Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[lu.hur] | لوهور

Definisi : mulia, tinggi, agung: moga-moga cita­citanya yg ~ itu dikabulkan Tuhan; meluhurkan mengagungkan, memuliakan, menghormati: ~ tanah air; keluhuran keagungan, kemuliaan, kebesaran: kekuatan puisi Amir Hamzah, kecuali dlm ~ angan yg dibeberkannya, terletak dlm ke­rapian bentuk. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[lu.hur] | لوهور

Definisi : mulia; tinggi: Semoga cita-citanya yg ~ itu akan tercapai. meluhurkan memuliakan atau mengagungkan: ~ bahasa Melayu. keluhuran keadaan luhur; kemuliaan; kebesaran. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
luhur
Rujuk :mulia


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Adakah penggunaan kata adjektif 'luhur' dalam ayat berikut betul? “...suatu bentuk pemikiran baharu yang luhur dan benar-benar tuntas untuk mencari penyelesaian terbaik...”Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, maksud luhur ialah: mulia/agung/tinggi.  Pemikiran baharu kurang sesuai disebut luhur.  Mungkin boleh digantikan dengan perkataan "baik".Tatabahasa25.05.2017
salam, adakah leluhur merupakan kata terbitan bagi luhurPerkataa "Luhur" dan "leluhur" ialah kata yang berbeza dan maksudnya juga berbeza. "Luhur" bermaksud mulia, dipandang tinggi (berkenaan sifat, cita-cita, budaya dan lain-lain)  manakala "maksud "leluhur" ialah  nenek moyang.Tatabahasa24.02.2023
Selamat pagi. Apakah maksud masyarakat madani?? Terima kasih.Secara umum, masyarakat madani bermakna masyarakat yang berperadaban, berbudi luhur atau berakhlak mulia.Makna11.05.2005
assalamualaikum...saya ingin bertanya..jenis teori yang sesuai digunakan bagi novel "wajah seorang wanita" karya s.othman kelantan.Beberapa teori telah dikemukakan oleh para sarjana tempatan dalam mengkritik karya sastera. Antaranya termasuklah Teori SP4BL (Luhur, Lahir, Logik, dan Lateral) oleh Mohd. Affandi Hassan, Teori Kritikan Melayu oleh SN S.Othman Kelantan, Teori Puitika Sastera Melayu oleh SN Profesor Muhammad Haji Salleh, Teori Takmilah oleh Dr. Shafie Abu Bakar, Teori Pengkaedahan Melayu oleh Profesor Hashim Awang, dan Teori Teksdealisme oleh Mana Sikana.
Sementara itu, Dr. Awang Azman Awang Pawi melihat novel "Wajah Seorang Wanita" dari sudut teori psikoanalisis.
Sastera25.01.2014
Nama saya Sumaiyah Mateh belajar bahasa melayu dasar ingin bertanya tentang bahasa melayu apakah makna cinta?Menurut data kami, maksud perkataan cinta ialah 1 (perasaan atau berperasaan) sa­ngat sayang kepada negara, ibu bapa dan lain-lain: ~nya kepada ibunya sungguh luhur. Kerana sangat ~ kepada negaranya, beliau sanggup berkorban nyawa untuk mempertahankannya. 2 (perasaan atau berperasaan) sangat be­rahi, asyik, kasih dan sebagainya; sangat tertarik (kepada laki-laki atau perempuan): ~nya yang tidak berbalas terhadap gadis itu menjadikannya hampir tidak siuman. Si isteri yang setia itu sangat ~ kepada suaminya. Untuk maklumat lanjut, sila layari http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=cintaMakna09.11.2015
selepas berbincang antara kami masih belum ada persefahaman yang sama, harap dapat pembetulan ayat di bawah yang mengikut tata bahasa yang baku. 1. Bercakap tentang kebudayaan, kata kebudayaan itu sendiri perlu ditakrifkan dahulu. 2. Akibat kurangnya pengetahuan agama, banyak belia yang tersesat. 3. Tugas membentuk disiplin kanak-kanak tidak merupakan tanggungjawab semata-mata guru di sekolah, tetapi dipertanggungjawabkan oleh kedua ibu bapa dan guru. 4. Bahasa Inggeris adalah bahasa pertuturan antarabangsa. Oleh itu tidak hairanlah di kota-kota banyak digunakan. 5. Lantaran itu di dalam dunia pendidikan menuju era globalisasi hari ini, terdapat pelbagai teknologi pendidikan yang cuba diaplikasikan terutama di dalam proses pengajaran seperti penggunaan laman web dan bahan multimedia yang lain. 6. Pendidikan pada hari ini terutama di era dunia tanpa sempadan, setiap aktiviti pembelajaran banyak dipengaruhi kemajuan di dalam teknologi maklumat dan bersifat elektronik. 7. Pendidikan Jasmani merupakan satu mata pelajaran ke arah kecergasan fizikal pelajar. 8. Dalam konteks pendidikan di Malaysia suatu perkara asas ialah wawasan pendidikan yang akan melahirkan rupa wajah anak bangsa, tentang masa depan yang cemerlang, tentang cita-cita luhur dan keunggulan. didahului terima kasih.1. Bercakap tentang kebudayaan, perkataan kebudayaan itu sendiri perlu ditakrifkan terlebih dahulu.
2. Ayat ini betul.
3. Tugas membentuk disiplin kanak-kanak bukan merupakan tanggungjawab guru di sekolah semata-mata, tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada kedua ibu bapa.
4. Bahasa Inggeris ialah bahasa pertuturan antarabangsa, Oleh itu, tidak hairanlah bahasa Inggeris digunakan di kebanyakan kota.
5. Lantaran itu, dalam dunia pendididikan yang sedang menuju era globalisasi pada hari ini, terdapat pelbagai teknologi pendidikan yang cuba diaplikasikan dalam proses pengajaran sepeti penggunaan laman web dan bahan multimedia yang lain.
6. Setiap aktiviti pembelajaran pendidikan pada hari ini, terutama dalam era dunia tanpa sempadan banyak dipengaruhi kemajuan dalam teknologi maklumat dan bersifat elektronik.
7. Pendidikan Jasmani merupakan mata pelajaran yang menyumbang ke arah kecergasan fizikal pelajar.
8. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, satu perkara asas ialah wawasan pendidikan yang akan melahirkan anak bangsa yang mempunyai masa depan yang cemerlang dan cita-cita luhur dan unggul.
Tatabahasa27.02.2013
Apakah perbezaan antara impian dengan cita-cita? Adakah dua perkataan tersebut sama maksud? Jika tajuk 'Impian Saya', murid menulis impiannya menjadi pemain bola sepak. Adakah itu betul?Adakah jawapan tersebut tergolong dalam 'cita-cita' atau 'impian'?Perbezaan antara impian dan cita-cita:

Impian bermaksud sesuatu yg diimpikan; cita-cita yg bukan-bukan atau angan-angan.

Cita-cita bermaksud:
1. Harapan, hasrat, keinginan (yang kuat). Contoh: Cita-citanya ingin menjadi jurutera apabila besar kelak.
2. Maksud, tujuan yang hendak dilaksanakan. Contoh: Aku rintang pekerjaannya itu dgn cita-cita yang luhur.

Jika dilihat maksud bagi kedua-dua perkataan itu, tajuk yang lebih sesuai ialah Cita-cita Saya bagi merujuk keinginan untuk menjadi pemain bola sepak.
Istilah30.07.2015
Apakah beza istilah berikut: a) perceraian dan penceraian b) perguruan dan keguruanMerujuk Kamus Dewan Edisi Empat, (a) perceraian bermaksud 1. perpisahan, perpecahan; 2. perihal (kejadian) bercerai (antara suami isteri); penceraian pula ialah perihal (perbuatan) menceraikan. (b) perguruan ialah 1. sekolah, tempat belajar; 2. pengajaran; ~ rakyat Id pengajaran kpd rakyat; 3. yg berkaitan dgn guru; maktab ~ maktab tempat melatih guru; maktab ~ bahasa maktab tempat melatih guru bahasa. Manakala keguruan pula ialah yg berkaitan dgn guru, yg berkaitan dgn peranan (tugas, kelayakan) sbg guru: sifat-sifat ~ yg luhur;Lain-lain12.06.2010

Kembali ke atas