Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata keadaan

Peribahasa

Buta kehilangan tongkat.

Bermaksud :

Menghadapi keadaan yang sukar.

 

Lihat selanjutnya...(67)

254

Make hay while the sun shines

Ambillah kesempatan sepenuhnya daripada keadaan atau peluang yang ada sebelum ia lenyap.

Menjemur sementara panas

"People are going to tight pants this season, and we should quickly make hay while the sun shines," said the boutique owner, hoping to reap a big profit out of the short-lived favourable situation.

''Musim ini, orang suka pakai seluar ketat, dan kita perlulah segera menjemur sementara panas,'' kata pemilik butik itu yang berharap dapat mengaut keuntungan besar daripada keadaan itu yang datang hanya sekejap.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(25)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
mepe[m:E.pE:]kata kerjaberjalan dalam keadaan yang mencurigakan.Koi nampak die mepe tepi pago tu, pencuri agaknye.[koj nAm.pA/ di.j« mE.pE t«.pi pA.g tu p«n.tSu.Äi A.gA/.ø«]Saya nampak dia berjalan dalam keadaan mencurigakan di tepi pagar, agaknya pencuri.
   2. berkenaan keadaan nasi yang keras kerana kurang air.Tambah ae siket dalam periok tu, nasik takot keseng.[tAm.bAh Ae si.ket dA.lAm p«.Äi.jo/ tu nA.si/ tA.kot k«.seN]Tambah sedikit lagi air ke dalam periuk, supaya nasi tidak keras.
   2. berkenaan sesuatu keadaan yang berselerak.Bejoho rumoh Pok Abu jok bininye mati.[b«.dZ.h Äu.mh p/ A.bu dZ/ bi.ni.ø« mA.ti]Berselerak rumah Pak Abu semenjak isterinya meninggal dunia.
rebe[Ä«.b«] berkenaan keadaan sesuatu atau seseorang yang tidak terurus.Bilek Kak Long ni reba macam sarang tikuh.[bi.le/ kA/ loN ni Ä«.b« mA.tSAm sA.ÄAN ti.kuh]Bilik Kak Long ini tidak terurus seperti sarang tikus.
   2. berkenaan cara berjalan dalam keadaan terketar-ketar.Dia baru baek demam, jalan pon ngege.[di.j« bA.Äu bA.e/ d«.mAm dZA.lAn pon NùE.gE]Dia baru baik demam, jalannya pun masih terketar-ketar.
cudat[tSu.dAt]kata adjektifkeadaan zakar yang menegang kerana sesuatu (menahan kencing, meransang).   
sampo[sAm.p]kata adjektifberkenaan keadaan kekotoran yang melekat pada seseorang atau sesuatu.Basoh tangga tu sampo kena lumpo.[bA.soh tAN.gA tu sAm.p k«.nA lum.po]Basoh tangga yang kotor terkena lumpur.
pokok ari[p.k/ A.Äi] keadaan cuaca yang mendung menandakan hari akan hujan.Cepat angkat kaen weh, pokok ari dah nampok tu.[tS«.pAt AN.kAt kA.en weh p.k/ A.Äi dAh nAm.p/ tu]Cepat angkat kain, awan mendung sudah nampak.
lesak[l«.sA/]kata adjektifberkenaan keadaan hujan yang berterusan.Ayoh tak ke laut, sebak ari lesak.[A.joh tA/ k« lAot s«.bA/ A.Äi l«.sA/]Ayah tidak ke laut kerana hujan berterusan.
lembang II[lEm.bAN] berkenaan sesuatu keadaan yang tidak tersusun.Ce suson buku tu, lembang ngat.[tS« su.son bu.ku tu lEm.bAN NAt]Tolong susun buku itu kerana ia sangat tidak tersusun.
1234

Kembali ke atas