Kamus Sains

Kamus Sains.indb
atau liang input/output pada peta ingatan sistem. (KOM) absolute entropy (entropi mutlak) Keadaan kuantum terendah, iaitu hanya terdapat satu cara sahaja zarah tersu- sun dan kebarangkalian termodinamik = 1. Oleh itu, perubahan entropi ∆ boleh dijelaskan oleh persamaan Boltzmann. (KEJ) abortifacient absolute entropy Kamus Sains.indb 3 7/8/08 11:44:12 AM 4 absolute space-time (ruang waktu mutlak) Penyatuan gambar rajah jasad bebas untuk memudahkan perhitungan nilai kerja yang terlibat. Daya tindak balas tidak perlu ditunjukkan kerana daya ini mengekang titik kenaannya dari beranjak pada arah tindakannya dan, dengan itu, tidak melakukan sebarang kerja. (FIZ) activity (aktiviti) 1. Keadaan berlakunya pengendalian sesuatu tugas dalam sistem. active current activity Kamus Sains.indb 15 7/8/08 11:45:21 AM 16

Kembali ke atas