Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[kék] | کيک

Definisi : (kék) sj kuih yg dibuat drpd adunan te­pung, mentega, gula, dll dan dibakar; ~ buah kek yg mengandungi campuran buah­buahan kering spt kismis, aprikot dsb; ~ keju kek yg diperbuat drpd keju krim, gula, telur dsb; ~ lapis kek yg terdiri drpd beberapa lapis yg berwarna-warni dan berempah. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[kék] | کيک

Definisi : alat menenun kain; ®akik II. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[kék] | کيک

Definisi : bp singkatan bagi kakek. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[kék] | کيک

Definisi : /kék/ kuih yg dibuat drpd adunan tepung, mentega, telur, gula dll dan dibakar. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata kek


Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
morumah[m.Äu.mAh]kata kerjamencuri masuk secara rahsia ke dalam bilik gadis oleh lelaki yang bukan mahramnya dengan persetujuan dan bantuan pihak gadis berkenaan pada waktu tengah malam.Dek mak ayahe tak suko kek Bidin, Bidin morumah kek Milah.[dE/ mA/ A.jAh.E tA/ su.k kE/ bi.din bi.din m.Äu.mAh kE/mi.lAh]Disebabkan emak ayahnya tidak suka akan Bidin, Bidin mencuri masuk bilik Milah.
buyau[bu.jAw]kata namarawa; paya yang dalam dan ditumbuhi benta, kumbuh dan lain-lain.Jangan lalu kek situ, kang toporuk, ado buyau kek situ.[dZA.NAn lA.lu kE/ si.tu kAN t.p.Äu/ A.d bu.jAw kE/ si.tu]Jangan lalu di situ, nanti terjerlus, terdapat paya di situ.
borontak[b.čn.tA/]kata kerjaberkuasa.Usah nak borontak kek lopak orang, kok nak borontak, borontak kek lopak seniri.[u.sAh nA/ b.ÄAn.tA/ kE/ l.pA/ .ÄAN k/ nA/ b.čn.tA/]Jangan hendak berkuasa di tempat orang. Kalau hendak berkuasa, berkuasalah di tempat sendiri.
sangai[sA.NAj]kata kerjajemur, layur.Kek mano ekau sangai ikan koreng tadi?[kE/ mA.n E.kAw sA.NAj kAn k.ÄEN tA.di]Di mana kau jemur ikan kering tadi?
meh[mEh]kata kerjamari ke sini.Meh kek siniya abah pakaian baju kau tu.[mEh kE/ si.ni.jA A.bAh pA.kAj.An bA.dZu kAw tu]Mari dekat sini, abah pakaikan baju kau itu.
tumpuan[tum.pu.wAn]kata namatempat curahan air terjun.Kek tumpuan sungai tu jangan mandi aee dalam.[kE/ tum.pu.wAn su.NAj tu dZA.NAn mAn.di AE.E dA.lAm]Di tempat curahan air terjun itu jangan mandi, airnya dalam.
molopai[m.l.pAj]kata kerjameratakan dengan tapak kaki.Kek sawah tu lulok dah siap, molopai yo bolum.[kE/ sA.wAh tu lu.l/ dAh si.jAp m.l.pAj j b.lum]Di sawah itu lulok sudah siap, meratakan saja yang belum.
lopan[l.pAn]kata namalembah lereng bukit.Dian kek lopan tu dah rahat, poi tengok.[di.jAn kE/ l.pAn tu dAh ÄA.hAt pi tE.N/]Durian di lembah itu sudah gugur, pergi tengok.
torangkik[t.ÄAN.ki/]kata nama1. tabung buluh untuk menadah nira, perian.Torangkik kek pohon nau tu ponoh elokla kito turunkan.[t.ÄAN.ki/ kE/ p.hn nAu: tu dAh p.nh El/.lA ki.t tu.Äun.kAn]Terangkik di pohon enau itu sudah penuh, eloklah kita turunkan.
toboba[t.b.bA]kata kerjaterkejut lazimnya merujuk kepada binatang.Ayam kek roban tu toboba dimasuk dek musang.[A.jAm ke/ č.bAn tu t.b.bA di.mA.su/ dE/ mu.sAN]Ayam dalam reban itu terkejut kerana dimasuki musang.
12345678910...

Kembali ke atas