Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata macam-macam

Puisi
 

Sampan kotak mudik ke Pangkor,
     Singgah pula Pulau Sembilan;
Macam diletak macam diatur,
     Macam cincin permata silan.


Lihat selanjutnya...(56)
Peribahasa

Macam kikir besi.

Bermaksud :

Orang kaya yang bakhil.

 

Lihat selanjutnya...(23)

378

So many men, so many opinions.

Setiap orang berbeza pandangan atau kemahuan.

Lain orang, lain pendapat

A motely crowd turned up for yesterday's general meeting. Each had different views to offer. So many men, so many opinions, so I doubt that agreement would ever be reached.

Bermacam-macam orang hadir dalam mesyuarat agong semalam. Setiap orang memberikan pandangan yang berlainan. Memandangkan lain orang, lain pendapat, saya tidak yakin bahawa persetujuan boleh dicapai.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(6)

Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
lagu[lA.gu]kata tugaskata untuk menunjukkan perumpamaan, seperti, macam, bagai.Demo buwak lagu ni la, kalu nok cepak gak.[dE.m bu.wA/ lA.gu ni lA kA.lu n/ tS«.pA/ gA/]Kamu buat macam nilah, kalau nak cepat.
balah[bA.lAh]kata tugaskata yang menunjukkan perbandingan (sesuatu, seseorang), bagai, seperti, macam.Aku tengok muko anok mung balah ore puteh.[]Aku tengok wajah anak kamu seperti muka orang putih.
doho[d:.h)]kata adjektifsengau.Demo semo ko, bunying doho jah.[dE.m s:«.m k b:u.øiN d:.h) dZAh]Awak selesemakah, suara macam sengau saja.
   2. berkenaan badan yang besar dan tinggi sedangkan umurnya masih muda.Budok tu jadi lo lagu tu.[bu.d/ tu dZ:A.di lo lA.gu tu]Budak tu jadi besar dan tinggi macam tu.
   2. berkenaan orang yang pemilih.Mung ni leweh sunggoh, nok hok lagu mano gak.[muN ni lE.wEh suN.goh n/ h/ lA.gu mA.n gA/]Kamu ni pemilih sangat, nak yang macam mana lagi.
tok kaba ingat[t/ kA.bA i.NA/] lupa.Jange dok wak tok kaba ingat gitu gak.[dZA.NE do/ w­A/ t/ kA.bA i.NA/ g:i.tu gA/]Janganlah buat lupa macam tu.
gorek[g:.ÄE/]kata namasejenis alat mengasah pensil.Lagu mano nok taje kale kalu tak dok gorek.[lA.gu mA.n n/ t:A.dZE kA.lE kA.lu tA/ d/ g:.ÄE/]Macam mana nak menajamkan pensil kalau tak ada pengasah.
gak[gA/]kata tugastu, ni.Mung gak gitu selalu kalu royak gapo-gapo.[muN gA/ g:i.tu slA.lu kA.lu č.jA/ g:A.p.g:A.p]Kamu ni selalu macam tu kalau diberitahu apa-apa.
kemaca[k«.mA.tSA]kata adjektiftidak berkualiti, kurang bermutu.Bare hok kemaca lagu tu, cepak punoh.[bA.ÄE h/ k«.mA.tSA lA.gu tu tS«. pA/ pu.nh]Barang yang kurang bermutu macam tu, cepat rosak.
kemesek[k«.mE.sE/]kata adjektifsenang sangat, amat mudah, senang.Bendo kemesek lagu tu pong mung tok leh buwak.[b«n.d k«.mE.sE/ lA.gu tu poN muN t/ leh bu.wA/]Perkara mudah macam tu pun kamu tak boleh buat.
123

Kembali ke atas