Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[kaum] | قوم

Definisi : 1. puak, suku bangsa: banyak ~ orang asli yg masih tinggal di dlm hutan; 2. jenis bangsa: antara ~ yg hidup berpindah-pindah pd zaman sekarang ialah ~ Eskimo; 3. keluarga, sanak-saudara: seorang gadis dilarang keluar belayar seorang diri kecuali bersama-sama dgn bapanya ataupun seorang drpd ~ kerabatnya yg haram nikah dengannya; 4. golongan (orang yg sekerja, sefahaman, setingkat, dll): ~ buruh; ~ petani; ~ nelayan; 5. bahagian drpd jenis (tumbuh­tumbuhan dan haiwan); ~ asli penduduk asli di sesebuah negara; ~ atasan golongan orang yg tinggi taraf atau kedudukan mereka dlm masyarakat (spt orang-orang yg berpangkat tinggi, golongan bangsa­wan, dsb); ~ borjuis golongan orang per­tengahan (tidak tinggi atau rendah taraf atau kedudukan mereka dlm masyarakat); ~ buruh golongan pekerja (buruh); ~ guru orang-orang yg berjawatan guru; ~ ibu (wanita) golongan orang perempuan; ~ keluarga = ~ kerabat sanak saudara, saudara-mara; ~ kolot orang-orang yg termasuk dlm golongan yg berfikiran kolot; ~ lelaki golongan orang lelaki; ~ marhaen rakyat jelata yg kebanyakan (spt petani kecil, buruh, dll); ~ modal orang-orang yg kaya (ber-modal), golongan kapitalis; ~ muda angkatan muda; ~ munafik orang-orang yg munafik; ~ Muslimin orang-orang Islam; ~ Musyrikin orang-orang kafir; ~ pemberontak orang-orang yg memberontak; ~ perewa Mn orang yg buruk kelakuannya (spt samseng); ~ proletar golongan pekerja bawahan; ~ rendahan golongan orang yg rendah pang­katnya atau kedudukannya, dsb; ~ syarikat orang-orang yg menjadi sahabat (sekutu); ~ tani orang-orang yg bertani, golongan petani; ~ terpelajar (cerdik, cendekia) golongan orang yg pandai-pandai; ~ tua generasi tua; berkaum 1. berkerabat (dgn), mempunyai pertalian kekeluargaan (dgn): dia itu ~ dgn saya; 2. berkaum-kaum; 3. ark (ber)sembah­yang mengikut imam (berimam), sembahyang berjemaah; berkaum-kaum berpecah-pecah mengikut kaum, berpuak-puak: akan tetapi hidup mereka masih ~; perkauman 1. (yg berkaitan dgn) kaum kerabat (keluarga), (pertalian) sanak-saudara; 2. (yg berkaitan dgn) golongan, puak; 3. (yg ber­kaitan dgn sesuatu) suku bangsa, kesukuan (bangsa dll): perasaan ~ yg keterlaluan di negara yg berbilang bangsa sangatlah berbahaya. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[kaum] | قوم

Definisi : 1 golongan orang sbg sebahagian drpd satu bangsa yg besar; suku bangsa: Penduduknya yg terdiri drpd berbagai-bagai ~ itu hidup berbaik-baik. 2 saudara-mara; keluarga; kerabat: Ia tidak diakui oleh ~nya. 3 golongan orang yg sama pekerjaannya (pendapatnya, tarafnya dll): ~ tani. ~ asli penduduk asli sesebuah negara. ~ atasan orang-orang yg berpangkat tinggi. ~ buruh golongan orang yg bekerja sbg buruh. ~ guru orang-orang yg bekerja sbg guru. ~ ibu (wanita) golongan orang perempuan. ~ keluarga (kerabat) saudara-mara. ~ lelaki golongan orang lelaki. ~ terpelajar golongan orang pandai-pandai. berkaum 1 bersaudara (dgn); berkeluarga (dgn). 2 = berkaum-kaum berpuak-puak; berkelompok-kelompok. perkauman 1 hal-hal mengenai kaum (perhubungan saudara, golongan dll). 2 hal atau perbuatan berkaum-kaum: Faham ~ masih tebal di kalangan mereka. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
kaum (kata nama)
1. Bersinonim dengan suku: kabilah, taefah, bangsa orang, puak, suku,

2. Bersinonim dengan ahli: keluarga, sanak-saudara, saudara-mara, kerabat, gerombongan, kelompok, pasukan, rombongan, komuniti mujtamak,

Kata Terbitan : berkaum, perkauman,

Puisi
 

Hari ini hari Ahad,
     Besok hari Isnin;
Mudah-mudahan nabi mengaku umat,
     Barulah masuk kaum muslimin.


Lihat selanjutnya...(2)
Peribahasa

Tebas buluh serumpun.

Bermaksud :

Merosakkan kaum kerabat kerana perbuatan yang tidak baik.

 

Lihat selanjutnya...(43)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
เผอิญ ฉันอยู ่ ที่ นั่ นขณะที่ ท ่ านรองนายกรัฐมนตรีมาถึง Kebetulan saya berada di tempat itu sewaktu Timbalan Perdana Menteri tiba. เผา [pau] ก membakar เผ ่ า [pau] น suku kaum เผื ่ อ [pa] ว untuk: ชาวนาเก็บฟางเผื่ อไว ้ ให ้ วัวกินในหน ้ าหนาว Pesawah menyimpan jerami untuk lembunya makan pada musim sejuk. เผือก [pak] น 1 keladi, ubi keladi buncit. พลู [plu:] น sirih พลูโต [plu:to:] น Pluto พลูโทเนียม [plu:to:ni  am] น plutonium พวก [puak] น puak พวกพ ้ อง [-p:] น 1 (ญาติ) kaum ke­ ra­bat 2 (เพื ่ อน) sahabat handai พวง [pua] น gugus: พ ่ อให ้ องุ ่ นแก ่ ฉันสอง พวง Ayah memberi saya dua gugus ang- gur
Kamus Thai 2.indb
บ ้ านช ่ วยก ั นชำแหละเนื้ อว ั วที่ ถูกเชือด Orang kam­pung bergotong-royong melapah lembu yang disembelih itu. 2 memotong: แม ่ บ ้ านชำแหละเนื้ อเพื่ อประกอบอาหาร Kaum ibu memotong daging untuk dimasak. ชิง [ci] ดู ช ่ วงชิง ชำ ชิง Kamus Thai 2.indb 134 4/15/2008 11:06:07 AM ช 135 ชิงชนะเลิศ [-canal:t tamna:y] ก meramalkan: หมอดู ทำนายว ่ าจะเกิดสงครามโลกครั้ งที่ สาม Ahli nu­ jum meramalkan perang Dunia Ketiga akan berlaku. ทำนุบำรุง [tamnubamru] ก men- jaga, memelihara: ทุกชนชาติต ้ องทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง Setiap kaum wajib menjaga seni budaya masing-masing. ทำเนียบ [tamni  :ap] น 1 (ที่ พำนัก) ke- diaman ketua negara 2 (ลำดับรายชื่ อ) plak peringatan ทำเนียบรัฐบาล [-rattaba:n] น pusat pentadbiran negara
Kamus Thai 2.indb
sawa:n] น kalung สังเวช [sawe:t] ดู สมเพช สังเวย [saw:y] ก menyembahkan: ในวันบูชาหาดทรายชาวประมงสังเวยไก ่ ดำแด ่ เทพเจ ้ าแห ่ งท ้ องทะเล Semasa pesta pemu- jaan pantai, kaum nelayan menyem- bahkan ayam hitam kepada penunggu laut. สังเวียน [sawian] น gelanggang สังสรรค ์ [sasan] ก beramah mesra: ตั้ งแต ่ เขาได ้ รับการแต ่ งตั้ งเป็นผู ้ อำนวยการเขาไม ่ น naluri: ความกลัวเป็นสัญชาตญาณอย ่ างหนึ่ ง ของมนุษย ์ Ketakutan adalah salah satu naluri manusia. สัญชาติ [sanca:t] น kewarganega- raan: ชาวเขาอีกหลายชนเผ ่ ายังไม ่ ได ้ สัญชาติ ไทย Beberapa suku kaum orang bukit belum mendapat kewarganegaraaan Thai. สัญญา [sanya:] น 1 janji คุณต ้ องรักษา สัญญาที่ คุณให ้ ไว ้ Anda mesti menepati janji yang anda berikan. ก 2 berjanji: เพื่
Kamus Thai 2.indb
reh getah pada awal pagi. 2 menu­ris: ชนเผ ่ าแอฟริกาบางกลุ ่ มกรีดใบหน ้ าเพื่ อเป็น เครื่ องหมายประจำเผ ่ า Sesetengah bangsa di Afrika menuris muka sebagai tanda pengenalan suku kaum. กรุง [kru] น kota raya กรุ ้ งกริ ่ ง [krukri  ] ดู กรุ ้ มกริ ่ ม กรุณา 1 [karuna:] ก bersimpati: เขากรุณาต ่ อเด็กกำพร ้ า Dia

Kembali ke atas