Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata lucu-lakuan


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ผู ้ มี มารยาทย ่ อมแสดงกิริยาอ ่ อนโยน Orang yang berbudi pekerti memang berke- อลังการ อ่อน Kamus Thai 2.indb 408 4/15/2008 11:13:21 AM อ 409 lakuan lemah-lembut. อ ่ อนแอ [-ε:] ว lemah: เราต ้ องช ่ วยเหลือ ผู ้ ที่ อ ่ อนแอ Kita hendaklah membantu orang yang lemah. อ ้ อน [:n h:landa:] น (orang) Be- landa ฮา [ha:] ก ketawa: นักเรียนฮากันทั้ งห ้ องเมื่ อได ้ ฟ ั งเรื่ องขำขันที่ ครูเล ่ า Semua murid ketawa apa­bila mendengar cerita lucu yang di­ ceritakan oleh cikgu. ฮาเร็ม [ha:rem] น harem ฮิจเราะห ์ [hijrah] น hijrah ฮินดู [hindu:] น Hindu ฮิปโปโปเตมัส [hippo:po:te:mat] น badak air ฮิสทีเรีย [histi:ria

Kembali ke atas