Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : 1. tidak berhenti-henti (perbuatan dll), tidak berantara, lantas, terus: aku pun mengambil sebuah majalah Inggeris ~ membelinya; dr jauh menjunjung duli, sudah dekat ~ menyembah; 2. kekal (utk beberapa waktu), selama-lamanya, terus: aku fikir kalau engkau dan aku benci padanya, tentu dia tak pulang ~; 3. sedikit pun, sama sekali: anak bertuah ini, ~ tak boleh meno­long orang; kadang-kadang ada bahagian untuknya, kadang-kadang tidak ada ~; 4. tidak menyimpang atau menyeleweng, tepat, terus: dlm menghadapi kesulitan ini, secara ~ atau tidak, hendaklah kita memberikan sumbangan dgn tidak mengharapkan pujian dan sanjungan; 5. tidak tergendala (pekerjaan dll), diteruskan, jadi: kedua-dua orang muda itu mempunyai harapan supaya pertunang­an mereka itu boleh ~; ada orang yg sakit hati kalau perkahwinan itu jadi ~; 6. terlebih drpd matlamat (tujuan, sasaran, dll): ~ dr sasaran; berlangsung 1. berlaku (peperangan, ke­ramaian, dll), diadakan, terjadi: perjumpaan tersebut ~ di Dewan Bahasa dan Pustaka; 2. berlaku terus (tidak berhenti): mesyuarat itu ~ beberapa hari; 3. bp bersatu (sesudah ber­nikah); keberlangsungan perihal terjadinya sesuatu peristiwa: ~ perjalanan peristiwa; melangsung, melangsung-langsung tidak tersangkut-sangkut atau terhenti-henti (per­jalanan dll), terus-menerus; melangsungkan 1. melakukan, mengerja­kan, mengusahakan: kedua-dua keluarga sudah semuafakat akan ~ kerja kahwin itu; 2. meneruskan, memanjangkan (bantahan, rayuan, dll): kalimat-kalimat itu tidak mempunyai daya utk ~ rasa penyair kpd pembacanya; terlangsung 1. telah dikerjakan atau dilak­sanakan; 2. terlanjur (kelakuan, perbuatan, dll); ~ perahu boleh balik, ~ cakap tak dapat balik prb sebelum mengeluarkan sesuatu perkataan hendaklah difikirkan dahulu, kalau sudah terlepas tidak dapat ditarik balik; kelangsungan perihal berterusan atau ber­lanjutan, kelanjutan, kesinambungan: se­muanya ini utk menjaga ~ hidup yg harmoni antara kaum di negara ini; genre sastera yg lainnya spt novel dan cerpen yg akar kemahirannya adalah ~ drpd kreativiti pelipur lara; perlangsungan perihal berlangsungnya se­suatu perkara. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : 1 terus dan tidak berantara; lantas: Dia mencapai tuala mandi ~ ke perigi. 2 tidak tergendala; jadi: Pertandingan itu tidak ~ kerana hari hujan. 3 tepat dan tidak menyimpang: Dlm pertikaian ini, kami terlibat secara ~. 4 sedikit pun; sama sekali: Dia tidak mengambil berat ~ ttg hal rumah tangganya. berlangsung 1 berlaku; terjadi: Majlis perkahwinan itu sudah ~ malam tadi. 2 terus berlaku; tidak berhenti: Peperangan itu ~ hingga beberapa bulan. melangsungkan 1 melaksanakan atau mengerjakan: Pak Ahmad akan ~ majlis perkahwinan anaknya pd hujung minggu ini. 2 meneruskan (bantahan, rayuan dll); memanjangkan. terlangsung terlanjur atau terdorong (bkn kata, motokar, perahu dll); terlajak; terlepas: Motokarnya ~ ke dlm semak kerana breknya tidak makan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Adakah anda bermaksud : langsung

Tesaurus
 
langsung
1. Dalam konteks siaran
bersinonim dengan terus, terus-menerus,
(adverba:)

2. Bersinonim dengan lantas
( lalu, terus, lanjar, )
(kata tugas:)

3. Bersinonim dengan selama-lamanya
( kekal, terus, )
(kata tugas:)

4. Bersinonim dengan sama sekali
( sedikit pun)
(kata tugas:)

Kata Terbitan : berlangsung, melangsungkan, terlangsung, kelangsungan,

Puisi
 

Dari jauh bermalam datang,
     Hendak menuju pergi Kemboja;
Jika sudah terkata langsung,
     Mahal dan murah ikut harga.


Lihat selanjutnya...(9)
Peribahasa

Nak menangguk ikan,
     tertangguk ke batang.

Bermaksud :

Hendak laba, langsung jadi rugi.

 

Lihat selanjutnya...(8)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
itu sudah terlajak dua perhentian. 3 melebihi: อายุฉันเลย 60 ปีแล ้ ว Umur saya sudah melebihi 60 tahun. สัน 4 lang-­ sung: ฉันไปเชียงใหม ่ เลยซื้ อลำไยมาฝาก Saya pergi ke Chiangmai langsung membeli buah mata kucing. เลว [le:w] ว jahat: อย ่ าคบกั บคนเลว Ja­ ngan berkawan dengan orang jahat. เล ่ ห ์ เหล ี ่ ยม [le:liam] น kelemban: หมอต ้ องอ ้ อมไปห ้ องผ ่ าตัดเพราะมี คนอยู ่ จำนวนมาก Doktor terpaksa melen- cong jauh untuk pergi ke dewan bedah kerana orang terlalu ramai. ว 2 tidak langsung: การปล ่ อยลูกทำอะไรตามอำเภอใจ เป็นการทำลายลูกทางอ ้ อม Membiarkan anak bertindak sesuka hati merupakan pengkhianatan tidak langsung terha- dap anak itu. อ ้ อมกอด [-k:t] น dakapan อ ้ อมแขน [-kε
Kamus Thai 2.indb
menjadi raja negeri Songkhla. เจ ้ าเล ่ ห ์ [-le:] ว licik: นายจ ้ างของเขาไม ่ เคย เตือนเขาเลยแม ้ ว ่ าเขาจะเป็นคนเจ ้ าเล ่ ห ์ Maji­ kannya langsung tidak pernah mem­ berikan amaran kepadanya sungguh pun dia seorang yang licik. เจ ้ าสาว [-sa:w] น pengantin perempuan เจ ้ าหน ้ าที่ [-na:ti:  ] น 1 น ้ องชอบกินไขต ้ ม Adik suka makan telur rebus. ต ้ มยำ [-yam] น tomyam ตรง [tro] ว 1 (เส ้ น) lurus: เส ้ นตรง garis lurus 2 langsung: บริษัทแอมเวย ์ เป็นบริษัท ธุรกิจขายตรง Syarikat Amway ialah sebuah syarikat perniagaan jualan langsung. ตรงกัน [-kan] ว 1 sama: ความคิดของพวก เขาในเรื่ องนิวเคลียร ์ ตรงกัน Pendapat mere­ ka tentang isu nuklear adalah sama
Kamus Thai 2.indb
ประชาสงเคราะห ์ [-sokr] น keba- jikan masyarakat ประชาสัมพันธ ์ [-sampan] น 1 pene­ rangan: กรมประชาสัมพันธ ์ ถ ่ ายทอดสด รายการทักษินคุยกับประชาชน Jabatan Pene­rangan menyiarkan temu ramah Thaksin dengan rakyat secara langsung. ก 2 menjelaskan, menerangkan: รัฐบาล ประชาสัมพันธ ์ โครงการวางท ่ อก ๊ าซแก ่ ประชาชน Kera­jaan menjelaskan Projek Pem­ binaan Saluran Paip Gas kepada rakyat. ประชิด [pracit] ก merapati: ผู จนน ้ ำปริ่ มขอบสระ Semalam hujan lebat sehingga air separas dengan tebing kolam. ปริมาณ [parima:n] น kuantiti ปริมาตร [parima:t] น isi padu ปริยาย [pariya:y] ว secara tidak langsung: การชมภาพยนตร ์ ฝรั่ งเราสามารถ พัฒนาการใช ้ ภาษาอังกฤษโดยปริยาย Dengan menonton filem Inggeris, kita dapat meningkatkan penguasaan bahasa Ing­ geris secara tidak langsung. ปริวรรต [pariwat] ก 1 (เงิน) menu- kar 2 (หนังสือ
Kamus Thai 2.indb
้ าของฝน La­ngit mendung dan bunyi guruh merupakan alamat hari akan hujan. 2 (เปรียบเทียบ) iras: ใบหน ้ าของเขาไม ่ มีเค ้ าของแม ่ เลย Wajah- nya tidak ada iras langsung dengan wa- jah ibunya. 3 (การเขียน) kerangka: น ั กเขียน กำล ั งร ่ างโครงเรื่ องเพื่ อเป็นเค ้ านวนิยายเรื่ องใหม ่ ของเขา Pengarang itu menulis draf untuk dijadikan kerangka novelnya ซื้ อ Pekedai itu me- mulangkan wang baki kepada pem- beli. เงินปลีก [-pli:  k] น duit kecil, duit pecah: ขอโทษ ผมไม ่ มีเงินปลีกเลย Maaf, saya tidak ada duit kecil langsung. เงินปันผล [-panpon] น dividen: สหกรณ ์ นั้ นได ้ จ ่ ายเงินปันผลให ้ แก ่ สมาชิก Koperasi itu telah memberikan dividen kepada ahlinya. เงินผ ่ อน [-p:n] น wang

Kembali ke atas