Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata macam-macam

Puisi
 

Sampan kotak mudik ke Pangkor,
     Singgah pula Pulau Sembilan;
Macam diletak macam diatur,
     Macam cincin permata silan.


Lihat selanjutnya...(56)
Peribahasa

Macam kikir besi.

Bermaksud :

Orang kaya yang bakhil.

 

Lihat selanjutnya...(23)

378

So many men, so many opinions.

Setiap orang berbeza pandangan atau kemahuan.

Lain orang, lain pendapat

A motely crowd turned up for yesterday's general meeting. Each had different views to offer. So many men, so many opinions, so I doubt that agreement would ever be reached.

Bermacam-macam orang hadir dalam mesyuarat agong semalam. Setiap orang memberikan pandangan yang berlainan. Memandangkan lain orang, lain pendapat, saya tidak yakin bahawa persetujuan boleh dicapai.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(6)

Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
singkek[siN.kE/]kata namadari ketika waktu ini (tentang masa), mulai hari ini.Singkek ni, jangan kau buek kojo macam tu.[siN.kE/ ni dZA.NAn kAw bu.wE/ k.dZ mA.tSAm tu]Mulai masa ini, jangan kau buat lagi kerja macam itu.
conggang[tSN.gAN]kata kerjaberpisah, berenggang; boconggang.Dio orang tu memang susah nak conggang macam bolangkeh.[di.j .ÄAN tu mE.mAN su.sAh nA/ tSN.gAN mA.tSAm b.lAN.kEh]Dia orang itu memang susah hendak berpisah, macam belangkas.
boconggang[b.tSN.gAN]kata kerjaberpisah, berenggang; conggang.Dio orang tu memang susah nak boconggang macam bolangkeh.[di.j .ÄAN tu mE.mAN su.sAh nA/ b.tSN.gAN mA.tSAm b.lAN.kEh]Dia orang itu memang susah hendak berpisah, macam belangkas.
tohangak-hangak[t.hA.NA/.hA.NA/]kata kerjatercengang-cengang.Bilo dio sampai kek pokan tu, dio tohangak-hangak macam ruso masuk kampong.[bi.l di.j sAm.pAj kE/ p.kAn tu di t.hA.NA/.hA.NA/ mA.tSAm Äu.s mA.so/ kAm.pN]Bila dia sampai di pekan itu, dia tercengang-cengang macam rusa masuk kampung.
golo[g.l]kata adjektifparah, teruk, tidak senonoh.Camni romane kojo kau, golodeke.[tSAm.ni č.mAn.E k.dZ kAw g.l.dE/.E]Macam ini caranya kerja kau, tidak senonohnya.
keset[kE.sEt]kata adjektifberkenaan buah seperti rambutan, langsat, durian dan lain-lain yang tidak berbiji.Camano nak dapek bijik dian ni, sumoe keset.[tSA.mA.n nA/ dA.pE/ bi.dZi/ di.jAn ni su.m.E kE.sEt]Macam mana hendak dapat biji durian ini, semuanya tiada biji.
celet[tSE.lEt]kata adjektifsalah satu daripada matanya tidak berfungsi.Matoe celet, camano dio cam gamba tu waktu sonjo?[mA.t.E tSE.lEt tSAm.mA.n di.j tSAm gAm.bA tu wA/.tu sn.dZ]Dia bermata satu, macam mana dia dapat mengecam gambar itu ada waktu senja.
bolaeh[b.lAEh]kata namatulang atap di sebelah luar biasanya daripada belahan.Camano nak cucuk atap ni, bolobeh ado, bolaehe pulak tak do![tSAm.mA.n nA/ tSu.tS/ A.tAp ni b.l.bEh A.d b.lAEh.E pu.lA/ tA.d]Macam mana hendak mencucuk atap ini, bolobeh ada, tapi bolaeh tidak ada.
doyan[d.jAn]kata namagantinama diri pertama, saya.Tak suko boto doyan bilo kaw buek laku cam tu.[tA/ su.k bo.to d.jAn bi.l kAw bu.wE/ lA.ku tSAm tu]Tidak suka betul saya bila engkau buat kelakuan macam itu.
cipeh[tSi.pEh]kata kerjacelupar.Mulot kaw cipeh bona, kalu camni ramai kawan ekau lari.[mu.lt kAw tSi.pEh b.nA kA.lu tSAm.ni ÄA.mAj kA.wAn E.kAw lA.Äi]Mulut kau celupar benar, kalau macam ini ramai kawan engkau lari.
12

Kembali ke atas