Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
tingkat (kata nama)
Bersinonim dengan paras, lantai;,
Kata Terbitan : tingkat-tingkat, bertingkat-tingkat, meningkat, meningkatkan, tingkatan, peningkatan,


Kamus Sains

Kamus Sains.indb
butadiene styrene. (KEJ) abscess (abses) Nanah yang terkumpul dalam sesuatu rongga, yang terhasil daripada degradasi tisu. (UBAT) abscissa (absisa) Salah satu koordinat pada sistem koordinat Cartesan. Dalam sistem koordi- nat dua dimensi, absisa merupakan koordinat mengufuk yang diwakili . (MAT) absolute address (alamat mutlak) Alamat yang menyatakan kedudukan fizikal sel atau kedudukan ingatan, daf- tar, atau liang input/output pada peta ingatan yang menunjukkan ukuran rintangan dalaman suatu ben- dalir terhadap alirannya. Semakin besar rintangannya, semakin besar pula koefisiennya. Rintangan ini sama dengan daya ricihan yang dinyatakan dalam dine per sentimeter kuasa dua yang diteruskan dari suatu satah bendalir ke suatu satah selari yang lain (1 sentimeter jauhnya) dan dijanakan oleh suatu perbezaan halaju bendalir mengikut arah daya tersebut. Koefisien ini berubah mengikut

Kembali ke atas