Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ma.hu] | ماهو

Definisi : 1. suka akan, suka hendak, bersedia akan: dia ~ supaya jawatan itu dipegang oleh se-orang anak negeri; ~ tak ~ a) segan-segan; b) terpaksa, harus; 2. hendak, akan: ~ ke mana budak itu; 3. bp maksud, keinginan, tujuan: apa ~ engkau di sini? semahunya, semahu-mahu, semahu-mahu-nya sekehendak (sesuka) hati, sewenang­wenang: keadaan spt itu tentu tidak akan dapat dibiarkan berjalan ~ sahaja; mahupun meskipun, walaupun; memahu-mahu, memahukan 1. memak­sa-maksa supaya mahu; 2. menghendakkan, mahu kpd; memahui, mengemahui menghendaki, me­nuntut (supaya); kemahuan kehendak, keinginan: macam-macam kehendak dan ~ mereka; berkemahuan mempunyai kemahuan: tabiat berfikir dan ~ secara bebas. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ma.hu] | ماهو

Definisi : 1 tidak keberatan utk berbuat sesuatu; bersedia melakukan sesuatu: Dia ~ menolong orang yg susah kerana dia sendiri pernah mengalami kesusahan. Orang itu tidak ~ bekerja sbg buruh walaupun sudah lama menganggur. 2 tujuan atau maksud melakukan sesuatu; kehendak: Apa ~mu? mahupun ataupun; walaupun; biarpun; meskipun: Baik lelaki ~ perempuan, semuanya bekerja keras. kemahuan 1 kesediaan berbuat atau melakukan sesuatu: Kerana sakit, hilanglah ~ saya utk bekerja. 2 keinginan; kehendak: Anak itu akan menjadi terlalu manja jika segala ~nya diturut. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Puisi
 

Kalau tuan pergi seberang,
     Semai padi tumbuh lalang;
Saya umpama beras segantang,
     Mahu lebih tak mahu kurang.


Lihat selanjutnya...(66)
Peribahasa

Niat hati hendak memancing ikan,
     tak mahu membuang umpan.

Bermaksud :

Mahu mendapat keuntungan tetapi tidak mahu berugi.

 

Lihat selanjutnya...(58)

404

Much would have more

Manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki: sudah dapat, mahu lagi.

Nafsu tidak bertepi

I told myself that once my savings reached RM1million, I would retire for good. But much would have more. Now, I think that amount is not enough.

Aku berkata kepada diriku yang aku akan bersara sebaik sahaja simpananku mencecah RM1 juta. Tetapi nafsu tidak bertepi. Kini, aku merasakan bahawa jumlah itu tidak mencukupi.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(42)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
tok mboh[t mboh] tidak mahu, tidak hendak atau enggan.Koi tok mboh ikot awok.[kj t mboh i.kot A.w]Saya tidak mahu mengikut awak.
mboh[mboh]kata tugasmahu.Koi mboh kat awok.[kj mboh kAt A.w/]Saya mahukan awak.
cukang[tSu.kAN]kata adjektiftanda pangkah.Esok ayah tok nok tengok buku ni banyak cukang.[E.so/ A.jAh t/ n/ tE.N/ bu.ku ni bA.øA/ tSu.kAN]Nanti ayah tidak mahu melihat buku sekolah ini banyak tanda pangkah.
kecek[kE.tSE/]kata kerjaminta sesuatu dengan memujuk dan merayu.Keceklah kat Y.B. kalo nok jalan.[kE.tSE/.lAh kAt wAj.bi kA.l no/ dZA.lAn]Pujuk dan rayulah pada Y.B. kalau mahu jalan.
pedaeh merepang[p«.dAeh m«.Ä«.pAN] berkenaan rasa yang sangat pedas.Mau tebako lidoh koi, pedaeh merepang sambe awok.[mAw t«.bA.k li.dh koj p«.dAC m«.Ä«.pAN sAm.bE A.w/]Mahu terbakar lidah saya sebab sambal awak sangat pedas.
sekoye[s«.k.j«]kata adjektifberkenaan kesan torehan yang banyak pada pokok getah untuk mengeluarkan dan mengalirkan susu.Mamat tok nok toreh getah Pak Abu pase sekoya.[mA.mAt t/ n/ t.ÄEh g«.tAh pA/ A.u pA.sE s«.k.j«]Mamat tidak mahu menoreh getah Pak Abu kerana torehannya terlalu banyak.

Kembali ke atas