Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
kurang
1. Bersinonim dengan belum cukup
( tidak sampai)
(kata tugas:)
Berantonim dengan lebih cukup

2. Bersinonim dengan potong
( tolak, diskaun, )
(kata kerja:)

3. Bersinonim dengan tidak berapa
( tidak begitu, tidak cukup, )
(kata tugas:)

4. Bersinonim dengan cacat
( cela)
(adjektif:)
Berantonim dengan sempurna

Kata Terbitan : kurang-kurang, sekurang-kurangnya, berkurang, berkurangan, mengurang, mengurangi, mengurangkan, memperkurang, kekurangan, pengurangan,


Kamus Melayu Parsi

Kamus Parsi.indb
یکشخ ،کاخ )khāk, khoshkī, zamīn( )khākestar( رتسکاخ )khākestarī( ىرتسکاخ )khāl( لاخ )khāleṣ, nāb( بان ،صلاخ )khāle( هلاخ )khālī( ىلاخ orang gaji di luar, keluar orang asing rendah diri, sopan khas ingatan tanah abu kelabu bintik, tahi lalat tulen, asli, jati mak cik, emak saudara kosong, hampa servant out, outside foreigner humble special memory ground, soil ash grey mole, spot pure aunt لاغذ )ẕalīl( ليلذ )ẕowb shodan( ندش بوذ )ẕowgh( قوذ )ẕehn( نهذ )ẕeyl( ليذ zat sembelih simpanan molekul, zarah arang, arang kayu merendah diri mencair, jadi cair rasa, cita rasa fikiran, ingatan apendiks nature, substance to slaughter reserve molecule charcoal humble to melt, to thaw taste mind, memory appendix ذ Kamus Parsi.indb 70 5/18/11 9:02 AM 71 )rāḥat

Kembali ke atas