Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ke.u.pa.ya.an] | کأوڤاياءن

Definisi : kesanggupan (kebolehan) utk mencapai atau melakukan sesuatu, kemampu-an: kanak-kanak mempunyai perangai, ke­cenderungan, dan ~ yg berbeza; bahasa itu sendiri perlulah mempunyai ~ utk menjadi sebuah bahasa moden; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ke.u.pa.ya.an] | کأوڤاياءن

Definisi : kesanggupan atau kemampuan utk melakukan sesuatu. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
upaya (kata nama)
Bersinonim dengan usaha, daya, daya usaha, akal, ikhtiar, kekuatan, kebolehan;,
Kata Terbitan : seupaya-upayanya, berupaya, terupaya, keupayaan, berkeupayaan,


Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
capacityn 1. ability, power, keupayaan: man’s ~ to survive under stress, keupayaan manusia hidup dlm keadaan tertekan; the ~ of warm air to absorb moisture, keupayaan udara panas menyerap kelembapan; a child’s ~ for happiness, keupayaan kanak-kanak utk bergembira; 2. volume, muatan, isian: a water tank with a 200 litre ~, sebuah tangki air yg mempunyai muatan 200 liter; cranial ~, isian tengkorak; 3. power, keupayaan: lifting ~ of 1, 000 kilograms, keupayaan mengangkat seberat 1, 000 kilogram;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
strength6. (asset of person, organization, etc) kekuatan; (their capability) keupayaan: every business or company has its particular ~s and failings, setiap perniagaan atau syarikat ada kelemahan serta kekuatannya yg tersendiri; his bargaining ~ and skill won him the contract, keupayaan serta kemahirannya berunding membuatnya berjaya mendapat kontrak itu;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
storage capacity n keupayaan storan.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
chemical potentialn keupayaan kimia.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
capacity5. authority, kuasa: he did not have the ~ to act, dia tdk ada kuasa utk bertindak; 6. optimum limit of production, keupayaan maksimum: the steel mill is operating at full ~, kilang besi waja itu menjalankan operasinya pd keupayaan maksimum;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
abilityn 1. Power to do st a. (mental, physical) kebolehan, kemampuan, keupayaan: his ~ to solve the problem, kebolehannya menyelesaikan masalah itu; the armed forces have the ~ to defend the nation, angkatan bersenjata mempunyai kebolehan utk mempertahankan negara; mental ~, kemampuan mental; b. (financial) kemampuan, keupayaan; c. (legal) hak; 2. (usu in pl) mental power, talent, kebolehan, kemampuan: a man of many abilities, seorang yg banyak kebolehannya; have the ~ to (do st), see ABLE (be able to); to the best of o’s ~, sedaya upaya, dgn segala daya upaya, sedapat-dapatnya, seboleh-bolehnya, seberapa boleh.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
disablevt incapacitate, (act.) menghilangkan keupayaan; (pass.) kehilangan upaya: the injury to his spine ~d him, kecederaan pd tulang belakang telah menghilangkan keupayaannya;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
buoyancyn 1. ability to float, keapungan, keupayaan mengapung: we chose balsa wood for its ~, kami memilih kayu balsam krn keapungannya; 2. cheerfulness, keriangan, sifat riang.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
adaptabilityn 1. ability to adapt, kebolehsesuaian, keupayaan menyesuaikan diri: the infinite ~ of the human body, kebolehsesuaian tubuh manusia yg tdk terbatas; 2. capability of being adapted, /dapat, boleh/ disesuaikan.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
limitationthe ~ of his powers, pembatasan kuasanya; 2. (usu in pl) weaknesses, shortcomings , batas /kemampuan, keupayaan/; (of st) kekurangan: we know his ~s and we don’t expect too much from him, kami tahu batas keupayaannya dan kami tdk meletakkan harapan yg terlalu tinggi terhadapnya; the scheme has its ~s, rancangan itu ada kekurangannya; 3. restriction, batas(an): freedom of speech is subject to certain ~s, kebebasan bersuara tertakluk kpd batas-batas yg tertentu; 4. (leg.), (period of time) had masa: ~ of action, had masa tindakan.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
12

Kembali ke atas