Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata kata-kata

Puisi
 

Mengapa adik menjahit baju,
     Menjahit kain si banyak lagi;
Mengapa adik kata begitu,
     Kata yang lain banyak lagi.


Lihat selanjutnya...(70)
Peribahasa

Seperti bunyi gung tertangkup.

Bermaksud :

Kata-kata yang tidak jelas.

 

Lihat selanjutnya...(65)

603

The tongue is sharper than the sword

Kata yang keluar dari mulut lebih menyakitkan daripada serangan fizikal

Lidah manusia lebih tajam daripada pisau dan parang

Indeed, the tongue is sharper than the sword . Her merciless words lashed out at my heart so much so that its wounds took many years to heal.

Sesungguhnya lidah manusia lebih tajam daripada pisau dan parang . Kata-kata yang kejam ini telah merobek kalbuku sehingga lukanya mengambil masa bertahun-tahun untuk sembuh.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(117)

Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
kata nama[t.mu.wA]kata namasungai.Bilo ujan lobek, sawah topi tomua copek apuih.[bi.l u.dZAn l.bE/ sA.wAh t.pi t.mu.wA tS.pE/ A.puih]Apabila hujan lebat, air sungai di tepi sawah cepat melempahi tebing.
kata kerja[b.tA.ÄA/]kata kerja1. bertolak-tolak.Eloklah bobareh, jangan botarak naek bas tu.[E.l/.lAh b.bA.ÄEh dZA.NAn b.tA.ÄA/ nAE/ bAs tu]Eloklah berbaris jangan bertolak-tolak naik bas itu.
kata kerja[m.øm.bu.ÄEh]kata kerjabertaburan.Kekabu monyobureh kolua dari banta nang kuyak tu.[k.kA.bu m.øm.bu.ÄEh k.luA dA.Äi bAn.tA nAN ku.jA/ tu]Kekabu bertaburan keluar dari bantal yang koyak itu.
doh[dh]kata tugaskata yang digunakan sebagai penegas dalam percakapan, pun.Tak do den buek doh.[tA/ d dEn bu.wE/ dh]Tak ada saya buat pun.
bangkai[bAN.kAj]kata namakata kesat yang diucapkan kerana marah atau geram.Huh, apo bangkaie kau ni, kojo tu pon tak buleh buek![huh A.p bAN.kAj.E kAw ni k.dZ tu pon tA/ bu.leh bu.wE/]Heh, apa bangkainya kau ini, kerja yang itu pun tidak boleh buat
darang[dA.ÄAN]kata kerjatanah di bahagian bawah bukit (alur di antara dua jurang). (kata nama?)Kok nak dapek landak rayo, tunggu kek darang tu.[ko/ nA/ dA.pE/ lAn.dA/ ÄA.j / tuN.gu kE/ dA.ÄAN tu]Kalau hendak dapat landak raya, tunggu di darang itu.
rahang[ÄA.hAN]kata namalubuk tidak berair tempat buaya tinggal atau menyimpan mangsanya.Rahang tu makoe tompek buayo simpan tangkapane yang idup bia busuk kato Pawang Mael.[ÄA.hAN tu mA.k.E tm.pE/ buA.j sim.pAn tAN.kA.pAn.E jAN i.dup bi.jA bu.su/ kA.t pA.wAN mA/.El]Rahang itu maknanya tempat buaya menyimpan tangkapannya yang hidup biar jadi busuk kata Pawang Mail.
siapaleh[si.jA.pA.leh]kata namaungkapan yang digunakan di awal kata yang bermaksud minta dijauhkan daripada bencana, bala dan lain-lain.Siapaleh mintak-mintak janganla ado keluargo kito yang kono saket.[si.jA.pA.leh min.tA/.min.tA/ dZA.NAn.lA A.d kE.lu.wA.g ki.t jAN k.n sA.ket]Siapaleh minta-minta janganlah ada keluarga kita yang terkena sakit.
wok[w/]kata namagelaran manja biasanya bagi kanak-kanak perempuan.   
tiek[tiE/]kata adjektiftempang.Dio maren kakie patah, jam ni dah elok tapi jalane tiyek.[di.j mA.ÄEn kA.ki.E pA.tAh dZAm ni dAh E.l/ tA.pi dZA.lAn.E ti.jE/]Dulu kelmarin kakinya patah, kini sudah baik tapi jalannya tempang.
12345678910...

Kembali ke atas