Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[lang.sing] | لڠسيڠ

Definisi : lampai (tubuh badan), langkai, ramping: penari itu berbadan ~ dan berkulit kuning langsat; melangsingkan menjadikan (badan, tubuh) langsing: ~ badan; kelangsingan perihal (keadaan) langsing: ~ bentuk badannya; pelangsingan proses melangsingkan: ma­kanan yg lebih baik dapat menyebabkan pembakaran lemak dlm proses ~; pelangsing ramuan, ubat, dll yg boleh melang­singkan badan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[lang.sing] | لڠسيڠ

Definisi : bunyi nyaring yg mendesing: dia disergah oleh salakan ~ anjing-anjing dr luar pondok itu; melangsingkan menyaringkan (suara); kelangsingan keadaan langsing: ~ qasidah yg dilagukan oleh Syeikh Qusairy; ®langsi. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[lang.sing] | لڠسيڠ

Definisi : tinggi lampai (bkn tubuh badan); ramping. melangsingkan merampingkan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[lang.sing] | لڠسيڠ

Definisi : bunyi nyaring yg mendesing. melangsingkan menyaringkan (suara, bunyi). (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
langsing (adjektif)
Bersinonim dengan ramping, lampai, langkai;,
Kata Terbitan : melangsingkan, kelangsingan,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
นหลัง Kepimpinannya boleh menjadi เบื ่ อ แบบ Kamus Thai 2.indb 227 4/15/2008 11:09:16 AM บ 228 teladan kepada generasi muda. แบบบาง [-ba:] ว langsing: สาว ๆ ทุกคนชอบรูปร ่ างที่ แบบบาง Semua gadis suka akan tubuh yang langsing. แบบแผน [-pε:n] น corak budaya, pola budaya: วิถีชีวิตของสังคมหมู ่ บ ้ านนั้ นยังคงยึด แบบแผนของสมัยฮินดู Cara hidup masya­ rakat di kampung itu masih mengikut corak budaya zaman Hindu. แบบฝึกหัด [-fkhat
Kamus Thai 2.indb
อนวอนให ้ ฉันรับเข ้ าทำงานในมหาวิทยาลัย Dia merayu-rayu supaya saya mene­ rimanya berkhidmat di universiti. ออนซ ์ [:n] น auns อ ้ อนแอ ้ น [:nε:n] ว langsing, ram- ping: วิรุณชอบผู ้ หญิงที่ อ ้ อนแอ ้ น Wirun suka akan wanita yang langsing. ออม [:m] ก menyimpan, mena­bung: น ้ องออมเงินวันละสามบาท Adik me­nyim­pan wang sebanyak tiga baht sehari. อ ้ อม [:m] ก 1 melencong jauh, ber- kelemban
Kamus Thai 2.indb
datang. ฉะนี้ [cani:] ว seperti ini, begini, macam ini: ประโยคนี้ ควรจะแปลฉะนี้ Kali­ mat ini harus diterjemahkan seperti ini. ฉะอ ้ อน [ca :n] ก 1 memujuk ว 2 lampai, langsing ฉัตร [cat] น payung cetera ฉัน 1 [can] ส saya: ว ั นนี้ ฉ ั นไม ่ ว ่ าง Saya tidak lapang hari ini. ฉัน 2 [can] ก makan

Kembali ke atas