Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[lot] | لوت

Definisi : bidang tanah. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[lot] | لوت

Definisi : surat undi, undi; dilot bp diundi. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[lot] | لوت

Definisi : bilangan tertentu yg standard dlm urus niaga sekuriti (saham) yg bersamaan dgn 1000 unit: dia berjaya membeli enam ~ saham syarikat itu pd harga RM1.60 seunit. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[lot] | لوت

Definisi : bidang tanah (yg ukurannya berbeza-beza). (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata lot

Peribahasa

437

Once burned, twice shy

Orang yang pernah ditimpa pengalaman buruk sudah tentu akan sentiasa berwaspada supaya hal yang sama tidak akan berulang

Sekali tersengat, selalu beringat

I once lost a lot of money to get rich scheme, and I am afraid to invest in your scheme even though it promises a 300% return within 15 months. Once burned, twice shy .

Saya pernah rugi besar dalam skim cepat kaya, dan saya takut hendak melabur dalam skim awak walaupun dijanjikan pulangan 300% dalam tempoh 15 bulan. Sekali tersengat, selalu beringat.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(24)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
bolot[bo.lot]kata adjektif1.   berkenaan tali, benang yang berbelit atau bersimpul; berundeng.Gone nok ikat, bolot je tangsi.[g.n« no/ i.kAt bo.lot dZ« tAN.si]Bagaimana mana hendak mengikat, tali tangsi tersimpul.
colot[tS.lot]kata adjektifberkenaan pakaian seperti kain, baju atau seluar yang singkat.Kaen awok tu biar laboh sikit, colot ngat.[kA.en A.wA/ tu bi.jAr lA.boh si.kit tS.lot NAt]Kain awak itu biar labuh sikit, tersangat singkat.
sempuaih[s«m.pu.wAC]kata adjektifberkenaan pakaian atau muka yang comot.Mulot adek sempuaih dengan nasik.[mu.lot A.de s«m.pu.wAC d«.NAn nA.si]Mulut adik comot dengan nasi.
bonjot[bon.dZt]kata adjektifberkenaan memuncungkan mulut.Mulut Mok Timah bonjot bile laki die lambat balek.[mu.lot m/ ti.mAh bon.dZt bi.l« lA.ki di.j« lAm.bAt bA.le/]Mulut Mak Timah muncung bila suaminya lambat balik.
   2.   berkenaan percakapan yang tidak jelas.Cakaplah bio beto, kalo bolot, tok faham koi.[tSA.kAp.lAh bi.j b«.to kA.lo bo.lot t/ fA.hAm kj]Cakaplah biar betul, kalau bolot, saya tidak faham.
sebam[s«.bAm]kata adjektifberkenaan mulut yang penuh dengan makanan sehingga tidak boleh bercakap, mengunyah dan menelan; seboi.Mulut adek sebam dengan nasi.[mu.lot A.de/ s«.bAm d«.NAn nA.si]Mulut adik penuh dengan nasi.
caboh[tSA.boh]kata namahabis pantang.Due ari lagi cabohle, koi buleh makan pulot.[du.w« A.Äi lA.gi tSA.boh.l« koj bu.leh mA.kAn pu.lot]Dua hari lagi habislah pantang, saya boleh makan pulut.
seboi[s«.bj]kata adjektifberkenaan mulut yang penuh dengan makanan sehingga tidak boleh bercakap, mengunyah dan menelan; sebam.Tok elok cakap mulot tengah seboi.[to/ E.lo/ tSA.kAp mu.lot t«.NAh s«.bj]Kurang sopan bercakap ketika mulut penuh dengan makanan.
beraih ganso[b«.ÄAC gAn.s] beras.Mok suroh beli beras ganso, ngape beli beraeh pulot.[mo/ su.Äoh b«.li b«.ÄA.C gAn.s NA.p« b«.li b«.ÄAC pu.lot]Emak suruh beli beras gangsa, kenapa beli beras pulut.
rahang[ÄA.hAN]kata adjektifberkenaan rasa tidak enak dalam mulut selepas makan makanan yang berbau seperti kerdas, jering atau petai; kehe.Makan sireh nok ilang rasa rahang mulot.[mA.kAn si.Äeh no/ i.lAN ÄA.sA ÄA.hAN mu.lot]Makan sirih untung menghilangkan rasa rahang dalam mulut.

Kembali ke atas