Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[lan.jut] | لنجوت

Definisi : 1. panjang (cerita, hikayat, dll): ada­pun perkataan Singapura berperang dgn Jawa itu terlalu amat ~ perkataannya; 2. lama, panjang, tinggi (umur): ia masih menjadi mahasiswa walaupun umurnya sudah ~; 3. mendalam (pengetahuan, penerangan, dll), saksama, teliti: elok juga saya jelaskan perkara ini dgn ~ sedikit; 4. ber­panjangan, tidak berhenti-henti, berterusan: mereka bergurau senda ~ hingga tengah malam; 5. panjang (keluhan): bapa mengeluh ~; 6. labuh (pakaian): dia memakai kain ~ sungguh; 7. lebih tinggi (ilmu, pelajaran, dll): sekolah yg ~; 8. Kd lambat (gerakan) per­jalanan dll: perempuan itu berjalan ~ sungguh; ~ akal panjang akal (cerdik); ~ fikiran cerdik; ~ usia panjang umur; selanjutnya 1. berikutannya, seterusnya: mereka memikirkan kemungkinan yg akan dihadapi hari esok dan hari ~; 2. selepas itu, sesudah itu: ~ Datuk Mufti telah menerangkan segala rukun haji; berlanjut-lanjut tidak berhenti-henti, ber­panjang-panjang, bersambung-sambung, terus­-menerus: suara itu kemudiannya memanjang dan ~ dan makin melemah pula; berlanjutan berpanjangan, berterusan, ber­kekalan: peperangan itu ~ hingga berpuluh­-puluh tahun lamanya; melanjut tidak putus-putus, tidak terhenti-­henti (tetap), terus: aku telah merantau sejak masa Jepun ~ ke masa orang putih; melanjutkan 1. menjadikan panjang atau berterusan, menyambung: kadang-kadang ia ~ tidurnya hingga fajar menyingsing; ~ perundingan; 2. menambah lagi (pelajaran, pekerjaan, dll), meneruskan: Hindun ber­sungguh-sungguh benar hendak ~ pelajaran­nya lagi; semua yg hadir diminta datang ke gedung kesenian utk ~ perkenalan; terlanjut terlebih (ukuran, perbuatan, dll),terlanjur; lanjutan sambungan (pelajaran, perbualan, dll), tambahan (pd sesuatu sebelumnya): sekolah menengah ~; kelanjutan ekoran atau perkembangan (drpd perkara yg berlaku sebelumnya), sambungan, kelangsungan, kesinambungan: ~ drpd pertengkaran itu, Bidin dan Bujal tidak ber­tegur sapa selama dua hari; bagi membiak­kan keturunan dan mengekalkan ~ generasi manusia; perlanjutan perihal berterusan (ber­panjangan); ~ jenis Id pembiakan jenis (tumbuh-tumbuhan); pelanjutan perihal atau perbuatan me­lanjutkan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[lan.jut] | لنجوت

Definisi : sj tumbuhan (pokok dan buahnya), Mangifera lagenifera. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[lan.jut] | لنجوت

Definisi : 1 panjang (bkn cerita, hikayat dll): Kisah peperangan itu sangat ~. 2 lebih mendalam (bkn pengetahuan, penerangan dll): Jika hendak tahu dgn lebih ~ lagi, bolehlah berjumpa dgn orangnya. 3 tinggi atau lewat (bkn umur); lama: Walaupun umurnya sudah ~, ia masih kuat lagi. berlanjutan berpanjangan; berterusan: Pertempuran itu ~ sampai tiga hari. melanjut tidak putus-putus; terus: Banjaran Appalachian ~ hingga ke bahagian utara Kanada. melanjutkan 1 menjadikan lanjut; memanjangkan: Ia berdoa supaya Tuhan ~ umur ibu dan bapanya. 2 menambah (pelajaran atau pengetahuan); meneruskan: Adiknya ~ pelajarannya ke Amerika Syarikat. lanjutan sambungan (pelajaran, perbualan dll); tambahan (kpd sesuatu sebelumnya). pelanjutan perbuatan atau hal melanjutkan; penerusan. selanjutnya seterusnya; berikutnya: Beliau ~ telah memberikan bantuan kpd nelayan-nelayan itu. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
lanjut (adjektif)
Kata Terbitan : selanjutnya, berlanjut-lanjut, berlanjutan, melanjutkan, terlanjut, lanjutan, pelanjutan,

Peribahasa

Tiada telap oleh asai.

Bermaksud :

Sihat dan kuat meskipun usianya telah lanjut. asai = binatang kecil yang memakan kayu.

 

Lihat selanjutnya...(2)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
hidup di laut, namun ia bertelur di darat. บกพร ่ อง [-pr] ก berkurangan: ประสาท หูของคุณยายผมบกพร ่ องเนื่ องจากอายุมาก Deria pendengaran nenek saya sema­ kin berkurangan kerana usianya sa­ ngat lanjut. บงการ [boka:n] ก mengarah, me- merintah: อย ่ าได ้ มาบงการฉันเพราะฉันไม ่ ใช ่ ลูกน ้ องแก Jangan cuba mengarah saya, saya bukan anak buah awak. บ ่ ง Puteri Firaun disemadikan dalam piramid. มัว [mua] ว kabur: แม ้ ว ่ าอายุท ่ านจะมาก แล ้ วก็ตามแต ่ สายตาของท ่ านยังไม ่ มัว Sung­ guhpun usia beliau sudah lanjut, na- mun penglihatan beliau masih belum kabur. มัวซัว [-sua] ว muram: บรรยากาศในคืนนั้ น มัวซัวนิดหน ่ อย Suasana pada malam itu agak muram sedikit. มัวเมา [-mau] ว mabuk, gila: ผู ้
Kamus Thai 2.indb
sam] ก 1 menurun: บารมีของ เลขาธิการพรรคนั้ นเริ่ มเส ื่ อม Karisma Se- tiausaha Agung parti itu mula menu- run. 2 berkurangan: เมื่ ออายุมากขึ้ นความจำ ก็เส ื่ อมลง Apabila usia sudah lanjut, daya ingatan semakin berkurangan. แส ่ [sε:] ก masuk campur: บางคนชอบแส ่ เรื่ องของคนอื่ น Sesetengah orang suka masuk campur dalam urusan orang lain. แส ้ [sε:] น cemeti, cambuk นั้ นไหวเมื่ อ ลมพัด Dahan-dahan itu bergoyang apa­ bila ditiup angin. ว 2 berupaya: แม ้ คุณตา จะมีอายุมากแล ้ วก็ตามแต ่ ท ่ านยังทำงานไหว Wa­laupun umur datuk sudah lanjut, na­ mun dia masih berupaya untuk be­ker­ja. ไหวพริบ [waiprip] น kepintaran ไหว ้ [wai] ก menyembah: เด็นนักเรียนไหว ้ คุณครูที่ ประตูโรงเรียน Murid-murid me- nyembah guru mereka di pintu

Kembali ke atas