Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ma.hu] | ماهو

Definisi : 1. suka akan, suka hendak, bersedia akan: dia ~ supaya jawatan itu dipegang oleh se-orang anak negeri; ~ tak ~ a) segan-segan; b) terpaksa, harus; 2. hendak, akan: ~ ke mana budak itu; 3. bp maksud, keinginan, tujuan: apa ~ engkau di sini? semahunya, semahu-mahu, semahu-mahu-nya sekehendak (sesuka) hati, sewenang­wenang: keadaan spt itu tentu tidak akan dapat dibiarkan berjalan ~ sahaja; mahupun meskipun, walaupun; memahu-mahu, memahukan 1. memak­sa-maksa supaya mahu; 2. menghendakkan, mahu kpd; memahui, mengemahui menghendaki, me­nuntut (supaya); kemahuan kehendak, keinginan: macam-macam kehendak dan ~ mereka; berkemahuan mempunyai kemahuan: tabiat berfikir dan ~ secara bebas. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ma.hu] | ماهو

Definisi : 1 tidak keberatan utk berbuat sesuatu; bersedia melakukan sesuatu: Dia ~ menolong orang yg susah kerana dia sendiri pernah mengalami kesusahan. Orang itu tidak ~ bekerja sbg buruh walaupun sudah lama menganggur. 2 tujuan atau maksud melakukan sesuatu; kehendak: Apa ~mu? mahupun ataupun; walaupun; biarpun; meskipun: Baik lelaki ~ perempuan, semuanya bekerja keras. kemahuan 1 kesediaan berbuat atau melakukan sesuatu: Kerana sakit, hilanglah ~ saya utk bekerja. 2 keinginan; kehendak: Anak itu akan menjadi terlalu manja jika segala ~nya diturut. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Puisi
 

Kalau tuan pergi seberang,
     Semai padi tumbuh lalang;
Saya umpama beras segantang,
     Mahu lebih tak mahu kurang.


Lihat selanjutnya...(66)
Peribahasa

Niat hati hendak memancing ikan,
     tak mahu membuang umpan.

Bermaksud :

Mahu mendapat keuntungan tetapi tidak mahu berugi.

 

Lihat selanjutnya...(58)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
langkah dari de- wan mesyuarat. ก 2 melangkah: ใครก็ตาม ที่ ไม ่ ก ้ าวไปข ้ างหน ้ าจะถ ูกทิ้ งไว ้ ข ้ างหล ั ง Sesiapa yang tidak mahu melangkah ke hada- pan akan ditinggalkan di belakang. ก ้ าวก ่ าย [-ka:y] ก masuk campur: อย ่ าก ้ าวก ่ ายงานของคนอื่ น Jangan masuk ก ้ si mati. = ขอขมา ขมิ้ น [kami  n] น kunyit ขมิบ [kami  p] ก mengemut: เด็กคนน ั ้ น ขมิบปากเพราะไม ่ ยอมกินยา Budak itu me­ ngemut mulutnya kerana tidak mahu makan ubat. ขมีขม ั น [kami  :kaman] ว tergesa- gesa: เลขาธิการขมีขม ั นเตรียมรายงานประจำ ปีก ่ อนการประชุมใหญ ่ Setiausaha Agung tergesa-gesa menyiapkan laporan ta- hunan sebelum mesyuarat agung. ขมึงทึง
Kamus Thai 2.indb
makan: ผู ้ จัดการออกไปรับประทานอาหารกลางวันแล ้ ว Tuan Pengurus sudah keluar makan tengah hari. รับปาก [-pa:k] ก berjanji: เด็กคนนั้ น รับปากว ่ าจะไม ่ กระทำความผิดนั้ นอีก Budak itu berjanji tidak mahu melakukan kesalahan itu lagi. รับผิดชอบ [-pitc:p] ก bertanggung- jawab: แม ่ ทัพภาคที่ 4 รับผิดชอบต ่ อการตาย ของผู ้ ประท ้ วงที่ ตากใบ Panglima Tentera Bahagian Empat bertanggungjawab atas kematian belajar di seko- lah ini. เรียน 2 [rian] ก memaklumkan, mem- beritahu: เลขานุการเรียนผู ้ จัดการว ่ ามีลูกค ้ า ต ้ องการพบ Setiausaha memaklumkan kepada pengurus bahawa ada pelang- gan mahu berjumpa dengan beliau. เรียบ [ri  ap] ว rata: พื้ นผิวถนนทางเข ้ า บ ้ านฉันไม ่ เรียบ Permukaan jalan ke ru- mah saya tidak rata. เรียบ ๆ [-riap] ว
Kamus Thai 2.indb
Visnu tu- run menjelma menjadi Seri Rama. แบ ่ งแยก [-yε:k] ก 1 memisahkan: ขบวนการไออาร ์ เอต ้ องการแบ ่ งแยกดินแดน ไอร ์ แลนด ์ เหนือออกจากสหราชอาณาจักร I.R.A mahu memisahkan Ireland Uta­ ra daripada United Kingdom. 2 (โฉนด) memecah: พี่ ชายของฉันไปสำนักงานที่ ดิน เพื่ อแบ ่ งแยกโฉนด Abang saya pergi ke pejabat tanah untuk menyelesaikan urusan memecah geran. แบ ่ ประวัติศาสตร ์ [-tisa:t] น sejarah ประวิง [prawi] ก melambatkan: ฝนตก หนักประวิงการเดินทางของฉันไปยังเกาะลังกาวี Hujan lebat melambatkan perjalanan saya ke Pulau Langkawi. ประเวณี [prawe:ni:] น persetubuhan ประสงค ์ [praso] ก ingin, mahu ประสบ [prasop] ก mengalami: บริษัทนั้ นประสบกับการขาดทุนมาก Syarikat itu mengalami kerugian besar. ประสบการณ ์ [-ka:n] น pengalaman ประสม [prasom] ดู ผสม ประพ ั นธ ์ ประสม Kamus Thai 2.indb
Kamus Thai 2.indb
่ [co:] ก berbau busuk โฉเก [co:ke:] ว tidak jujur โฉ ่ งฉ ่ าง [co:ca:] ว cemerkap, kasar โฉงเฉง [co:ce:] ว bercakap se­ perti mahu bergaduh โฉด [co:t] ว tolol, dungu โฉนด [cano:t] น geran tanah โฉม [co:m] น 1 rupa paras, paras, rupa: รูปโฉมโนมพรรณของบุคคลท ั ้งสองเหมือน ก ั น Rupa paras tali ชักช ้ า [cakca:] ว lambat ชัง [ca] ก membenci: ยามช ั งแม ้ ชื่ อของเขา เราก็ไม ่ อยากได ้ ยิน Apabila kita membenci seseorang namanya pun kita tidak mahu dengar. ชั่ง [ca] ก 1 menimbang: เจ ้ าหน ้ าที่ สาธารณสุขช ั ่งน ้ ำหน ั กต ั วเด็กน ั กเรียน Pegawai kesihatan menimbang berat badan murid-murid itu
Kamus Thai 2.indb
pelajar, pengajar dan masyarakat umum di Thailand. Usaha ini patut diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, sama ada pihak DBP mahu pun PSU yang berusaha merealisasikan memorandum persefahaman DBP-PSU sehingga matlamatnya tercapai. Jutaan terima kasih ditujukan khusus kepada DBP atas niat murni dan segala sumbangan yang dihulurkan. Tanpa kesungguhan DBP

Kembali ke atas