Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
kurang
1. Bersinonim dengan belum cukup
( tidak sampai)
(kata tugas:)
Berantonim dengan lebih cukup

2. Bersinonim dengan potong
( tolak, diskaun, )
(kata kerja:)

3. Bersinonim dengan tidak berapa
( tidak begitu, tidak cukup, )
(kata tugas:)

4. Bersinonim dengan cacat
( cela)
(adjektif:)
Berantonim dengan sempurna

Kata Terbitan : kurang-kurang, sekurang-kurangnya, berkurang, berkurangan, mengurang, mengurangi, mengurangkan, memperkurang, kekurangan, pengurangan,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ว Polis telah meram- pas pistol pemuda itu. ริบบิ ้ น [ripbi  n] น reben ริบหรี่ [ripri:] ว malap, hampir padam: ฉันเห็นแสงตะเกียงริบหรี่ อยู ่ ในกระท ่ อมกลางป่า Saya nampak cahaya pelita yang ma­ lap di sebuah pondok di dalam hutan. ริม [rim] น tepi ริมฝีปาก [-fi  :pa:k] น bibir ริ ้ วรอย [riwr:y] น gores, calar ริษยา Anggerik itu sudah layu. ไร [rai] น hama ไร ่ [rai] น 1 ladang: ไร ่ สับปะรด ladang nanas 2 (หน ่ วยวัดที ่ ดิน) rai (unit ukuran luas lebih kurang 0.4 ekar): ไร ่ สับปะรด นั้ นมีเนื้ อที่ 30 ไร ่ Ladang nanas itu luasnya เรื ้ อรัง ไร ่ Kamus Thai 2.indb 323 4/15/2008 11
Kamus Thai 2.indb
mengalamati sampul surat yang akan dihantar ke­ pada kakak. จ ้ า [ca:] ว 1 terang-benderang: แสงจาก ดอกไม ้ ไฟสว ่ างจ ้ าทั่ วท ้ องฟ ้ า Cahaya bunga api terang-benderang di langit luas. 2 terik: แดดจ ้ า panas terik 3 terang: สีจ ้ า warna terang จ ๋ า [ca:] ya, saya จาก¹ [ca:k ca:] ว 1 (สี) muda: สีของผนังนี้ ยัง จางอยู ่ ต ้ องทาสีอีกชั้ นหนึ่ ง Warna cat pada dinding ini masih muda, sapulah sela­ pis lagi. 2 (กลิ ่ น) kurang, tidak kuat จ ้ าง [ca:] ก mengupah: บริษัทท ่ องเที่ ยว จ ้ างนักศึกษาเก็บข ้ อมูลการวิจัย Syarikat pe­ lancongan mengupah pelajar memu­ ngut data kajian. จาน [ca:n
Kamus Thai 2.indb
สำนักนายกรัฐมนตรีกำลังประมวลพระราชบัญญัติ และระเบียบต ่ าง ๆ เพื่ อจัดทำเป็นหนังสือ Jaba- tan Perdana Menteri sedang menyusun akta dan peraturan untuk dibukukan. ประมวลกฎหมาย [-kotma:y] น buku undang-undang ประมาณ [prama:n] ว lebih kurang, kira-kira: อายุของเขาประมาณ 25 ปี U­mur­ nya lebih kurang 25 tahun. ประมาท [prama:t] ว cuai, tidak ber- hati-hati, lalai ประมุข [pramuk] น ketua, pemimpin ประมูล [pramu:n] ก membida: เขา กล ้ าประมูลอาคารหลังนั้ นด ้ วยราคา 200
Kamus Thai 2.indb
caping กระจับปี่ [kracappi:] น kecapi กระจ ่ า [kraca:] น senduk tempurung กระจ ่ าง [kraca:] ว 1 terang: คืนนี้ แสงจ ั นทร ์ กระจ ่ าง Malam ini cahaya bu- lan sangat terang. 2 jelas: คำตอบของเขา กระจ ่ างมาก Jawapannya sangat jelas. กระจาด [kraca:t] น bakul, raga กระจาบ [kraca:p] น burung tempua กระจาย [kraca:y] ก 1 syif: เจ ้ าหน ้ าที่ ร ั กษาความ ปลอดภ ั ยต ้ องทำงานกะหนึ่ ง ๆ ไม ่ ต ่ ำกว ่ าแปดช ั ่วโมง Pegawai keselamatan harus bekerja tidak kurang daripada lapan jam untuk satu syif. กะ 2 [ka] ก menjangkakan, mengagak: เขากะว ่ าอีกประมาณหนึ่ งช ั ่งโมงเครื่ องบินลำน ั ้ น ก็จะถึงกรุงเทพฯ Dia menjangkakan kira- kira satu jam lagi

Kembali ke atas