Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata macam-macam

Puisi
 

Sampan kotak mudik ke Pangkor,
     Singgah pula Pulau Sembilan;
Macam diletak macam diatur,
     Macam cincin permata silan.


Lihat selanjutnya...(56)
Peribahasa

Macam kikir besi.

Bermaksud :

Orang kaya yang bakhil.

 

Lihat selanjutnya...(23)

378

So many men, so many opinions.

Setiap orang berbeza pandangan atau kemahuan.

Lain orang, lain pendapat

A motely crowd turned up for yesterday's general meeting. Each had different views to offer. So many men, so many opinions, so I doubt that agreement would ever be reached.

Bermacam-macam orang hadir dalam mesyuarat agong semalam. Setiap orang memberikan pandangan yang berlainan. Memandangkan lain orang, lain pendapat, saya tidak yakin bahawa persetujuan boleh dicapai.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(6)

Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
rempong[Ò«m.poN]kata kerjamembawa benda atau barangan yang banyak dengan cara memeluk kedua-dua belah tangan, merangkul.Genap-genap kali dia pi pekan, dia rempung macam-macam barang.[g«.nAp.g«.nAp kA.li di.jA pi p«.kAn di.jA Ò«m.poN mA.tSAm.mA.tSAm bA.ÒAN]Setiap kali ke pekan, bila pulang dia merangkul banyak barang.
hayai[hA.jAj]kata adjektifmanis tawar atau masam tawar (yang boleh meloyakan).Teh tu hayai saja, macam mana hang buat?[tEh tu hA.jAj sA.dZA mA.tSAm mA.nA hAN bu.wAt]Teh itu rasa manis tawar, macam mana engkau membuatnya?
sreba tok nenek[sÒ«.bA to/ nE.nE/] banyak dan berbagai-bagai, bermacam-macam, beraneka.Bila dia balek dari luaq negeri, dia beli sreba tok nenek untok anak bini dia.[bi.lA di.jA bA.le/ dA.Òi lu.wA)Ö n«.g«.Òi di.jA b«.li sÒ«.bA to/ nE.nE/ un.to/ A.nA/ bi.ni di.jA]Apabila dia pulang dari luar negeri, dia membeli bermacam-macam barang untuk keluarganya.
jebon[dZE.bn]kata namakiasan bagi seseorang yang buas, nakal atau hodoh.Perangai budak tu macam jebon, selipa cucoq ubi pon dia kebaeh.[p«.ÒA.NAj bu.dA/ tu mA.tSAm dZE.bn s«.li.pA tSu.tS)Ö u.bi pon di.jA k«.bAEh]Perangai budak itu macam jebon, selipar jepun pun dicurinya.
   2. mengambil sesuatu tanpa izin, mencuri.Perangai dia macam tu dah, mokalu bekenan satu-satu barang mesti dia gabuih.[p«.ÒA.NAj di.jA mA.tSAm tu dAh m.kA.lu b«.k«.nAn sA.tu.sA.tu bA.ÒAN mes.ti di.jA gA.buih]Perangainya memang begitu, jika berkenan pada sesuatu barang mesti dicurinya.
baloi[bA.loj]kata adjektifseimbang, sepadan, sesuai, setimpal.Macam ni punya upah barula baloi dengan kreja hak aku buat.[mA.tSAm ni pu.øA u.pAh bA.Òu.lA bA.loj d«.NAn kÒ«.dZA hA/ Aku bu.wAt]Kalaulah begini upahnya yang aku terima, barulah padan dengan kerja yang telah aku lakukan.
   2. mencari, mendapatkan, berusaha, berikhtiar (kata kiasan).Ujong-ujong bulan macam ni mana aku nak pi kerobek duet.[u.dZoN.u.dZoN bu.lAn mA.tSAm ni mA.nA A.ku nA/ pi k«.ҍ.bE/ du.wet]Pada hujung bulan begini di manalah aku hendak mendapat wang.
bakiaq[bA.ki.jAâÖ]kata adjektifberkenaan susu atau santan dalam keadaan basi.Macam mana budak tu tak saket perot pengasoh dia bagi dia susu bakiaq.[mA.tSAm mA.nA bu.dA/ tu tA/ sA.ket p«.Òot p«.NA.soh di.jA bA.gi di.jA su.su bA.ki.jAâÖ]Budak itu sakit perut, kerana pengasuhnya memberikannya susu yang sudah basi.
berai[bE.ÒAj]kata namasiar atau kilauan ikan dalam laut.Berai ikan temenung nampak macam jamong.[bE.ÒAj i.kAn t«.m«.nuN nAm.pA/ mA.tSAm dZA.moN]Kilauan ikan kembung nampaknya seperti jamung.
ben[bEn]kata adjektifberkenaan muka yang masam, masyghul.Aku tak berani hampiaq bila tengok muka dia ben macam tu.[A.ku tA/ b«.ÒA.ni hAm.pi.jAâÖ bi.lA tE.N/ mu.kA di.jA bEn mA.tSAm tu]Aku tidak berani menghampirinya bila melihat mukanya masam begitu.
12

Kembali ke atas