Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata keadaan

Peribahasa

Buta kehilangan tongkat.

Bermaksud :

Menghadapi keadaan yang sukar.

 

Lihat selanjutnya...(67)

254

Make hay while the sun shines

Ambillah kesempatan sepenuhnya daripada keadaan atau peluang yang ada sebelum ia lenyap.

Menjemur sementara panas

"People are going to tight pants this season, and we should quickly make hay while the sun shines," said the boutique owner, hoping to reap a big profit out of the short-lived favourable situation.

''Musim ini, orang suka pakai seluar ketat, dan kita perlulah segera menjemur sementara panas,'' kata pemilik butik itu yang berharap dapat mengaut keuntungan besar daripada keadaan itu yang datang hanya sekejap.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(25)

Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
jokong[dZ:/.N]kata adjektifkeadaan cuaca yang redup.Ari ni jokong jah, tok panah.[A.Äi ni dZ:/.N dZAh t/ pA.nAh]Hari ni redup saja, tak panas.
kemah keming[k«.mAh k«.miN] keadaan ikatan atau tutupan yang terlalu kuat dan susah hendak ditanggalkan atau dicabut.Jusoh ikat tali tiye tu kemah keming sapa tok leh nok cabut.[dZu.soh i.kA/ tA.li t:i.jE tu k:«.mAh k«.miN sA.pA t/ l«h n/ tSA.bu/]Jusuh mengikat tali di tiang tu terlalu kuat hingga tidak boleh dicabut.
jongok angok[dZ:.N/ A.N/] keadaan orang ramai yang sedang melihat sesuatu dengan asyik sekali.Dok tengok gapo gak jongok angok tu.[do/ tE.N/ g:A.p gA/ dZ:.N/ A.N/ tu]Sedang tengok apa ramai-ramai tu.
blete kale[blE.tE kA.lE] keadaan menjadi tidak teratur, lintang pukang.Budok-budok buje tu, tido blete kale lua.[bu.d/.bu.d/ bu.dZE tu ti.do blE.tE kA.lE l:u.wA]Budak-budak bujang tu, tidur lintang pukang di ruang tamu.
congok[tS:.N/]kata kerjaduduk dalam keadaan sedang memikirkan sesuatu, termenung.Bo la dok congok situnyo.[b lA do/ tS:.N/ s:i.tu.ø]Janganlah lagi duduk termenung di situ.
catok[tS:A.t/]kata tugasberkenaan keadaan jatuh secara terduduk.Mok Teh reboh catok bokte diyo glecoh tanggo.[m/ teh Ä«.bh tS:A.t/ b/.tE di.j glE.tSh tAN.g]Mak Teh jatuh terduduk sebab tergelincir di tangga.
nyendeh[ø:En.dEh]kata kerjaduduk dalam keadaan menyandar (pada sesuatu).Jange dok nyendeh ko ore gak, panah-panah ni.[dZA.NE do/ øEn.dEh k .ÄE gA/ pA.nAh.pA.nAh ni]Janganlah bersandar pada saya, panas-panas begini.
deke[dE.kE]kata adjektifberkenaan buah dalam keadaan tidak berisi penuh, tidak elok.Tahong ni buoh mokte deke, pasa masok museng kemara.[tA.hoN ni bu.wh m/.tE dE.kE pA.sA mA.s/ mu.seN k«.mA.ÄA]Tahun ini buah rambutan tak berisi penuh, kerana masak musim kemarau.
debek[dE.bE/]kata adjektifberkenaan sesuatu dalam keadaan tidak berkualiti, tidak bagus.Puok demo debek, bokte tu kaloh.[pu/ dE.m dE.bE/ b/.tE tu kA.lh]Pasukan kamu tidak berkualiti, sebab itu kalah.
berak[b:«.ÄA/]kata adjektifberkenaan buah dalam keadaan mula hendak masak.Buoh mokte blake rumoh tu, berak doh.[:]Buah rambutan belakang rumah tu dah mula masak.
1234

Kembali ke atas