Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[lam.bang] | لامبڠ

Definisi : 1. tanda yg menyatakan atau menge­nalkan sesuatu (spt bendera, lencana, dll), simbol, isyarat, pelambang, perlambang: masyarakat menjadikan songkok baldu hitam sbg ~ kebangsaan kita; ~ status harta benda dsb yg dianggap sbg tanda yg menunjukkan kekayaan, prestij, kedudukan sosial yg tinggi dsb seseorang; 2. (Lin) tanda yg mewakili entiti linguistik (spt bunyi, fonem, suku kata, morfem dan kata) yg diterima dlm trans­kripsi fonetik atau sistem tulisan; berlambang mempunyai atau memakai lambang: bangunan baru itu masih belum ~; berlambangkan mempunyai atau meng­gunakan sesuatu sbg lambang, bersimbolkan: Sistem Penerbangan Malaysia ~ wau bulan; melambangkan menjadikan sbg tanda (utk memperkenalkan sesuatu), merupakan lambang, menggambarkan: penghulu sbg pemim­pin masyarakat Dayak juga ~ persatuan dan perpaduan; istilah baru dicipta utk ~ benda­-benda baru; perlambangan perihal (perbuatan dsb) meng­gunakan sesuatu sbg lambang: yg dimaksud­kan dgn ejaan ialah ~ fonem dgn huruf; perlambang lambang: pelambang lambang: Uda dan Dara selalu disebut sbg ~ cinta kasih yg teguh dan murni. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[lam.bang] | لامبڠ

Definisi : tanda (lukisan, lencana dll) yg digunakan utk memperkenalkan atau utk menyatakan sesuatu; simbol; isyarat: Warna putih ialah ~ kesucian. berlambang mempunyai lambang. berlambangkan mempunyai sesuatu sbg lambang: Dgn ~ traktor, parti itu telah turut serta dlm pilihan raya yg lalu. melambangkan menjadi lambang utk (kpd): Gambar daun lontar ~ Dewan Bahasa dan Pustaka. memperlambang menjadikan sesuatu sbg lambang: Mereka bersetuju ~ pena utk persatuan mereka. memperlambangkan menyebabkan sesuatu mempunyai lambang; memberi berlambang: Majlis yg bersidang itu sepakat ~ DBP dgn daun lontar. perlambangan perihal atau perbuatan memberi lambang kpd; hal mempunyai sesuatu sbg lambang. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
lambang (kata nama)
Bersinonim dengan simbol, tanda, ideograf, logo, monogram, piktograf;,
Kata Terbitan : melambangkan,


Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
bestialadj 1. of, like a beast, (spt) binatang: the belief that a man could assume ~ form after death, kepercayaan bahawa manusia dapat menjelma dlm bentuk binatang selepas mati; the ~ signs of the zodiac, lambang-lambang binatang dlm zodiak; 2. brutal, savage, kejam, zalim; (of person) bersifat kebinatangan; (of cruelty) dahsyat: the ~ commander of a concentration camp, ketua tentera yg bersifat kebinatangan di kem tahanan.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
emblemn lambang: the balance is an ~ of justice, neraca ialah lambang keadilan; the ~ of a school, lambang sekolah.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
emblematicadj lambang: the dove is ~ of peace, merpati ialah lambang kedamaian.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
symboln 1. st regarded as typifying st else, lambang, simbol: white is considered to be the ~ of purity, warna putih dianggap sbg lambang kesucian; the Crescent is the ~ of Islam, bulan sabit ialah simbol Islam; the locket was a ~ of his love, loket itu ialah lambang cintanya;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
incarnateadj 1. having bodily form, jelmaan: the devil ~, jelmaan syaitan; 2. (of idea, quality, etc) personified, lambang: she is innocence ~, dia lambang kemurnian; Hitler seemed to her evil ~, baginya, Hitler ialah lambang kejahatan;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
symbol 2. mark, sign, simbol, lambang; (chem) simbol: x is the ~ for an unknown quantity,w x ialah simbol utk kuantiti yg tdk diketahui; phonetic ~s, lambang fonetik; Ag is the chemical ~ for silver, Ag ialah simbol kimia utk perak.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
badgen 1. lencana: a policeman’s ~, lencana polis; school ~, lencana sekolah; 2. (fig.) lambang, simbol, tanda: chains are a ~ of slavery, belenggu merupakan lambang pengabdian.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
symbolic(al) the ritual has ~ significance to the worshippers, upacara itu mempunyai erti yg simbolik bagi pemuja-pemuja; 2. consisting of marks or signs, lambang, simbol: ~ language, bahasa lambang; ~ sign, tanda simbol.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
incarnationn 1. act, instance of incarnating, penjelmaan semula; the I~, (in Christianity) penjelmaan semula Jesus; 2. personification, lambang: he was the ~ of conceit, dia lambang eangkuhan.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
bywordn 1. so., st spoken of as a notable example, (approvingly) contoh; (contemptuously) lambang: their name is a ~ for good service, nama mereka menjadi contoh krn perkhidmatan yg baik; a department that has become the ~ for inefficiency, jabatan yg menjadi lambang ketidakcekapan; 2. common saying, pepatah.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
1234

Kembali ke atas