Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[lot] | لوت

Definisi : bidang tanah. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[lot] | لوت

Definisi : surat undi, undi; dilot bp diundi. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[lot] | لوت

Definisi : bilangan tertentu yg standard dlm urus niaga sekuriti (saham) yg bersamaan dgn 1000 unit: dia berjaya membeli enam ~ saham syarikat itu pd harga RM1.60 seunit. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[lot] | لوت

Definisi : bidang tanah (yg ukurannya berbeza-beza). (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata lot


Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
mulot caih[mu.lot tSAC] celuparMulot caih lagu tu sapa pon tak buloq nak bekawan.[mu.lot tSAC lA.gu tu sA.pA pon tA/ bu.lo)Ö nA/ b«.kA.wAn]Celupar seperti itu siapa pun tidak ingin berkawan.
bebuih mulot[b«.buC mu.lot] berkenaan seseorang yang berulang kali memberi nasihat kepada seseorang tetapi tidak dihiraukan; bebuih-buih mulot.Anak dia tak reja, bebuih mulot dia suroh anak dia pi reja kelang.[A.nA/ di.jA tA/ Ò«.dZA b«.buC mulot di.jA su.Òoh A.nA/ di.jA pi Ò«.dZA ke.lAN]Anak dia tidak kerja, berulang kali dia suruh anaknya pergi kerja kilang.
bebuih-buih mulot[b«.buC.b«.buC mu.lot] berkenaan seseorang yang berulang kali memberi nasihat kepada seseorang tetapi tidak dihiraukan; bebuih mulot.Bebuih-buih mulot cek gu suroh budak-budak hapai kali-kali, tapi depa buat nin.[b«.buC.b«.buC mulot tSE/ gu su.Òoh bu.dA/.bu.dA/ hA.pAj kA.li.kA.li tA.pi dE.pA bu.wAt nin]Berulang kali guru menyuruh budak-budak menghafal sifir, tetapi mereka tidak mengindahkannya.
   3. celupar.Mulot jangan dok bersiaq bila kita sampai kat Mekah.[mu.lot. dZA.NAn do/ bE.si.jA)Ö bi.lA ki.tA sAm.pAj kAt m«.kAh]Mulut jangan celupar bila kita tiba di Mekah.
hebiaq[hE.bi.jA)Ö]kata adjektifbanyak bercakap.Mulot anak dara tu hebiaq, reja mengata orang.[mu.lot A.nA dA.ÒA tu hE.bi.jA)Ö Ò«.dZA m«.NA.tA .ÒAN]Mulut anak dara itu celupar, kerja mengata orang.
tengah dua[t«.NAh du.wA] sukatan atau ukuran yang nilai sebenarnya satu dan satu setengah cth, tengah dua ringgit sama dengan seringgit lima puluh senKalu buat pulot kacau, secupak pulot dengan tengah dua kati gula elok la.[kA.lu bu.wAt pu.lot kA.tSAw s«.tSu.pA/ pu.lot d«.NAn t«.Nah du.wA kA.ti gu.lA E.l/ lA]Kalau membuat wajik, secupak pulut dan satu kati setengah gula cukuplah.
   2. celupar.Jangan capoi sangat mulot hang tu, nanti pak belang keluaq sunggoh baru hang tau.[dZA.NAn tSA.poj sA.NAt mu.lot hAN tu nAn.ti pA b«.lAN k«.lu.wA)Ö suN.gh bA.Òu hAN tAw]Jangan capoi sangat mulut kamu tu, nanti harimau betul keluar baru kamu tahu.
capoi[tSA.poj]kata adjektif1. berkenaan dengan seseorang yang bercakap lepas.Mulot dia capoi sikit, aku takot orang kampong gat ati.[mu.lot di.jA tSA.poj si.kit A.ku tA.kot o.ÒAN kAm.poN hA.Nat A.ti]Mulut dia capoi sikit, saya takut orang kampung marah.
gonyoh[go.øoh]kata kerjamemukul seseorang.Baek hang diam, aku gonyoh mulot hang sat ni.[bAe hAN di.jAm A.ku go.øoh mu.lot hAN sAt ni]Baik awak diam, saya pukul mulut awak sebentar lagi.
kerabu[k«.ÒA.bu]kata kerjamengganyang.Cakap bok baek sikit, aku kerabu mulot hang.[tSA.kAp b/ bAe/ si.kit A.ku k«.ÒA.bu mu.lot hAN]Cakap elok-elok, saya ganyang mulut awak.
12

Kembali ke atas