10.1.102.44

Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[lék.si.kon] | ليکسيکون

Definisi : (léksikon) (Lin) 1. kamus; 2. per­bendaharaan kata sesuatu bahasa atau sesuatu bidang. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata leksikon


Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
lexiconleksikonLinguistikTiadaTiada
lexiconleksikonPendidikanTiadaTiada
lexiconleksikonPerpustakaanTiadaTiada
intermediate lexiconleksikon perantaraanPerpustakaanTiadaTiada
translationterjemahanKesusasteraanTiadaProses pemindahan daripada bahasa yang digunakan dalam teks (bahasa sumber) ke dalam bahasa lain (bahasa sasaran). Terjemahan dihasilkan dengan menggunakan pelbagai kaedah berdasarkan tiga prinsip umum yang berlainan seperti yang berikut: (a) Terjemahan perlu merujuk teks asal dari segi bentuk, prosodi, dan leksikon. (b) Nilai sastera tidak sepenting isinya, dan nilai ini tidak dapat diterjemahkan sepenuhnya, (c) Kesan kesusasteraan teks dalam karya terjemahan dianggap penting. Oleh itu, bentuk, prosodi dan leksikon boleh diubahsuai mengikut budaya dan kesesuaian bahasa sasaran. Melalui ketiga-tiga prinsip tersebut, terjemahan boleh dihasilkan secara literal, longgar, atau diadaptasikan. Terjemahan literal melibatkan pemindahan bahasa pada tahap perkataan tanpa menghiraukan perbezaan sistem ungkapan dan imejan antara sumber dengan bahasa sasaran. Terjemahan longgar pula mengekalkan nada, semangat dan kesan penulisan sesebuah teks, kadang-kadang sehingga terpaksa mengorbankan atau mengkrompromikan �kesetiaan

Kembali ke atas