Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[la.gi] | لاݢي

Definisi : 1 masih (berterusan): ketika ~ kecil ketika masih kecil. 2 tambahan kpd yg sedia ada: Ambillah dua ringgit ~ utk perbelanjaan pulang. 3 dan; serta: Rumahnya cantik ~ bersih. 4 berulang spt semula: Bacalah surat itu sekali ~. Agaknya ia akan datang ~ hari ini. 5 lebih (baik, buruk, mahal dll): Bunga yg ini ~ cantik. 6 kata yg digunakan utk menegaskan (menguatkan) kata-kata sebelumnya: Belakang parang ~, kalau diasah nescaya tajam. ~pun, = ~ pula tambahan pula. lagi-lagi sentiasa; balik-balik: ~ hendak bergaduh, tidak pernah aman barang sekejap pun. lagikan bahkan; sedangkan: Serangga yg kecil itu ~ dpt membina bukit dgn mengangkut pasir sebutir demi sebutir. selagi 1 selama atau sementara masih: ~ hayat dikandung badan, aku tetap setia kpdmu. 2 pd ketika; semasa: Waktu tengah malam ~ orang tidur, dia duduk termenung di dlm biliknya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
lagi (kata tugas)
Bersinonim dengan dan, serta;,
Kata Terbitan : selagi, lagi-lagi, lagikan,

Puisi
 

Lagi ditutuh lagi ditebang,
     Dibuat mari ampaian kain;
Tempat jatuh lagi terkenang,
     Kononkan pula tempat bermain.


Lihat selanjutnya...(260)
Peribahasa

Lagi lauk lagi nasi.

Bermaksud :

Makin kaya, makin banyak sahabatnya.

 

Lihat selanjutnya...(182)

264

There is no place like home.

Betapa baik pun tempat orang, baik lagi tempat sendiri.

Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri; baik lagi di negeri sendiri

My father has been living abroad for years, and now he's a successful businessman. But deep down in his heart, he yearns to return to his homeland because to him, there is no place like home.

Bapaku telah lama hidup di perantauan, dan kini menjadi usahawan yang berjaya. Namun begitu, jauh di dalam hatinya, dia hendak pulang ke tanah air, kerana baginya, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri; baik lagi di negeri sendiri.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(107)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
nyentat[ø«n.tAt]kata adjektifberkenaan kelakuan seseorang yang mengada-ngada.Budok ni, lagi koi tengok, lagi nyentat.[bu.d/ ni lA.gi koj tE.No/ lA.gi ø«n.tAt]Budak ni, lagi saya tengok, lagi mengada-ngada.
   2. memukul.Koi tibe awok kalo kaco adek koi lagi.[kj ti.bE A.w kA.lo kA.tS A.de kj lA.gi]Saya pukul awak kalau ganggu adik saya lagi.
tengke[t«N.k«]kata namajarak masa.Tengke seminggu lagi koi datang semula.[t«N.k« s«.miN.gu lA.gi kj dA.tAN s«.mu.l«]Jarak masa seminggu lagi saya akan datang semula.
caboh[tSA.boh]kata namahabis pantang.Due ari lagi cabohle, koi buleh makan pulot.[du.w« A.Äi lA.gi tSA.boh.l« koj bu.leh mA.kAn pu.lot]Dua hari lagi habislah pantang, saya boleh makan pulut.
lentek[lEn.tE/]kata adjektifberkenaan sesuatu yang lembek.Aga-aga lentek lagi, tok leh pegang.[A.gA.A.gA lEn.tE/ lA.gi to/ leh p«.gAN]Agar-agar masih lembek lagi, tidak boleh dipegang.
gelap bole[g«.lAp b.lE] malam.Dah gelap bole maen lagi kat luo.[dAh g«.lAp b.lE mA.en lA.gi kAt lu.w]Hari sudah malam, masih bermain di luar lagi.
regeh I[Ä«.geh]kata namabilah.Regeh lukoh koi kuat lagi tok payoh ganti.[Ä«.geh lu.koh koj ku.wAt lA.gi t/ pA.jh gAn.ti]Bilah lukah saya masih kuat lagi, tidak perlu diganti.
nyeng[øEN]kata adjektifberkenaan anggota badan yang luka parah atau hancur.Nyeng sebelah badan pon idop lagi.[øEN s«.b«.lAh bA.dAn pon idop lA.gi]Hancur sebelah badan pun masih hidup lagi.
menyompong[m«.øm.poN]kata kerjamengumpul wang.Nampoknya koi kene menyompong lagi nok ke Mekoh.[nAm.pA/.ø« koj k«.n« m«.øm.poN lA.gi no/ k« m«.kh]Nampaknya saya perlu mengumpul wang lagi untuk ke Mekah.
sempuyah[s«m.pu.jAâh]kata adjektifberkenaan permukaan yang tidak rata.Kayu tu sempuyah lagi, kene ketam dulu.[kA.ju tu s«m.pu.jAâh lA.gi k«.n« k«.tAm du.lu]Kayu itu tidak rata lagi, kena ketam dahulu.
123

Kembali ke atas