Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[la.gi] | لاݢي

Definisi : 1 masih (berterusan): ketika ~ kecil ketika masih kecil. 2 tambahan kpd yg sedia ada: Ambillah dua ringgit ~ utk perbelanjaan pulang. 3 dan; serta: Rumahnya cantik ~ bersih. 4 berulang spt semula: Bacalah surat itu sekali ~. Agaknya ia akan datang ~ hari ini. 5 lebih (baik, buruk, mahal dll): Bunga yg ini ~ cantik. 6 kata yg digunakan utk menegaskan (menguatkan) kata-kata sebelumnya: Belakang parang ~, kalau diasah nescaya tajam. ~pun, = ~ pula tambahan pula. lagi-lagi sentiasa; balik-balik: ~ hendak bergaduh, tidak pernah aman barang sekejap pun. lagikan bahkan; sedangkan: Serangga yg kecil itu ~ dpt membina bukit dgn mengangkut pasir sebutir demi sebutir. selagi 1 selama atau sementara masih: ~ hayat dikandung badan, aku tetap setia kpdmu. 2 pd ketika; semasa: Waktu tengah malam ~ orang tidur, dia duduk termenung di dlm biliknya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
lagi (kata tugas)
Bersinonim dengan dan, serta;,
Kata Terbitan : selagi, lagi-lagi, lagikan,

Puisi
 

Lagi ditutuh lagi ditebang,
     Dibuat mari ampaian kain;
Tempat jatuh lagi terkenang,
     Kononkan pula tempat bermain.


Lihat selanjutnya...(260)
Peribahasa

Lagi lauk lagi nasi.

Bermaksud :

Makin kaya, makin banyak sahabatnya.

 

Lihat selanjutnya...(182)

264

There is no place like home.

Betapa baik pun tempat orang, baik lagi tempat sendiri.

Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri; baik lagi di negeri sendiri

My father has been living abroad for years, and now he's a successful businessman. But deep down in his heart, he yearns to return to his homeland because to him, there is no place like home.

Bapaku telah lama hidup di perantauan, dan kini menjadi usahawan yang berjaya. Namun begitu, jauh di dalam hatinya, dia hendak pulang ke tanah air, kerana baginya, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri; baik lagi di negeri sendiri.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(107)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
46 AM จ 108 จาง [ca:] ว 1 (สี) muda: สีของผนังนี้ ยัง จางอยู ่ ต ้ องทาสีอีกชั้ นหนึ่ ง Warna cat pada dinding ini masih muda, sapulah sela­ pis lagi. 2 (กลิ ่ น) kurang, tidak kuat จ ้ าง [ca:] ก mengupah: บริษัทท ่ องเที่ ยว จ ้ างนักศึกษาเก็บข ้ อมูลการวิจัย Syarikat pe­ lancongan mengupah pelajar memu­ ngut mahan diri sendiri kemudian bai­ kilah. จุดอิ่ มตัว [-i  mtua] น takat tepu: ไม ่ ต ้ อง ทดน ้ ำเข ้ านาอีกเพราะดินถึงจุดอิ่ มตัวแล ้ ว Usahlah mengairi sawah lagi kerana bumi sudah sampai takat tepu. จุนเจือ [cunca] ก membantu, meno- long: กำนันจุนเจือครอบครัวนั้ นตลอด Peng­ hulu sentiasa membantu keluarga itu. จุ ้ นจ ้ าน [cunca:n] ก menyibuk: ภรรยา
Kamus Thai 2.indb
ก 1 melenturkan: นายพราน ก ่ งค ั นธนูของเขาแล ้ วผูกเชือกที่ ปลายอีกข ้ างหนึ่ ง ของค ั นธนู Pemburu melenturkan bu- surnya kemudian mengikat tali pada hujung busur yang sebelah lagi. ว 2 melengkung: คิ้ วของน ั กแสดงคนน ั ้นก ่ งด ั งวง พระจ ั นทร ์ Kening pelakon itu meleng- kung macam bulan sabit. ก ๊ ง [ko] ก minum arak: ชายคนน ั ้ นก ๊ ง เหล ้ าต ั ้ งแต ่ เช ้ าเลย Lelaki itu minum arak sejak pagi lagi. ก ๋ ง [ko] น datuk กงการ [koka:n] น urusan: อ ั นนี้ ไม ่ ใช ่ กงการของเธอ Ini bukan urusan kamu. ก ้ งโค ้ ง [koko:
Kamus Thai 2.indb
itu membenci orang miskin. รังแก [rakε:] ก menganiayai: เธออย ่ า รังแกสัตว ์ Jangan kamu menganiayai bi- natang. รังควาน [rakwa:n] ก mengacau: อดีตนักโทษคนนั้ นมารังควานฉันอีก Bekas banduan itu mengacau saya lagi. รังแค [rakε:] น kelemumur รังวัด [rawat] ก menyukat, mengu- kur: เจ ้ าหน ้ าที่ ที่ ดินไปรังวัดที่ ดินลุงเลมัน Pe- gawai pejabat tanah pergi menyukat tanah Pak Leman. รังสี [rasi  ้ ว Tuan Pengurus sudah keluar makan tengah hari. รับปาก [-pa:k] ก berjanji: เด็กคนนั้ น รับปากว ่ าจะไม ่ กระทำความผิดนั้ นอีก Budak itu berjanji tidak mahu melakukan kesalahan itu lagi. รับผิดชอบ [-pitc:p] ก bertanggung- jawab: แม ่ ทัพภาคที่ 4 รับผิดชอบต ่ อการตาย ของผู ้ ประท ้ วงที่ ตากใบ Panglima Tentera Bahagian Empat bertanggungjawab atas kematian penunjuk perasaan di Takbai
Kamus Thai 2.indb
Thai-Melayu yang pertama diterbitkan oleh DBP. Saya berharap kamus ini akan ada edisi kedua dan edisi seterusnya yang memuatkan lebih banyak entri atau subentri, sesuai dengan keperluan pengguna. Banyak lagi kosa kata bahasa Thai yang belum dimasukkan ke dalam kamus ini sebagai entri atau subentri. Selain menjadi rujukan kepada para pelajar kedua-dua bahasa, kamus ini juga sangat bermakna bagi dan petugas dari kedua-dua buah institusi, akhirnya kamus ini berjaya menemui pengguna sempena dengan ulang tahun penubuhan yang ke-50 DBP dan ke-40 PSU. Apa yang lebih menarik lagi, kamus ini lahir sempena ulang tahun ke-50 kemerdekaan Malaysia. Petugas dan penyusun kamus yang silih berganti, sedikit pun tidak melunturkan semangat untuk kami menyiapkan kamus ini. Masalah penaipan pula
Kamus Thai 2.indb
า [nau] ว busuk เนิน [n:n] น anak bukit เนิ่ นๆ [n:nn:n] ว awal-awal: เธอควรมา แต ่ เนิ ่ น ๆ Awak sepatutnya datang awal- awal lagi. เนิ่ นนาน [-na:n] ว 1 lama: ฉันอยู ่ ที่ นี่ เนิ ่ น นานมาแล ้ ว Saya sudah lama di sini. 2 ดู นมนาน เนิบนาบ [n:pna:p] ว องผลประโยชน ์ ของชาติ Pemimpin sesebuah negara mesti mem- pertahankan kepentingan negaranya. ปกปิด [pokpit] ก menyembunyikan: ในที่ สุดเขาก็ไม ่ สามารถปกปิดเรื่ องอื้ อฉาวนั้ นอีก Akhirnya dia tidak dapat menyembu- nyikan skandal itu lagi. ปกติ [pakati] ว biasa ปฏัก [patak] น tombak ปฎิกรรมสงคราม [patikamso­ kra:m] น pampasan perang: ญี่ ปุ่ นต ้ อง จ ่ ายค ่ าปฏิกรรมสงครามให ้ แก ่ ประเทศที่ ตนเอง

Kembali ke atas