Maklumat Kata

Kamus Bahasa InggerisDefinisi : dead ~, bahasa yg sudah mati; to speak the same ~, (colloq) ngam: from the very begining they spoke the same ~, sejak mula lagi mereka memang ngam. (Kamus Inggeris-Melayu Dewan)


Definisi : n bahasa: the French ~, bahasa Perancis; the ~ of love, bahasa cinta; technical ~, bahasa teknikal; the poet’s beautiful ~, bahasa puisi yg indah; he has a great command of the ~, dia mempunyai kemahiran yg tinggi dlm bahasa itu; I will not allow bad ~ in my class, saya tdk akan membenarkan bahasa kasar digunakan dlm kelas saya; animals have their own ~, binatang mempunyai bahasanya sendiri; (Kamus Inggeris-Melayu Dewan)


Definisi : dead ~, bahasa yg sudah mati; to speak the same ~, (colloq) ngam: from the very begining they spoke the same ~, sejak mula lagi mereka memang ngam. (Kamus Inggeris-Melayu Dewan)


Definisi : n bahasa: the French ~, bahasa Perancis; the ~ of love, bahasa cinta; technical ~, bahasa teknikal; the poet’s beautiful ~, bahasa puisi yg indah; he has a great command of the ~, dia mempunyai kemahiran yg tinggi dlm bahasa itu; I will not allow bad ~ in my class, saya tdk akan membenarkan bahasa kasar digunakan dlm kelas saya; animals have their own ~, binatang mempunyai bahasanya sendiri; (Kamus Inggeris-Melayu Dewan)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata language


Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
dolcedolceMuzikTiada

 language:EN-GB; mso-fareast-language:EN-GB;mso-bidi-language:AR-SA">Gaya yang merdu, halus dan segar.language:EN-GB;mso-fareast-language:EN-GB;mso-bidi-language:AR-SA"> language:EN-GB;mso-fareast-language: EN-GB;mso-bidi-language:AR-SA">Dolcelanguage:EN-GB;mso-fareast-language: EN-GB;mso-bidi-language:AR-SA

language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">resolution reference block language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">blok rujukan resolusiTeknologi Ujian Tanpa MusnahRadiografi dan Ultrasonik

Blok rujukan untuk menunjukkan kebolehupayaan peranti membeza dan memisahkan pemantul yang berdekatan. Contohnya, blok V1 yang dikeluarkan oleh International Institute of Welding dan blok IOW yang dikeluarkan oleh Institute of Welding.

 language:EN-US;mso-fareast-language:EN-MY;mso-bidi-language:AR-SA">écossaise  écossaiseMuzikTiada

 language: EN-US;mso-fareast-language:EN-MY;mso-bidi-language:AR-SA">Sejenis tarian tempatan England atau tarian desa. Tarian ini amat popular di England dan di Perancis pada awal abad ke-19. language:EN-US;mso-fareast-language:EN-MY;mso-bidi-language:AR-SA">Écossaiselanguage:EN-US;mso-fareas

cameracameraMuzikTiada

 language:EN-US;mso-fareast-language:EN-GB">Sejenis muzik kamar yang dikenali sebagailanguage:EN-US; mso-fareast-language:EN-GB"> language:EN-US; mso-fareast-language:EN-GB">musica da camera language: EN-GB;mso-fareast-language:EN-GB">pada Zaman Barok. Muzik jenislanguage:EN-GB;mso-fareast-language:EN-GB"> 

language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">abrasivelanguage: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">pelelasTeknologi Ujian Tanpa MusnahTiada

 

Bahan pelelas yang digunakan untuk membersihkan permukaan sampel dengan cara menggosok, menggahar atau melicau. Bahan ini biasanya digunakan dalam bentuk kertas pembersih atau dipasang pada mesin pembersih permukaan. Tujuan penggunaannya adalah untuk menyingkirkan lapisan cat atau melicinkan permukaan sampel sebelum ujian tanpa musnah dilakukan. Contohnya, kertas pasir, kapur dan silika.

bourréebourréeMuzikTiada

language: EN-US;mso-fareast-language:EN-MY;mso-bidi-language:AR-SA">Tarian Perancis pada abad ke-17. Bourrlanguage: EN-US;mso-fareast-language:EN-MY;mso-bidi-language:AR-SA">ée merupakan salah satu daripada tarian pilihan dalam suite Zaman Barok. Bourrlanguage: EN-US;mso-fareast-language:EN-MY;mso-bidi-language:AR-SA">ée biasanya bermeter dupel  atau 2/2, bertempo laju dan berbentuk biner. Ritmanya bermula dengan anakrusis dan ritma sinkopasi pula terdapat pada akhir frasa.  

antiphonantifonMuzikTiada

 language: EN-US;mso-fareast-language:EN-MY;mso-bidi-language:AR-SA">1.Teks daripada Kitab Injil yang dinyanyikan sebelum dan selepas psalm atau kantikel dalam  canta Gregorian. Antifon dinyanyikan dalam gaya silabik

language: EN-US;mso-fareast-language:EN-MY;mso-bidi-language:AR-SA">
language: EN-US;mso-fareast-language:EN-MY;mso-bidi-language:AR-SA">2. Nyanyian oleh dua kumpulan korus secara bergilir-gilir dalam upacara gereja Katolik yang melibatkan nyany
bugakubugakuMuzikTiada

 language:EN-US;mso-fareast-language:EN-GB;mso-bidi-language: AR-SA">Tarian istana dari Jepun yang diiringi oleh ensembellanguage:EN-US; mso-fareast-language:EN-GB;mso-bidi-language:AR-SA"> language:EN-US;mso-fareast-language: EN-GB;mso-bidi-language:AR-SA">gagaku.

habanerahabaneraMuzikTiada

 language:EN-US;mso-fareast-language:EN-MY;mso-bidi-language: AR-SA">Tarian Havana yang berasal dari Cuba pada abad ke-19. Ha­language:EN-US;mso-fareast-language: EN-MY;mso-bidi-language:AR-SA">banera language:EN-US;mso-fareast-language:EN-MY; mso-bidi-language:AR-SA">mengandungi ciri ritma Sepanyol, Afrika dan Cuba. Tarian ini bermeter dupel, bertempo sederhana dan beritma sinkopasi. Habanera digunakan oleh Georges Bizet (18

Personal Computer (PC)(Komputer Peribadi (PC))PendidikanTiada

language: EN-US; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-MY; mso-bidi-language: AR-SA">Lihat language: EN-US; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-MY; mso-bidi-language: AR-SA">microcomputer.

12345678910...

Kembali ke atas