Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata keadaan

Peribahasa

Buta kehilangan tongkat.

Bermaksud :

Menghadapi keadaan yang sukar.

 

Lihat selanjutnya...(67)


Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
jokong[dZ:/.N]kata adjektifkeadaan cuaca yang redup.Ari ni jokong jah, tok panah.[A.Äi ni dZ:/.N dZAh t/ pA.nAh]Hari ni redup saja, tak panas.
kemah keming[k«.mAh k«.miN] keadaan ikatan atau tutupan yang terlalu kuat dan susah hendak ditanggalkan atau dicabut.Jusoh ikat tali tiye tu kemah keming sapa tok leh nok cabut.[dZu.soh i.kA/ tA.li t:i.jE tu k:«.mAh k«.miN sA.pA t/ l«h n/ tSA.bu/]Jusuh mengikat tali di tiang tu terlalu kuat hingga tidak boleh dicabut.
jongok angok[dZ:.N/ A.N/] keadaan orang ramai yang sedang melihat sesuatu dengan asyik sekali.Dok tengok gapo gak jongok angok tu.[do/ tE.N/ g:A.p gA/ dZ:.N/ A.N/ tu]Sedang tengok apa ramai-ramai tu.
blete kale[blE.tE kA.lE] keadaan menjadi tidak teratur, lintang pukang.Budok-budok buje tu, tido blete kale lua.[bu.d/.bu.d/ bu.dZE tu ti.do blE.tE kA.lE l:u.wA]Budak-budak bujang tu, tidur lintang pukang di ruang tamu.
congok[tS:.N/]kata kerjaduduk dalam keadaan sedang memikirkan sesuatu, termenung.Bo la dok congok situnyo.[b lA do/ tS:.N/ s:i.tu.ø]Janganlah lagi duduk termenung di situ.
catok[tS:A.t/]kata tugasberkenaan keadaan jatuh secara terduduk.Mok Teh reboh catok bokte diyo glecoh tanggo.[m/ teh Ä«.bh tS:A.t/ b/.tE di.j glE.tSh tAN.g]Mak Teh jatuh terduduk sebab tergelincir di tangga.
nyendeh[ø:En.dEh]kata kerjaduduk dalam keadaan menyandar (pada sesuatu).Jange dok nyendeh ko ore gak, panah-panah ni.[dZA.NE do/ øEn.dEh k .ÄE gA/ pA.nAh.pA.nAh ni]Janganlah bersandar pada saya, panas-panas begini.
deke[dE.kE]kata adjektifberkenaan buah dalam keadaan tidak berisi penuh, tidak elok.Tahong ni buoh mokte deke, pasa masok museng kemara.[tA.hoN ni bu.wh m/.tE dE.kE pA.sA mA.s/ mu.seN k«.mA.ÄA]Tahun ini buah rambutan tak berisi penuh, kerana masak musim kemarau.
debek[dE.bE/]kata adjektifberkenaan sesuatu dalam keadaan tidak berkualiti, tidak bagus.Puok demo debek, bokte tu kaloh.[pu/ dE.m dE.bE/ b/.tE tu kA.lh]Pasukan kamu tidak berkualiti, sebab itu kalah.
berak[b:«.ÄA/]kata adjektifberkenaan buah dalam keadaan mula hendak masak.Buoh mokte blake rumoh tu, berak doh.[:]Buah rambutan belakang rumah tu dah mula masak.
1234

Kembali ke atas