Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata lantai;

Puisi
 

Sirih kuning celah lantai,
     Ayam putih berkokok lalu;
Adik kuning panjang lampai,
     Adik putih abang gemalu.


Lihat selanjutnya...(11)
Peribahasa

Mencari lantai terjungkat (= terjungkit).

Bermaksud :

Mencari-cari kesalahan orang terutama orang kecil.

 

Lihat selanjutnya...(16)


Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
galang geta[gA.lAN g«.tA] gelegar, kayu alas lantai.Lantai rumah tu mengembat, pasai buboh galang geta jarang-jarang.[lAn.tAj Òu.mAh tu m«.N«m.bAt pA.sAj bu.boh gA.lAN g«.tA dZA.ÒAN.dZA.ÒAN]Lantai rumah itu mengembat kerana galang getanya dipasang jarak-jarak.
mengembat[m«.N«m.bAt]kata adjektifberkenaan lantai yang lentur kerana tidak sampai di galang geta, mengenjut.Lantai hak dok mengembat tu kena la paku.[lAn.tAj hA/ do/ m«.N«m.bAt tu k«.nA lA pA.ku]Lantai yang mengembat itu hendaklah dipaku.
lepok[lE.p/]kata namabersila, bertimpuh, berlunjur dan sebagainya di lantai atau di tanah.Awat dok lepok ataeh lantai, mai dok ataeh kerusi.[A.wAt do/ lE.p/ A.tAEh lAn.tAj mAj do/ A.tAEh k«.Òu.si]Mengapa engkau duduk di atas lantai, marilah duduk atas kerusi.
reluih[Ò«.luih]kata kerjamenembusi, membolosi, sesuatu tempat berpijak, berlubang hingga ke sebelah; dreluih.Kaki budak tembon tu reluih pasai lantai hak dia pijak tu reput.[kA.ki bu.dA/ t«m.bon tu Ò«.luih pA.sAj lAn.tAj hA/ di.jA pi.dZA/ tu Ò«.put]Kaki budak yang gemuk itu bolos sebab lantai yang dipijak itu reput.
dreluih[dÒ«.luih]kata kerjamenembusi, membolosi, sesuatu tempat berpijak, berlubang hingga ke sebelah; reluih.Kaki budak tembon tu dreluih pasai lantai hak dia pijak tu reput.[kA.ki bu.dA/ t«m.bon tu dÒ«.luih pA.sAj lAn.tAj hA/ di.jA pi.dZA/ tu Ò«.put]Kaki budak yang gemuk itu bolos sebab lantai yang dipijak itu reput.
beselerak bak[b«.s«.lE.ÒA/ bA/] berselerak merata-rata, tidak bersusun dan tidak teratur; beselerak tarak.Dalam opeh tu surat habaq beselerak bak ataeh lantai.[dA.lAm o.peh tu su.ÒAt hA.bAâÖ b«.s«.lE.ÒA/ bA/ A.tAEh lAn.tAj]Dalam pejabat itu surat khabar berselerakan di atas lantai.
jelangaq[dZ«.lA.NA)Ö]kata adjektifberkenaan membuat pekerjaan, perbuatan dan lain-lain dengan tidak cermat, gopoh, kasar; cemerekap.Mokalu bejalan ataeh lantai licin jangan jelangaq sangat, sat ni jatoh.[m.kA.lu b«.dZA.lAn A.tAEh lAn.tAj li.tSin dZA.NAn dZ«.lA.NA)Ö sA.NAt sAt ni dZA.toh]Kalau berjalan di atas lantai yang licin, janganlah gopoh sangat, nanti jatuh.
beselerak tarak[b«.s«.lE.ÒA/ tA.ÒA/] berselerak merata-rata, tidak bersusun dan tidak teratur; beselerak bak.Dalam opeh tu surat habaq beselerak tarak ataeh lantai.[dA.lAm o.peh tu su.ÒAt hA.bAâÖ b«.s«.lE.ÒA/ tA.ÒA/ A.tAEh lAn.tAj]Dalam pejabat itu surat khabar berselerakan di atas lantai.
kelepang[k«.l«.pAN]kata namabunyi sesuatu benda yang terjatuh seperti tin, loyang dan sebagainya di permukaan yang keras.Kucin sondoi tin roti ataeh lemari, jatoh kelepang ataeh lantai.[ku.tSin sn.dj tin ҍ.ti A.tAEh l«.mA.ri dZA.toh k«.l«.pAN A.tAEh lAn.tAj]Kucing menyondol tin roti di atas almari lalu jatuh kelepang bunyinya di atas lantai dengan bunyi yang kuat.
kelepang[k«.l«.pA)N]kata namabunyi sesuatu benda yang terjatuh (seperti tin, loyang dan sebagainya) di permukaan yang keras.Kucin sondoi tin roti ataeh lemari, jatoh kelepang ataeh lantai.[ku.tSin sn.dj tin ҍ.ti A.tAEh l«.mA.ri dZA.toh k«.l«.pA)N A.tAEh lAn.tAj]Kucing menyondol tin roti di atas almari lalu jatuh kelepang bunyinya di atas lantai dengan bunyi yang kuat.

Kembali ke atas