Ensiklopedia

TajukSinopsisBidangKlasifikasi
NAJIS

Najis, sesuatu benda yang kotor. Najis berasal daripada perkataan Arab, najasa yang bermaksud mengotorkan, menjadikan tidak suci dan tidak bersih.

AGAMAKonsep
KURAP

Kurap ialah penyakit kulit yang menyerang

anjing, kuda, biri-biri dan lembu. Kurap menyerang

haiwan yang kotor dan terbiar, yang hidup dalam

kumpulan atau dalam keadaan sesak.

UMUM 
TABU

Tabu ialah perbuatan, benda, orang atau tempat

yang dilarang oleh undang-undang atau budaya.

Perkataan taboo berasal daripada perkataan

Polinesia iaitu tapu atau tabu yang bermakna

sesuatu yang suci, istimewa, berbahaya atau kotor.

Kebanyakan masyarakat mempunyai kepercayaan

bahawa seseorang yang pergi ke tempat larangan

atau menyentuh barang larangan akan ditimpa

bencana. Masyarakat juga mungkin menghukum

orang yang melanggar larangan ini dan

menyisihkannya.

UMUM 
BEKAM

BEKAM, cara pengubatan tradisional untuk mengeluarkan darah kotor atau angin daripada badan seseorang dengan menuris kepala atau belakang badan dan menghisap darah dengan tanduk atau cawan yang panas yang ditelungkupkan  pada tempat yang dituris.

BUDAYAKonsep
SENOI

SENOI,  kumpulan Orang Asli yang mendiami kawasan tengah Semenanjung Malaysia.  Istilah Senoi berasal daripada perkataan Semai dan Temiar, ‘Sen-oi’ atau ‘seng-oi’ yang bermaksud  orang atau manusia.  Istilah ini kemudiannya digunakan oleh penyelidik dan pentadbir sebagai istilah rujukan bagi kumpulan Orang Asli yang menggunakan bahasa Austroasiatik dan mendiami kawasan tengah Semenanjung Malaysia, iaitu Perak, Pahang, Kelantan, Terengganu dan Selangor.  Sebelum istilah Senoi diperkenalkan, pengkaji dan pentadbir menggunakan istilah Sakai.  Namun, istilah ini tidak dipersetujui oleh masyarakat Orang Asli kerana membawa makna dan konotasi yang negatif seperti hamba abdi, tidak bertamadun, kotor dan seumpamanya.  Istilah ini telah diketepikan dan digantikan dengan ‘senoi’ sebagai istilah rasmi.

BUDAYABangsa/Suku/Kaum

Kembali ke atas