Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata lancar;

Peribahasa

Pasar jalan kerana diturut,
     lancar kaji kerana diulang.

Bermaksud :

Kepandaian atau kemahiran didapat kerana selalu berlatih. (Peribahasa lain yang sama makna: Lancar kaji kerana diulang, pasar jalan kerana diturut).

 

Lihat selanjutnya...(4)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
อทร ั พย ์ ส ิ นของ คนอื่ น Dia mengambil harta orang de­ ngan menipu. ฉ ้ อราษฎร ์ บังหลวง [-ra:tbalua] ก menerima rasuah ฉอด [c:t] ว lancar, petah ฉ ่ อย [c:y] น lagu rakyat Thai, coi ฉอเลาะ [c:l] ก memujuk: เด็กคน น ั ้นฉอเลาะแม ่ ของเขา Budak itu memujuk emaknya. ฉะฉาน [caca:n] ว า) celaka: ฉิบหายแล ้ วผมลืมกุญแจ Celaka, aku lupa kunci. ว 3 sangat: เก ่ งฉิบหาย sangat pandai ฉิว [ci  u] ว 1 (เร็ว) laju 2 (คล ่ อง สะดวก) lancar: งานกำล ั งไปได ้ ฉิวทีเดียว Kerja itu berjalan dengan lancar. ก 3 (ไม ่ พอใจ) naik marah ฉี ่ [ci  :] น 1 air kencing ก 2 buang air kecil
Kamus Thai 2.indb
runcit ร ้ านอาหาร [-a:ha:n] น kedai makan ราบ [ra:p] ว rata: เนินนั ้ นถูกไถจนราบ Bonggol itu disodok hingga rata. ราบรื ่ น [-r:n] ว licin, lancar: ธุรกิจของ ชาตรีดำเนินไปอย ่ างราบรื่ น Perniagaan Chat­ree berjalan dengan licin. ราย [ra:y] น kes: วันนี้ มีอุบัติเหตุสองราย Hari ini berlaku dua kes kemalangan. รายการ [-ka:n] น senarai รายการวิทยุ
Kamus Thai 2.indb
marak telah membakar kesemua pe­num­ pang di dalam kereta itu. คลอง [kl:] น 1 (ธรรมชาติ) anak su­ ngai 2 (ขุด) terusan คล ่ อง [kl:] ว 1 lancar: แม ่ น ้ ำเจ ้ าพระยา ตอนล ่ างเดินเรือได ้ คล ่ อง Kapal boleh bela- yar dengan lancar di hilir sungai Chao Phraya. 2 fasih: รุสลีพูดภาษาอ ั งกฤษคล ่ อง Rusli bercakap bahasa Inggeris de­ ngan fasih. 3 cekap: แม ้ ว ่ าอายุเขาจะมากแล ้ วแต ่ เขาก็ย

Kembali ke atas