Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
lebih
1. Bersinonim dengan baki
( sisa)
(kata nama:)

2. Bersinonim dengan semakin
( bertambah, kian, lagi, )
(kata tugas:)
Berantonim dengan kurang

Kata Terbitan : lebih-lebih lagi, berlebih, berlebihan, berlebih-lebihan, melebih, melebih-lebih, melebihi, melebihkan, kelebihan,

Puisi
 

Panjang-panjang ruasnya bangsi,
     Lebih panjang ruasnya banta;
Kenyang-kenyang memakan nasi,
     Lebih kenyang bermain mata.


Lihat selanjutnya...(32)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
menyiapkan kerjanya. ก ๋ วยเตี ๋ ยว [kuaitiau] น kuetiau กวัก [kwak] ก melambaikan: เขากว ั ก มือเรียกแท็กซี่ Dia melambaikan tangan- nya untuk memanggil teksi. กว ่ า [kwa:] ว lebih: เขาทำงานที่ น ั ่นห ้ าปีกว ่ า Dia bekerja di situ lima tahun lebih. บ ้ านของเขาใหญ ่ กว ่ าบ ้ านของฉ ั น Rumahnya lebih besar daripada rumah saya. กวาง [kwa:] น rusa กว ้ าง [kwa:] ว 1 luas
Kamus Thai 2.indb
tidur kecuali saya. นอกใจ [-cai] ก curang: สามีที่ ดีต ้ อง ไม ่ นอกใจภรรยา Suami yang baik mesti tidak curang terhadap isteri. นอกชาน [-ca:n] น pelantar นอกเหนือ [-na] ว lebih daripada: เขาทำงานนั้นนอกเหนือจากที่ ได ้ สั่งไว ้ Dia membuat kerja itu lebih daripada yang diarahkan. นอง [n:] ก berlinang: หลังจากฝนตก น ้ ำก็นองบนถนน Selepas hujan, air pun berlinang di jalan. นองเลือด [-lat] ว tumpah darah: เหตุการณ ์ นองเลือดนั ้ นเกิดขึ ้
Kamus Thai 2.indb
tersebut. Saya sangat berbangga kerana kamus ini merupakan kamus dwibahasa Thai-Melayu yang pertama diterbitkan oleh DBP. Saya berharap kamus ini akan ada edisi kedua dan edisi seterusnya yang memuatkan lebih banyak entri atau subentri, sesuai dengan keperluan pengguna. Banyak lagi kosa kata bahasa Thai yang belum dimasukkan ke dalam kamus ini sebagai entri atau subentri. Selain menjadi rujukan kepada para langkah selanjutnya untuk menyusun pula Kamus Melayu-Thai, khusus bagi masyarakat Malaysia yang ingin mempelajari bahasa Thai. Saya percaya impaknya kepada bidang keilmuan dan perdagangan kedua-dua buah negara pastinya cukup besar. PRAKATA Kamus Thai 2.indb 8 4/15/2008 10:58:36 AM ix Semoga usaha DBP yang tidak seberapa ini akan memberikan sejuta manfaat kepada rakyat kedua-dua
Kamus Thai 2.indb
้ องของ พี่ สาว Ibu sibuk mengemas bilik kakak. 2 (ทำให ้ เรียบวางระเบียบเรียงตามลำดับ) menyu­ sun, mengatur: บรรณารักษ ์ จัดหนังสือเพื่ อ ให ้ เป ็นระเบียบมากขึ้ น Pustakawan menyu­ sun buku supaya lebih teratur. 3 (นับ) dianggap: ใครก็ตามที่ ออกมาแสดงพลังจัดว ่ า เป็นผู ้ ต ่ อต ้ านรัฐบาล Sesiapa sahaja yang menunjuk perasaan dianggap sebagai penentang kerajaan. จัดการ [-ka:n] ก mengurus: มหาวิทยาลัย samar ชอุ ่ ม [caum] ว segar ชะ [ca] ก membasuh, mencuci ชะงัก [caak] ก terbantut: โครงการ น ั ้นชะง ั กเพราะเงินไม ่ พอ Projek itu terban­ tut kerana tidak cukup wang. ชะงัด [caat] ว 1 tepat, jitu: การทำนาย ของเขาชะง ั ดน ั ก Ramalannya sangat tepat. 2 berkesan: ยานี้ สามารถร ั กษาโรคน ั ้ นได ้ ชะง ั ด Ubat

Kembali ke atas