Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ke.mam.pa.tan] | کممڤتن

Definisi : perihal (keadaan dsb) mampat, kepadatan, ketumpatan; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
mampat (adjektif)
Bersinonim dengan padat, padu, tumpat, pejal, kimpal, rapat, ketat, penuh, sarat, sendat;,
Kata Terbitan : memampatkan, kemampatan,


Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
ratio of compressibility factornisbah faktor kemampatanKejuruteraanKejuruteraan KimiaNisbah faktor kemampatan adiabatik terhadap faktor kemampatan isoterma yang dijelaskan sebagai ks /kt = CV/CP, dengan ks = faktor kemampatan adiabatik (1/Pa), kt = faktor kemampatan isoterma (1/Pa), CV = kapasiti haba isi padu malar (J/mol K), CP = kapasiti haba tekanan malar (J/mol K), Bagi sistem yang stabil, ks < kt.
characteristic compressibility factorfaktor kemampatan cirianKejuruteraanKejuruteraan KimiaFaktor kemampatan kritikal campuran perduaan i dan j yang ditentukan daripada sifat tulen faktor asentrik sebagai (rujuk m/s 48) dengan Z = faktor kemampatan, w = faktor asentrik, subskrip c = keadaan kritikal, subskrip i = komponen i, subskrip j = komponen j.
residual volume of compressibility factorisi padu residu faktor kemampatanKejuruteraanKejuruteraan KimiaIsi padu residu anggaran yang menggunakan faktor kemampatan melalui persamaan berikut: = (Z-1) RT / P), dengan VR = isi padu residu, Z = factor kemampatan, T = suhu, P = tekanan, R = pemalar gas semesta. Kesemua unit bergantung pada pilihan unit pemalar gas semesta R. Kaedah ini digunakan jika data eksperimen sukar diperoleh. Ungkapan faktor kemampatan Z boleh diperoleh daripada persamaan virial atau korelasi lain, seperti korelasi Pitzer.
Pitzer compressibility factor correlationkorelasi faktor kemampatan PitzerKejuruteraanKejuruteraan KimiaKorelasi yang mengungkapkan faktor kemampatan kritikal zc dengan faktor asentrik w pada keadaan suhu dan tekanan kritikal sebagai zc = 0.291 � 0.08w.
adiabatic compressibility factorfaktor kemampatan adiabatikKejuruteraanKejuruteraan KimiaFaktor yang ditakrifkan sebagai (rujuk m/s 48) dengan ks = faktor kemampatan adiabatik (1/Pa), V = isi padu, P = tekanan, S = entropi, n = bilangan mol.
compressibility dragseret kebolehmampatanAeroangkasaTiadaSeretan yang disebabkan oleh kemampatan udara.,Seretan yang disebabkan oleh kemampatan udara.
stability criteria of isothermal compressibility factorkriteria kestabilan faktor kemampatan isotermaKejuruteraanKejuruteraan KimiaKriteria bagi sistem yang stabil yang jika tekanannya dinaikkan kepada keadaan suhu yang malar, isi padunya akan menurun. Faktor kemampatan isoterma kT adalah stabil jika kT � 0.
isothermal compressibility factorfaktor kemampatan isotermaKejuruteraanKejuruteraan KimiaFaktor yang menjelaskan perubahan isi padu dengan tekanan sesuatu bendalir per unit isi padu bendalir pada keadaan suhu yang malar yang diungkapkan sebagai (rujuk m/s 48) dengan k? = faktor kemampatan isoterma (1/Pa), V = isi padu (m3), P = tekanan (Pa), T = suhu, n = bilangan mol.
stability criteria of adiabatic compressibility factorkriteria kestabilan faktor kemampatan adiabatikKejuruteraanKejuruteraan KimiaKriteria bagi sisten yang stabil yang jika tekanannya dinaikkan kepada keadaan adiabatik (keadaan seentropi ialah keadaan entropi yang malar), isi padunya akan menurun. Faktor kemampatan adiabatik ks adalah stabil jika ks � 0.
compressor bladesbilah pemampatAeroangkasaTiadaBilah aerofoil yang terdapat dalam enjin turbin untuk meningkatkan kemampatan dan tekanan udara yang mengalir melalui enjin tersebut.,Bilah aerofoil yang terdapat dalam enjin turbin untuk meningkatkan kemampatan dan tekanan udara yang mengalir melalui enjin tersebut.
123

Kembali ke atas