Glosari Dielek Melaka

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
tanah coho[tA.nAh tSo.ho] tanah berlumpur yang cair.Kaki aku koto tepijak tanah coho.[kA.ki A.ku ko.to t«.pi.dZA/ tA.nAh tSo.ho]Kaki aku kotor, terpijak tanah berlumpur.
sabok[sA.bo/]kata namatuala mandi; kaen sal.Sabok kau tu dah koto, pegi basoh![sA.bo/ kAw tu dAh ko.to p«.gi bA.soh]Tuala mandi kau tu dah kotor, pergi basuh!
kaen sal[kAen sAl] tuala mandi; sabok.Kaen sal kau tu dah koto, pegi basoh![kAen sAl kAw tu dAh ko.to p«.gi bA.soh]Tuala mandi kau tu dah kotor, pergi basuh!
tengko[t«N.ko]kata kerjamenterbalikkan dan mengetuk-ngetuk bekas untuk mengeluarkan sesuatu.Pegi tengko tin biskot ni kat luwo, nanti rumah koto.[p«.gi t«N.ko tin bis.kot ni kAt lu.wo nAn.ti Äu.mAh ko.to]Pergi tengko bekas ini di luar, nanti rumah kotor.
belapok-harok[b«.lA.po/.hA.Äo/]kata adjektifberkenaan sesuatu barang yang amat kotor dengan debu kerana lama terbiar.Cobe kau basoh kasot tu, dah belapok-harok mak tengok.[tSu.b« kAw bA.soh kA.sot tu dAh b«.lA.po/ hA.Äo/ mA/ tE.No/]Cuba engkau basuh kasut itu, sudah berdebu emak tengok.

Kembali ke atas