Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ma.hu] | ماهو

Definisi : 1. suka akan, suka hendak, bersedia akan: dia ~ supaya jawatan itu dipegang oleh se-orang anak negeri; ~ tak ~ a) segan-segan; b) terpaksa, harus; 2. hendak, akan: ~ ke mana budak itu; 3. bp maksud, keinginan, tujuan: apa ~ engkau di sini? semahunya, semahu-mahu, semahu-mahu-nya sekehendak (sesuka) hati, sewenang­wenang: keadaan spt itu tentu tidak akan dapat dibiarkan berjalan ~ sahaja; mahupun meskipun, walaupun; memahu-mahu, memahukan 1. memak­sa-maksa supaya mahu; 2. menghendakkan, mahu kpd; memahui, mengemahui menghendaki, me­nuntut (supaya); kemahuan kehendak, keinginan: macam-macam kehendak dan ~ mereka; berkemahuan mempunyai kemahuan: tabiat berfikir dan ~ secara bebas. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ma.hu] | ماهو

Definisi : 1 tidak keberatan utk berbuat sesuatu; bersedia melakukan sesuatu: Dia ~ menolong orang yg susah kerana dia sendiri pernah mengalami kesusahan. Orang itu tidak ~ bekerja sbg buruh walaupun sudah lama menganggur. 2 tujuan atau maksud melakukan sesuatu; kehendak: Apa ~mu? mahupun ataupun; walaupun; biarpun; meskipun: Baik lelaki ~ perempuan, semuanya bekerja keras. kemahuan 1 kesediaan berbuat atau melakukan sesuatu: Kerana sakit, hilanglah ~ saya utk bekerja. 2 keinginan; kehendak: Anak itu akan menjadi terlalu manja jika segala ~nya diturut. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Puisi
 

Kalau tuan pergi seberang,
     Semai padi tumbuh lalang;
Saya umpama beras segantang,
     Mahu lebih tak mahu kurang.


Lihat selanjutnya...(66)
Peribahasa

Niat hati hendak memancing ikan,
     tak mahu membuang umpan.

Bermaksud :

Mahu mendapat keuntungan tetapi tidak mahu berugi.

 

Lihat selanjutnya...(58)

404

Much would have more

Manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki: sudah dapat, mahu lagi.

Nafsu tidak bertepi

I told myself that once my savings reached RM1million, I would retire for good. But much would have more. Now, I think that amount is not enough.

Aku berkata kepada diriku yang aku akan bersara sebaik sahaja simpananku mencecah RM1 juta. Tetapi nafsu tidak bertepi. Kini, aku merasakan bahawa jumlah itu tidak mencukupi.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(42)

Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
tokse[t/.se]kata adjektiftidak mahu, tidak ingin.Anok ambo tokse gi skoloh ari ni.[A.n/ Am.b t/.se gi sk.lh A.Äi ni]Anak saya tak mahu pergi sekolah hari ni.
pida[pi.dA]kata adjektifberkenaan seseorang yang tidak mahu membayar hutang.Demo jange dok buwi ute ko ore pida.[dE.m dZA.NE do/ bu.wi u.tE k .ÄE pi.dA]Kamu jangan beri hutang kepada orang yang tak mahu bayar hutang.
kerah keng[k«.ÄAh keN] tidak mahu mengalah atau menurut kata, keras kepala.Budok ni kerah keng sungguh, ore royak duo tigo kali buwak tok denga jah.[bu.d/ ni k«.ÄAh keN suN.goh .ÄE č.jA/ du.w ti.g kA.li bu.wA/ t/ d«. NA dZAh]Budak ni keras kepala sungguh, orang cakap dua tiga kali buat tak dengar saja.
berak reng[b«.ÄA/ ÄeN] tidak mahu melakukan sesuatu apabila disuruh, enggan, malas.Jange dok berak reng sangak gak, kalu ore suroh gapo-gapo.[dZA.NE do/ b«.ÄA/ ÄeN sA.NA/ gA/ kA.lu .ÄE su.Äoh ::]Jangan malas sangat kalau orang suruh buat sesuatu.
berah jemoh[b«.ÄAh dZ«.mh] beras.Kalu tok se buwi lembek sangak pulok tu, maso nok tanok capo denge berah jemoh sikik. Kalau tak mahu lembik sangat pulut tu, semasa nak masak campur dengan beras sikit.

Kembali ke atas