Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Adakah anda bermaksud : kelam

Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata kelam


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
393 4/15/2008 11:13:08 AM ห 394 kan matanya sungguhpun dia sung- guh mengantuk. หลัว [lua] ว 1 kabur: ทัศนวิสัยหลัวหลังจาก ฝนตก Pemandangan kabur selepas hu- jan 2 kelam: วันนี้ ท ้ องฟ ้ าหลัว Hari ini la­ ngit kelam. หลา [la:] น ela หลาก [la:k] ว berbagai-bagai, pelba- gai, aneka หลากหลาย [-la:y] ว serbaneka หลาน [la:n] น 1 (ปู่ ย ่ า ตา ยาย
Kamus Thai 2.indb
ยุ ่ งยาก [-ya:k] ว sulit, sukar: ปัญหา เศรษฐกิจตกต ่ ำเป็นปัญหาที่ ยุ ่ งยาก Masalah kemerosotan ekonomi merupakan masalah yang sulit. ยุ ่ งเหยิง [-y:] ว huru-hara, kelam- kabut: การจลาจลในครั้ งนั้ นทำให ้ บ ้ านเมือง ยุ ่ งเหยิง Rusuhan itu menyebabkan negara huru-hara. ยุ ้ ง [yu] น jelapang ยุติ [yutti] ก selesai: การประท ้ วงยุติลง
Kamus Thai 2.indb
ภารกิจน ั ้นเป็น ส ิ ่ งชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตย Uru­ san itu merupakan perkara yang sah mengikut sistem demokrasi. ชอล ์ ก [c:k] น kapur ชอ ่ ำ [caam] ว gelap, kelam, samar- samar ชอุ ่ ม [caum] ว segar ชะ [ca] ก membasuh, mencuci ชะงัก [caak] ก terbantut: โครงการ น ั ้นชะง ั กเพราะเงินไม ่ พอ Projek itu terban­ tut kerana

Kembali ke atas