Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ke.u.pa.ya.an] | کأوڤاياءن

Definisi : kesanggupan (kebolehan) utk mencapai atau melakukan sesuatu, kemampu-an: kanak-kanak mempunyai perangai, ke­cenderungan, dan ~ yg berbeza; bahasa itu sendiri perlulah mempunyai ~ utk menjadi sebuah bahasa moden; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ke.u.pa.ya.an] | کأوڤاياءن

Definisi : kesanggupan atau kemampuan utk melakukan sesuatu. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
upaya (kata nama)
Bersinonim dengan usaha, daya, daya usaha, akal, ikhtiar, kekuatan, kebolehan;,
Kata Terbitan : seupaya-upayanya, berupaya, terupaya, keupayaan, berkeupayaan,


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Tuan DBP, apakah perbezaan antara "upaya" dengan "keupayaan"? Pada hemat saya, "upaya" seerti "keupayaan". Upaya bermaksud daya membuat sesuatu. Orang marcapada lebih cenderung menulis bentuk "keupayaan" berbanding dengan "upaya". Mengikut kefahaman saya, jika sesuatu kata nama ditambah dengan apitan ke-...-an, terhasil maksud keadaan kata nama itu. Maka "keupayaan" bermaksud keadaan upaya. Adakah makna ini dikhususkan kepada tahap upaya kita, iaitu sejauh manakah kita dapat melaksanakan sesuatu? Saya hendak mengusulkan pembatalan kata "keupayaan" kerana tidak diperlukan. "Upaya" sudah menyampaikan maksud daya itu., melainkan jikalau kata "keupayaan" bermaksud tahap upaya kita, iaitu ketinggian dan kerendahan upaya, saya terimalah maksud itu dan tidak usah dibatalkan kata "keupayaan".Kadangkala sukar untuk mencari perbezaan makna  yang jelas antara akar kata dengan kata terbitan, kecuali melihat contoh penggunaannya dalam ayat. Contoh ayat,  kalaulah segala apa yang diberikannya selama ini masih belum dapat menjamin kecintaannya, maka habislah upayaku (daya usahaku). Manakala ayat, bahasa itu sendiri perlulah mempunyai keupayaan untuk menjadi sebuah bahasa moden (kemampuan). Sebarang cadangan untuk kata baharu atau pemansuhan kata boleh dikemukakan kepada Ketua Bahagian Perkamusan, DBP kerana penggubalan setiap kata (termasuklah pemansuhannya) dibuat mengikut proses tertentu, dan bukanlah sewenang-wenangnya digugurkan dalam entri kamus terbitan yang akan datang semata-mata berdasarkan pandangan yang tidak disokong dengan hujah yang tuntas.Makna14.08.2016
Soalan ini mengenai keupayaan jenis kain, iaitu 'breathable'. Bolehkah saya menterjemahkan 'Breathability is the ability of a fabric to allow moisture vapor to be transmitted through the material' kepada 'Kebolehnafasan adalah keupayaan kain dalam membolehkan lembapan wap dipancar melalui kain tersebut'. Jadi, bolehkah saya terjemah 'breathable cloth' sebagai 'kain boleh nafas'? Terima kasih.

Salam Sejahtera.  Kami mencadangkan terjemahannya adalah seperti yang berikut:

Kebolehnafasan ialah keupayaan kain/fabrik untuk memindahkan wap air melalui bahan tersebut.

Sekian. Terima kasih.
Penyemakan dan penterjemahan03.10.2017
untuk menguruskan dan membangunkan keupayaan didalam kesedaran awam. kegunaan didalam betul? atau dalam sahaja?Ayat yang betul ialah: untuk menguruskan dan membangunkan keupayaan dalam kesedaran awam. Untuk makluman, kata sendi nama "dalam" digunakan  di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak seperti peristiwa, hal, urusan, bahasa, bidang, masyarakat dan sebagainya.   Tatabahasa20.03.2012
Projek itu hendaklah (sesuai/bersesuaian) dengan keupayaan fizikal.Jawapan mana satu yang betul?Jawapan yang betul ialah Projek itu hendaklah sesuai dengan keupayaan fizikal.Tatabahasa27.01.2012
Ayat : Sikap sesetengah orang Melayu yang memandang rendah terhadap keupayaan bahasa Melayu amat dikesali soalan: sesuaikah perkataan "terhadap" dalam ayat tersebut digunakan. Bukankah sepatutnya perkataan "tentang" digunakan? ini kerana perkataan "keupayaan" ialah kata abstrak/Kedua-dua boleh digunakan.Tatabahasa20.09.2007
Mohon pencerahan perbezaan antara KEPIMPINAN dan KEPEMIMPINAN?Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, maksud;
1. kepimpinan = keupayaan memimpin (Contoh: "Kepimpinan melalui teladan")
2. kepemimpinan = keupayaan (kebolehan, pencapaian, dsb) sbg. pemimpin, daya (tindaktanduk, kecekapan, dsb. ) seseorang pemimpin: dalam pentadbirannnya.
(Contoh ayat: Dr. Mahathir berusaha membawa corak kepemimpinan yang berbeza daripada pemimpin-pemimpin sebelumnya.) 
Tatabahasa02.12.2014
Kepimpinan dan kepemimpinan,sama maksud atau lain maksud?Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat, kepimpinan bermaksud keupayaan memimpin. Kepemimpinan pula bermaksud keupayaan (kebolehan, pencapaian, dan sebagainya) sebagai pemimpin, daya (tindak-tanduk, kecekapan, dan sebagainya) seseorang pemimpin.Makna17.01.2012
Tuan, Yang mana betul, "kepimpinan" atau "kepemimpinan"? Terima kasih.Salam sejahtera,

Tuan,

Kepimpinan bermaksud keupayaan memimpin.

Kepemimpinan pula bermaksud keupayaan sebagai pemimpin.

Kedua-dua perkataan boleh digunakan berdasarkan tujuan yang ingin dinyatakan.

Sekian, terima kasih.
Lain-lain23.05.2018
Allah menurunkan model kepimpinan/kepemimpinan sama ada dari segi keperibadian mahupun kepimpinan/kepemimpinan universal.Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat, kepimpinan bermaksud keupayaan memimpin. Kepemimpinan pula bermaksud keupayaan (kebolehan, pencapaian, dsb) sebagai pemimpin, daya (tindak-tanduk, kecekapan dan sebagainya) seseorang pemimpin. Dalam konteks ayat yang diberikan, kami berpendapat perkataan yang lebih sesuai dan tepat ialah kepemimpinan.Makna10.04.2012
Adakah imbuhan ter- yang membawa makna keupayaan tidak boleh dipasifkan? contoh: Saya terangkat beg yang berat itu. Beg yang berat itu terangkat oleh saya. Sekian, terima kasih.Ada dua rumus yang perlu kita teliti dalam kes ini. Pertama Awalan teR- yang membawa pengertian keupayaan (Tatabahasa Dewan, halaman 175), namun dalam ayat contoh yang diberi tidak ada awalan teR- dengan kata ganti nama diri pertama. Rujuk pula halaman 490: Ayat pasif dengan kata kerja pasif ter-, kata sendi nama oleh tidak boleh digugurkan, walau bagaimanapun dalam ayat contoh yang diberi tidak ada kata kerja pasif ter- dengan kata ganti nama diri pertama; dan pada halaman 491 diterangkan Ayat Pasid Kata Ganti Nama Diri Pertama, kata ganti nama diri diletakkan di hadapan kata kerja dasar. Hal ini berlaku demikian kerana kata ganti nama diri orang pertama tidak boleh menerima kata kerja dengan imbuhan pasif di-. Berdasarkan ketiga-tiga rumus tersebut penggunaan ayat pasif diri orang pertama yang gramatis (berdasarkan konteks yang diperlukan) ialah Beg yang berat itu telah saya angkat. Untuk maklumat lanjut, rujuk tajuk-tajuk yang berkaitan seperti pada halaman yang diberi dalam buku Tatabahasa Dewan.Tatabahasa30.09.2011
123456789

Kembali ke atas