Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ke.ti.ka] | کتيک

Definisi : 1 waktu yg pendek atau waktu tertentu; saat: ~ itu, saya sedang duduk berbual-bual dgn kawan-kawan di halaman rumah. 2 pd waktu (masa); semasa; tatkala: Dia sedang beristirahat ~ kami sampai di rumahnya. seketika sebentar; sekejap. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
ketika (kata nama)
Bersinonim dengan waktu, masa, jam, saat, tatkala, zaman, abad, kurun, kala, dewasa, tempoh;,
Kata Terbitan : seketika, berketika,

Puisi
 

Asam pauh asam pulasan,
     Ketika bambangan balu;
Meskipun jauh berkirim pesan,
     Pesan jangan dibuang lalu.


Lihat selanjutnya...(4)
Peribahasa

Ketika ada jangan dimakan,
     telah habis (= tiada) maka dimakan.

Bermaksud :

Berhemat cermat dalam penghidupan.

 

Lihat selanjutnya...(18)

210

The wheel of fortune is forever in motion

Nasib manusia tidak pernah tetap, yakni sentiasa berubah-ubah, ada kalanya baik dan ada kalanya buruk.

Air pun ada pasang surutnya, takkan pasang selalu dan surut senantiasa

During her heyday on the silver screen, she was the nation's top actress, and she basked in luxury and fortune. Unfortunately, the wheel of fortune is forever in motion, and the disaster struck after her twentieth film.

Ketika zaman kegemilangannya dalam industry perfileman, dialah pelakon wanita nombor satu Negara, dan dia dilimpahi kemewahan dan kekayaan.Malangnya, air pun ada pasang surutnya, takkan pasang selalu dan surut senantiasa , dan bencana datang selepas filemnya yang ke dua puluh.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(8)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
boye[bo.j«]kata namapenyokong kebuk ketika membuat laksa.Kalo boye patoh, tok leh letok kebok.[kA.l bo.j« pA.th t/ lEh l«.t/ k«.bo/]Kalau penyokong kebuk patah, tidak boleh letak kebuk.
juruh[dZu.Äuh]kata adjektifberkenaan menaikkan semangat kebatinan ketika memulakan silat.Mase juruh kene bace jampi tetentu.[mA.s« dZu.Äuh k«.n« bA.tS« dZAm.pi t«.t«n.tu]Semasa juruh hendaklah membaca jampi tertentu.
embek-embek[Em.bE/.Em.bE/]kata namakata yang diucapkan ketika menimang kanak-kanak.Embek-embek, sayang cucu wek.[Em.bE/.Em.bE/ sA.jAN tSu.tSu we/]Embek-embek, sayang cucu nenek.
ampoh[Am.poh]kata adjektifberkenaan sesuatu yang ditenggelami air terutama ketika banjir.Abeh ampoh doh kebo Pak Mat keno boh.[A.beh Am.poh dh k«.b pA/ mA/ k«.n bh]Habis tenggelam kerbau Pak Mat kena banjir.
bendang[b«n.dAN]kata adjektifberkenaan keadaan api yang sangat marak ketika kebakaran sampah, rumah dan lain-lain.Bendang ngat api tu, kang terbako pokok manggeh pulok.[b«n.dAN NAt A.pi tu AN t«.bA.k po.ko/ mAN.geh pu.l/]Marak sangat api itu, nanti terbakar pokok manggis pula.
ketapak[k«.tA.pA/]kata namabangku kecil tempat duduk, biasanya digunakan oleh orang perempuan ketika membasuh atau melakukan kerja-kerja ringan secara duduk.Ce ambek ketapak, mok nok dudok basoh baju.[tS« Am.be/ k«.tA.pA/ m/ n/ du.do/ bA.soh bA.dZu]Tolong ambilkan ketapak, emak hendak duduk sambil membasuh baju.
beperai[b«.p«.ÄAj]kata namateknik menangkap ikan dengan cara melepaskan tali tangsi yang mempunyai banyak mata kail ke laut. Tali ini kemudiannya ditarik perlahan-lahan ketika bersampan.Sari suntok koi beperai dapat seko je.[sA.Äi sun.to/ kj b«.p«.ÄAj dA.pAt sE.ko dZ«]Sehari suntuk saya beperai, dapat seekor ikan sahaja.
seboi[s«.bj]kata adjektifberkenaan mulut yang penuh dengan makanan sehingga tidak boleh bercakap, mengunyah dan menelan; sebam.Tok elok cakap mulot tengah seboi.[to/ E.lo/ tSA.kAp mu.lot t«.NAh s«.bj]Kurang sopan bercakap ketika mulut penuh dengan makanan.

Kembali ke atas