Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
banaeh[bA.nAEh]kata namaukuran untuk pukat, (sebanaeh pukat panjangnya lebih kurang seratus kaki).Pukat laut dalam besanya antara tengah dua banaeh dengan tiga banaeh.[pu.kAt lAut dA.lAm bE.sA.øA An.tA.ÒA t«.NAh du.wA bA.nAEh d«.NAn ti.gA bA.nAEh]Biasanya panjang pukat laut dalam, antara satu setengah banaeh hingga tiga banaeh.
berai[bE.ÒAj]kata namasiar atau kilauan ikan dalam laut.Berai ikan temenung nampak macam jamong.[bE.ÒAj i.kAn t«.m«.nuN nAm.pA/ mA.tSAm dZA.moN]Kilauan ikan kembung nampaknya seperti jamung.
minyak cenuk[mi.øA/ tS«.nu/] minyak yang dibuat daripada pohon cenuk (bengkawang, lengkawang, minyak tengkawang, minyak lengkawang, minyak kawang, minyak damar laut, kawang). Minyak cenuk biasanya dijadikan bahan awet yang disapu pada kayu (perahu, rumah dan lain-lain).Pak Mat tukang, sapu perahu payang dengan minyak cenuk bagi tahan lama.[pAk mAt tu.kAN sA.pu p«.ÒA.hu pA.jAN d«.NAn mi.øA/ tS«.nu/ bA.gi tA.hAn lA.mA]Pak Mat Tukang, menyapu perahu payangnya dengan minyak cenuk supaya tahan lama.

Kembali ke atas