Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
kelompok (kata nama)
1. Bersinonim dengan gugusan: kumpulan, himpunan, gerombol puak, kelas, kaum, kobok, orang gerombongan, rombongan, pasukan, gelung, regu, toboh,

2. Bersinonim dengan tumpak: longgok, gundukan, rangkai, gugus, tompok, timbunan, pusu, busut,

Kata Terbitan : kelompokan, berkelompok,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ง Penduduk kampung menanam pokok menderung supaya tebing sungai tidak runtuh. กก 2 [kok] ก mengeram: นกกระทากำล ั งกกไข ่ Burung puyuh sedang mengeram. ก ๊ ก [kok] น kumpulan, kelompok: ก ่ อน สม ั ยกรุงธนบุรี กองท ั พไทยแตกเป็นก ๊ กเป็นเหล ่ า Sebelum Era Thon Buri tentera Thai berpecah kepada beberapa kumpulan. กกุธภัณฑ ์ [kakuttapan] น alat kebesaran raja ารสื่อสาร [teknoloyi:sa:rasonte:t- lεka:ns:sa:n] น Kementerian Tek­ nologi Maklumat dan Komunikasi กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย ์ [pattana:sakom- lεkwa:mmankokmanut] น Kementerian Pembangunan Masyara­ kat dan Kestabilan Manusia กระทรวงพลังงาน [-palaa:n] น Kementerian Tenaga กระทรวงพาณิชย ์ [-pa:ni  t] น Ke- menterian Perdagangan กระทรวงมหาดไทย [-maha:ttai] น Ke- menterian Hal Ehwal Dalam Negeri กระทรวงยุติธรรม [-yutti  tam

Kembali ke atas