Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata keadaan

Peribahasa

Buta kehilangan tongkat.

Bermaksud :

Menghadapi keadaan yang sukar.

 

Lihat selanjutnya...(67)


Glosari Dialek Johor

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
jelapak[dZ«.lA.pA/]kata kerjaberbaring dalam keadaan kurang bermaya kerana keletihan.Balek aje dari kebon, abang teros jelapak kat lantai.[bA.le/ A.dZ« dA.Äi k«.bon A.bAN t«.Äos dZ«.lA.pA/ kAt lAn.tAj]Balik sahaja dari kebun, abang terus berbaring di lantai dalam keadaan tidak bermaya kerana terlalu penat.
tayap[tA.4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444jAp]kata adjektifkeadaan yang bersesak-sesak dan bertolak-tolakan.Tayap padang sekolah tu, penoh bebudak.[tA.jAp pA.dAN s«.ko.lAh tu p«.noh b«.bu.dA/]Sesak padang sekolah itu dengan budak-budak.
sujo[su.dZo]kata adjektifkeadaan senyap sunyi khusus di dalam rumahPanggel-panggel, sujo aje, tak bejawap.[pAN.gel.pAN.gel su.dZo A.dZ« tA/ b«.dZA.wAp]Panggil-panggil, senyap sunyi sahaja, tiada jawapan.
bancah[bAn.tSAh]kata adjektifkeadaan basah pada permukaan selain tanah.Abes bancah lantai ni bile angah telepas baldi ae.[A.bes bAn.tSAh lAn.tAj ni bi.l« A.NAh t«.l«.pAs bAl.di Ae]Habis basah lantai ini apabila angah terlepas baldi air itu.
tui[tu.wi]kata adjektifdalam keadaan tidak boleh ditarik balik khusus dalam permainan kanak-kanak seperti permainan polis sentri dan lain-lain.Tui kau dan lepaskan tangan kau, jangan aleh lagi buah cato tu.[tu.wi kAw dAn l«.pAs.kAn tA.NAn kAw dZA.NAn A.leh lA.gi Tui engkau dan lepaskan tangan engkau, jangan alih lagi buah catur itu.
sia lantau[si.jA lAn.tAw] keadaan banyak orang yang sedang lalu-lalang; salo alai.Dah seimo lemo pon tempat ni maseh sia lantau.[dAh s«.i.mo le.mo pon t«m.pAt ni mA.seh si.jA lAn.tAw]Sudah senja pun tempat ini masih banyak orang yang lalu lalang.
salo alai[sA.lo A.lAj] keadaan banyak orang yang sedang lalu-lalang; sia lantau.Ape takot, kan salo alai kat sini.[A.p« tA.kot kAn sA.lo A.lAj kAt si.ni]Mengapa takut, bukankah di sini banyak orang yang sedang lalu-lalang.
pondak[pon.dA/]kata adjektifberkenaan keadaan yang terlalu banyak asap.Pondak asap balek buket sane tu.[pon.dA/ A.sAp bA.le/ bu.ket sA.n« tu]Terlalu banyak asap di sebalik bukit sana.
melintap[m«.lin.tAp]kata adjektifkeadaan demam yang kuat tetapi belum sampai ke tahap meracau.Demam biyase aje, belom melintap.[d«.mAm bi.yA.s« A.dZ« b«.lom m«.lin.tAp]Dia demam biasa sahaja, belum demam kuat.
libang-libu[li.bAN.li.bu]kata adjektifkeadaan sesuatu yang tidak kemas dan tidak tersusun.Susonle bantal tu elok-elok, jangan libang-libu aje.[su.son.l« bAn.tAl tu e.lo/.e.lo/ dZA.NAn li.bAN.li.bu A.dZ«]Susunlah bantal itu elok-elok, jangan nampak berselerak dan bersepah-sepah.
12

Kembali ke atas