Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[la.gi] | لاݢي

Definisi : 1 masih (berterusan): ketika ~ kecil ketika masih kecil. 2 tambahan kpd yg sedia ada: Ambillah dua ringgit ~ utk perbelanjaan pulang. 3 dan; serta: Rumahnya cantik ~ bersih. 4 berulang spt semula: Bacalah surat itu sekali ~. Agaknya ia akan datang ~ hari ini. 5 lebih (baik, buruk, mahal dll): Bunga yg ini ~ cantik. 6 kata yg digunakan utk menegaskan (menguatkan) kata-kata sebelumnya: Belakang parang ~, kalau diasah nescaya tajam. ~pun, = ~ pula tambahan pula. lagi-lagi sentiasa; balik-balik: ~ hendak bergaduh, tidak pernah aman barang sekejap pun. lagikan bahkan; sedangkan: Serangga yg kecil itu ~ dpt membina bukit dgn mengangkut pasir sebutir demi sebutir. selagi 1 selama atau sementara masih: ~ hayat dikandung badan, aku tetap setia kpdmu. 2 pd ketika; semasa: Waktu tengah malam ~ orang tidur, dia duduk termenung di dlm biliknya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
lagi (kata tugas)
Bersinonim dengan dan, serta;,
Kata Terbitan : selagi, lagi-lagi, lagikan,

Puisi
 

Lagi ditutuh lagi ditebang,
     Dibuat mari ampaian kain;
Tempat jatuh lagi terkenang,
     Kononkan pula tempat bermain.


Lihat selanjutnya...(260)
Peribahasa

Lagi lauk lagi nasi.

Bermaksud :

Makin kaya, makin banyak sahabatnya.

 

Lihat selanjutnya...(182)


Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
kang[kAN]kata tugassebentar lagi, sekejap lagi; karang.Kang tolong abah basoh keto yo![kAN t.lN A.bAh bA.sh kE.t j]Sekejap lagi tolong abah basuh kereta ya!
karang[kA.ÄAN]kata tugassebentar lagi, sekejap lagi; kang.Karang tolong abah basoh keto yo![kA.ÄAN t.lN A.bAh bA.sh kE.t j]Sekejap lagi tolong abah basuh kereta ya!
mondade[mn.dA.de]kata kerjamelepak, membuang masa.Buek apo mondade yo kek sinun poi baco buku lagi baek.[bu.wE/ A.p mn.dA.de j kE/ si.nun pi bA.tS bu.ku lA.gi bAE/]Buat apa membuang masa saja di sana, pergi baca buku lagi baik.
sopang II[s.pAN]kata adjektiftidak bengkak lagi.Bisoe dah sepang sobab nanahe dah kelua.[bi.s.E dAh sE.pAN s.bAb nA.nAh.E dAh k«.luA]Bisulnya sudah tidak bengkak lagi, sebab nanahnya sudah keluar.
kongkang[kN.kAN]kata namasejenis dapur memasak seperti meja.Uwan tak dapek lai monanak nasik doh, kongkange yang abah buek tu dah pocah.[u.wAn tA/ dA.pE/ lAi: m.nA.nA/ nA.si/ dh kN.kAN.E jAN A.bAh kAw bu.wE/ tu dAh p.tSAh]Nenek tidak dapat lagi menanak nasi lagi, kongkang yang abah kau buat sudah pecah.
ponganan[p.NA.nAn]kata namadodol.Sominggu lai nak rayo, kito buek ponganan.[s.miN.gu lAi: nA/ ÄA.j ki.t bu.wE/ p.NA.nAn]Seminggu lagi menjelang hari raya, kita buat dodol.
sobun[s.bun]kata tugasterkambus sendiri oleh tanah, pasir.Pigi tu dah sobun tak digunoan lai.[pi.gi tu dAh s.bun tA/ di.gu.n.An lAi:]Perigi itu sudah terkambus, tidak digunakan lagi.
lulok[lu.l/]kata kerjamemijak rumput-rumput sawah yang telah dicangkul ke dalam lumpur bagi persiapan mengubah atau menanam benih padi.Sawah dah kono lulok, bilo lai nak ngubah.[sA.wAh dAh k.n lu.lo/ bi.l lAi: nA Nu.bAh]Sawah sudah lulok, bila lagi hendak mengubah?
bobaning[b.bA.niN]kata kerjaberjemur.Buek apo bobaning lai, kang kok domam, susah![bu.wE/ A.p b.bA.niN lAi: kAN k/ d.mAm su.sAh]Buat apa berjemur lagi, nanti demam, susah.
singkek[siN.kE/]kata namadari ketika waktu ini (tentang masa), mulai hari ini.Singkek ni, jangan kau buek kojo macam tu.[siN.kE/ ni dZA.NAn kAw bu.wE/ k.dZ mA.tSAm tu]Mulai masa ini, jangan kau buat lagi kerja macam itu.
123

Kembali ke atas