Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[kum.pu.lan] | کومڤولن

Definisi : 1. kelompok (orang, binatang, dll) yg agak besar, himpunan: pandangannya beralih kpd ~ budak yg sedang bermain-main di halaman rumah; ~ sajaknya yg telah dibukukan mendapat pujian drpd pengkritik sastera; 2. beberapa orang (pertubuhan dll) yg dianggap sbg satu kelompok atau gabungan kerana mempunyai sifat (tugas, kecende­rungan, dll) yg serupa: ~ Pengkaji Bijih Timah Antarabangsa; 3. (Kim) set unsur yg mem­punyai sifat kimia yg serupa dan membentuk turus tegak dlm jadual berkala: ~ gas adi; ~ halogen; 4. segala sesuatu yg telah dikum­pulkan menjadi suatu jumlah, himpunan: ~ wang; 5. gerombolan (penjahat, pengganas, dsb), kawanan: beberapa ~ penjahat selalu mengganggu ketenteraman negeri; 5. = perkumpulan tempat berkumpul (berhim­pun), sidang, majlis, pertemuan; ~ gelap = ~ haram = ~ sulit kumpulan yg melakukan gerakan (atau mempunyai tujuan) yg salah di sisi undang-undang; ~ serpihan sekumpulan kecil orang yg berpisah drpd kumpulan atau badan induk akibat perbezaan pendapat, persengketaan dsb, biasanya ber­kaitan dgn soal politik; K~ Wang Antarabangsa kumpulan wang yg disumbangkan oleh beberapa negara utk menstabilkan pertukaran wang antarabangsa serta melan­carkan perdagangan antarabangsa; ~ wang cadangan kumpulan wang yg dicadangkan utk kegunaan atau keperluan tertentu yg tidak dijangka; K~ Wang Simpanan Pekerja kumpulan (himpunan) wang drpd sumbangan pekerja dan majikan utk dibayar kpd pekerja tersebut menurut syarat-syarat tertentu (mis setelah bersara dll); (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[kum.pu.lan] | کومڤولن

Definisi : 1 kelompok (orang, binatang dll): Di tengah jalan, mereka berjumpa dgn ~ penjahat yg sedang mendirikan khemah. 2 sesuatu yg telah dikumpulkan (hingga menjadi banyak): ~ wang. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
kumpul
Kata Terbitan : berkumpul, mengumpulkan, terkumpul, kumpulan, perkumpulan, pengumpulan, pengumpul,

Puisi
 

Anak Cina main gelombang,
     Nampak dari Tanjung Jati;
Tuan umpama bunga yang kembang,
     Sentiasa hidup di dalam hati.

Anak beruk di kayu rendang,
     Turun mandi di dalam paya;
Hodoh buruk di mata orang,
     Cantik manis di mata saya.

Anak ikan dimakan ikan,
     Ikan berenang dalam perigi;
Hilang intan berganti intan,
     Intan bernama payung negeri.


Lihat selanjutnya...(1000)
Peribahasa

270

A house devided against itself cannot stand

Sesebuah kumpulan atau persatuan itu akan menjadi lemah jika anggota-anggotanya bertelagah dan berpecah belah.

Kuat lilit kerana simpulnya

We failed in our demand to get better pay as some of the workers sided with the employer while some were reluctant to join the strike - a house devided against itself cannot stand.

Kami gagal dalam tuntutan naik gaji berikutan sesetengah pekerja menyebelahi pihak majikan manakala yang lain pula keberatan untuk menyertai mogok itu - kuat lilit kerana simpulnya.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(15)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ั ง Penduduk kampung menanam pokok menderung supaya tebing sungai tidak runtuh. กก 2 [kok] ก mengeram: นกกระทากำล ั งกกไข ่ Burung puyuh sedang mengeram. ก ๊ ก [kok] น kumpulan, kelompok: ก ่ อน สม ั ยกรุงธนบุรี กองท ั พไทยแตกเป็นก ๊ กเป็นเหล ่ า Sebelum Era Thon Buri tentera Thai berpecah kepada beberapa kumpulan. กกุธภัณฑ ์ [kakuttapan] น alat kebesaran raja: มหาดเล็กเชิญเครื่ องราช กกุธภ ั ณฑ ์ ถวายแด ่ พระมหากษ ั ตริย ์ Biduanda membawa alat kebesaran raja untuk dipersembahkan kepada baginda raja. กง
Kamus Thai 2.indb
peraturan: ระเบียบ โรงเรียน peraturan sekolah ระเบียบการ [-ka:n] น tatacara ระเบียบวาระ [-wa:ra] น agenda ระมัดระวัง [ramatrawa] ก berhati- hati, berwaspada: คุณครูเตือนให ้ หมู ่ ลูกเสือ ระมัดระวังในขณะเดินป่า Guru mengingat- kan kumpulan pengakap itu supaya berhati-hati semasa berjalan di dalam hutan. ระยะ [raya] น jarak: ฉันเป็นนักวิ่ ง ระยะไกล Saya ialah seorang pelari ja- rak jauh. ระยะทาง [-ta:] น jarak: ระยะทาง น การพนัน Dia telah mengikis harta pu- saka ayahnya dengan berjudi. ล ้ างสมอง [-sam:] ก membasuh otak: กลุ ่ มการเมืองนั้ นล ้ างสมองน ั กศึกษา มหาวิทยาล ั ย Kumpulan politik itu mem- basuh otak mahasiswa universiti. ลางสาด [la:sa:t] น langsat = ล ั งสาด ลาด 1 [la:t] ดู ปู 2 ล ่ า ลาด Kamus Thai 2
Kamus Thai 2.indb
ninta:] ก mengumpat: กลุ ่ ม นักศึกษาหญิงที่ นั ่ งอยู ่ ข ้ างหลังชอบนินทามากกว ่ า กลุ ่ มนักศึกษาหญิงที่ นั ่ งอยู ่ ข ้ างหน ้ าชั ้ นเรียน Kumpulan pelajar wanita yang duduk di belakang lebih suka mengumpat berbanding dengan yang duduk di ha- dapan kelas. นิพพาน [nippa:n] น nirwana นิ่ ม 1 [ni  m] น tenggiling ่ อนทำลาย [bntamla:y] ก 1 meng- khianati: อย ่ าพยายามบ ่ อนทำลายชาติ Ja­ ngan cuba mengkhianati negara. 2 me- rosakkan: กลุ ่ มคนเหล ่ านั้ นกำลังบ ่ อนทำลาย ความสามัคคีของประชาชน Kumpulan itu se- dang merosakkan perpaduan rakyat. บอบช้ำ [b:bcam] ว lebam: ร ่ างกาย นักมวยคนนั้ นบอบช ้ ำไปหมดเพราะถูกหมัดของ คู ่ ต ่ อสู ้ Seluruh badan petinju itu lebam akibat
Kamus Thai 2.indb
wi  t] ก membangkitkan, menghidupkan semula ชุบเลี้ยง [-li  a] ก membela ชุม [cum] ดู ชุก ชุมชน [-con] น komuniti ชุมทาง [-ta:] น persimpangan ชุมนุม [cumnum] น 1 kumpulan ก 2 berkumpul ชุมนุมชน [-con] น orang ramai ชุ ่ ม [cum] ว basah: ดินบริเวณน ั ้นชุ ่ มเพราะ ฝนตกหน ั ก Tanah di kawasan itu basah ชีพ ชุ ่ น kawasan โด ่ [do:] ว tercancang, tegak: ฉ ั นเห็นครูยืน โด ่ อยู ่ ท ่ ามกลางน ั กเรียนของเขา Saya nampak cik­gu berdiri tercancang di tengah-te­ ngah kumpulan muridnya. โด ่ ง [do:] ว mancung: ฝร ั ่ งจมูกโด ่ ง Orang Barat berhidung mancung. โด ่ งดัง [-da] ว masyhur โดด 1 [do:t] ดู กระโดด

Kembali ke atas