Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
kurang
1. Bersinonim dengan belum cukup
( tidak sampai)
(kata tugas:)
Berantonim dengan lebih cukup

2. Bersinonim dengan potong
( tolak, diskaun, )
(kata kerja:)

3. Bersinonim dengan tidak berapa
( tidak begitu, tidak cukup, )
(kata tugas:)

4. Bersinonim dengan cacat
( cela)
(adjektif:)
Berantonim dengan sempurna

Kata Terbitan : kurang-kurang, sekurang-kurangnya, berkurang, berkurangan, mengurang, mengurangi, mengurangkan, memperkurang, kekurangan, pengurangan,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
สำนักนายกรัฐมนตรีกำลังประมวลพระราชบัญญัติ และระเบียบต ่ าง ๆ เพื่ อจัดทำเป็นหนังสือ Jaba- tan Perdana Menteri sedang menyusun akta dan peraturan untuk dibukukan. ประมวลกฎหมาย [-kotma:y] น buku undang-undang ประมาณ [prama:n] ว lebih kurang, kira-kira: อายุของเขาประมาณ 25 ปี U­mur­ nya lebih kurang 25 tahun. ประมาท [prama:t] ว cuai, tidak ber- hati-hati, lalai ประมุข [pramuk] น ketua, pemimpin ประมูล [pramu:n] ก membida: เขา กล ้ าประมูลอาคารหลังนั้ นด ้ วยราคา 200
Kamus Thai 2.indb
Anggerik itu sudah layu. ไร [rai] น hama ไร ่ [rai] น 1 ladang: ไร ่ สับปะรด ladang nanas 2 (หน ่ วยวัดที ่ ดิน) rai (unit ukuran luas lebih kurang 0.4 ekar): ไร ่ สับปะรด นั้ นมีเนื้ อที่ 30 ไร ่ Ladang nanas itu luasnya เรื ้ อรัง ไร ่ Kamus Thai 2.indb 323 4/15/2008 11 ร 324 30 rai. ไร ้ [rai] ว tanpa: มีคนจำนวนมากใช ้ น้ำมัน ไร ้ สารตะกั่ ว Ramai orang menggunakan minyak tanpa plumbum. ไร ้ ความสามารถ [-kwa:msa: ma:t] ว kurang upaya: คนไข ้ อัมพาตเป็นคน ไร ้ ความสามารถ Pesakit lumpuh meru- pakan orang kurang upaya. ไร ้ เดียงสา [-diasa:] ว belum de- wasa: แม ้ ว ่ าอายุเขา 30 ปีแล ้
Kamus Thai 2.indb
syif: เจ ้ าหน ้ าที่ ร ั กษาความ ปลอดภ ั ยต ้ องทำงานกะหนึ่ ง ๆ ไม ่ ต ่ ำกว ่ าแปดช ั ่วโมง Pegawai keselamatan harus bekerja tidak kurang daripada lapan jam untuk satu syif. กะ 2 [ka] ก menjangkakan, mengagak: เขากะว ่ าอีกประมาณหนึ่ งช ั ่งโมงเครื่ องบินลำน ั ้ น ก็จะถึงกรุงเทพฯ Dia menjangkakan kira- kira satu jam lagi เชือกเรือขาดเพราะกระแสน ้ ำที่ แรง Tali perahu ข ้ า ขาด Kamus Thai 2.indb 40 4/15/2008 11:03:16 AM ข 41 putus kerana arus yang kuat. 3 kurang, tidak cukup: หน ั งสือเล ่ มนี้ ขาดไปสองหน ้ า Buku ini kurang dua halaman. 4 tamat tempoh: ใบข ั บขี่ ของฉ ั นย ั งไม ่ ขาดอายุ Lesen memandu

Kembali ke atas