Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata macam-macam

Puisi
 

Sampan kotak mudik ke Pangkor,
     Singgah pula Pulau Sembilan;
Macam diletak macam diatur,
     Macam cincin permata silan.


Lihat selanjutnya...(56)
Peribahasa

Macam kikir besi.

Bermaksud :

Orang kaya yang bakhil.

 

Lihat selanjutnya...(23)

378

So many men, so many opinions.

Setiap orang berbeza pandangan atau kemahuan.

Lain orang, lain pendapat

A motely crowd turned up for yesterday's general meeting. Each had different views to offer. So many men, so many opinions, so I doubt that agreement would ever be reached.

Bermacam-macam orang hadir dalam mesyuarat agong semalam. Setiap orang memberikan pandangan yang berlainan. Memandangkan lain orang, lain pendapat, saya tidak yakin bahawa persetujuan boleh dicapai.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(6)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
toye[t.j«]kata adjektif1. berkenaan wajah yang tidak menampakkan ketokohan.Muke toye aje macam mana nok jadi ketua.[mu.k« t.j« A.dZ« mA.tSAm mA.nA n dZA.di k«.tu.w«]Muka toye sahaja macam mana hendak jadi ketua.
celeng[tSE.leN]kata adjektifjuling sedikit.Celeng macam tu tak payah berubat, cantek.[tSe.leN mA.tSAm tu tA/ pA.jAh b«.Äu.bAt tSAn.te/]Juling sedikit itu tidak perlu berubat, cantik.
becerakoh[b«.tS«.ÄA.kh]kata adjektifkotor.Kalu becerakoh macam ni tok leh gi jale.[kA.lu b«.tS«.ÄA.kh mA.tSAm ni to/ leh gi dZA.lE]Kalau kotor seperti ini tidak boleh pergi bersiar-siar.
bangket[bAN.ket]kata namakata yang ditujukan kepada seseorang kerana tingkah laku yang kurang sopan. Penggunaan kata ini disamakan dengan perlakuan haiwan.Jangan makan menerap, nanti bangkit dek orang macam bewak.[dZA.NAn mA.kAn m«.nE.ÄAp nAn.ti bAN.ket de/ .ÄAN mA.tSAm bE.wA/]Jangan makan meniarap, nanti dikata orang macam biawak.
rebe[Ä«.b«] berkenaan keadaan sesuatu atau seseorang yang tidak terurus.Bilek Kak Long ni reba macam sarang tikuh.[bi.le/ kA/ loN ni Ä«.b« mA.tSAm sA.ÄAN ti.kuh]Bilik Kak Long ini tidak terurus seperti sarang tikus.
seluran[s«.lu.ÄAn]kata adjektifberkenaan seseorang yang sentiasa makan.Mane tok gemoknye, seluran tok kire mase.[mA.n« t/ g«.m/.ø« s«.lu.ÄAn t/ ki.Ä« mA.s«]Macam mana tidak gemuk, sentiasa makan tanpa mengira masa.
sebobot[s«.b.bt]kata adjektifberkenaan pakaian yang tidak kemas.Gone nok paih intebeu, sebobot je baju.[go.n« no/ pAC in.t«.bi.ju s«.b.bt dZ« bA.dZu]Macam mana hendak lulus temu duga, baju tidak kemas.

Kembali ke atas