Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[la.gi] | لاݢي

Definisi : 1 masih (berterusan): ketika ~ kecil ketika masih kecil. 2 tambahan kpd yg sedia ada: Ambillah dua ringgit ~ utk perbelanjaan pulang. 3 dan; serta: Rumahnya cantik ~ bersih. 4 berulang spt semula: Bacalah surat itu sekali ~. Agaknya ia akan datang ~ hari ini. 5 lebih (baik, buruk, mahal dll): Bunga yg ini ~ cantik. 6 kata yg digunakan utk menegaskan (menguatkan) kata-kata sebelumnya: Belakang parang ~, kalau diasah nescaya tajam. ~pun, = ~ pula tambahan pula. lagi-lagi sentiasa; balik-balik: ~ hendak bergaduh, tidak pernah aman barang sekejap pun. lagikan bahkan; sedangkan: Serangga yg kecil itu ~ dpt membina bukit dgn mengangkut pasir sebutir demi sebutir. selagi 1 selama atau sementara masih: ~ hayat dikandung badan, aku tetap setia kpdmu. 2 pd ketika; semasa: Waktu tengah malam ~ orang tidur, dia duduk termenung di dlm biliknya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
lagi (kata tugas)
Bersinonim dengan dan, serta;,
Kata Terbitan : selagi, lagi-lagi, lagikan,

Puisi
 

Lagi ditutuh lagi ditebang,
     Dibuat mari ampaian kain;
Tempat jatuh lagi terkenang,
     Kononkan pula tempat bermain.


Lihat selanjutnya...(260)
Peribahasa

Lagi lauk lagi nasi.

Bermaksud :

Makin kaya, makin banyak sahabatnya.

 

Lihat selanjutnya...(182)

264

There is no place like home.

Betapa baik pun tempat orang, baik lagi tempat sendiri.

Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri; baik lagi di negeri sendiri

My father has been living abroad for years, and now he's a successful businessman. But deep down in his heart, he yearns to return to his homeland because to him, there is no place like home.

Bapaku telah lama hidup di perantauan, dan kini menjadi usahawan yang berjaya. Namun begitu, jauh di dalam hatinya, dia hendak pulang ke tanah air, kerana baginya, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri; baik lagi di negeri sendiri.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(107)

Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
kang[kAN]kata tugassebentar lagi, sekejap lagi; karang.Kang tolong abah basoh keto yo![kAN t.lN A.bAh bA.sh kE.t j]Sekejap lagi tolong abah basuh kereta ya!
karang[kA.ÄAN]kata tugassebentar lagi, sekejap lagi; kang.Karang tolong abah basoh keto yo![kA.ÄAN t.lN A.bAh bA.sh kE.t j]Sekejap lagi tolong abah basuh kereta ya!
mondade[mn.dA.de]kata kerjamelepak, membuang masa.Buek apo mondade yo kek sinun poi baco buku lagi baek.[bu.wE/ A.p mn.dA.de j kE/ si.nun pi bA.tS bu.ku lA.gi bAE/]Buat apa membuang masa saja di sana, pergi baca buku lagi baik.
sopang II[s.pAN]kata adjektiftidak bengkak lagi.Bisoe dah sepang sobab nanahe dah kelua.[bi.s.E dAh sE.pAN s.bAb nA.nAh.E dAh k«.luA]Bisulnya sudah tidak bengkak lagi, sebab nanahnya sudah keluar.
kongkang[kN.kAN]kata namasejenis dapur memasak seperti meja.Uwan tak dapek lai monanak nasik doh, kongkange yang abah buek tu dah pocah.[u.wAn tA/ dA.pE/ lAi: m.nA.nA/ nA.si/ dh kN.kAN.E jAN A.bAh kAw bu.wE/ tu dAh p.tSAh]Nenek tidak dapat lagi menanak nasi lagi, kongkang yang abah kau buat sudah pecah.
ponganan[p.NA.nAn]kata namadodol.Sominggu lai nak rayo, kito buek ponganan.[s.miN.gu lAi: nA/ ÄA.j ki.t bu.wE/ p.NA.nAn]Seminggu lagi menjelang hari raya, kita buat dodol.
sobun[s.bun]kata tugasterkambus sendiri oleh tanah, pasir.Pigi tu dah sobun tak digunoan lai.[pi.gi tu dAh s.bun tA/ di.gu.n.An lAi:]Perigi itu sudah terkambus, tidak digunakan lagi.
lulok[lu.l/]kata kerjamemijak rumput-rumput sawah yang telah dicangkul ke dalam lumpur bagi persiapan mengubah atau menanam benih padi.Sawah dah kono lulok, bilo lai nak ngubah.[sA.wAh dAh k.n lu.lo/ bi.l lAi: nA Nu.bAh]Sawah sudah lulok, bila lagi hendak mengubah?
bobaning[b.bA.niN]kata kerjaberjemur.Buek apo bobaning lai, kang kok domam, susah![bu.wE/ A.p b.bA.niN lAi: kAN k/ d.mAm su.sAh]Buat apa berjemur lagi, nanti demam, susah.
singkek[siN.kE/]kata namadari ketika waktu ini (tentang masa), mulai hari ini.Singkek ni, jangan kau buek kojo macam tu.[siN.kE/ ni dZA.NAn kAw bu.wE/ k.dZ mA.tSAm tu]Mulai masa ini, jangan kau buat lagi kerja macam itu.
123

Kembali ke atas