumkan huruf dan suku kata serangkaian perkataan sesedap sebutan. A I dan II B II dan III C I dan IV D III dan IVAntara yang berikut, yang manakah yang berkaitan dengan proses pembentukan kata?

I Menambah imbuhan pada kata dasar. II Mengulang seluruh atau sebahagian kata dasar.

A. I dan II
Tatabahasa17.10.2013
12345678910...

Kembali ke atas