Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[maj.muÖ]/[majmuk] | مجموع

Definisi : terdiri atau terbentuk drpd beberapa bahagian dsb tetapi merupakan kesatuan; cahaya ~ Id cahaya yg berasal atau terjadi drpd beberapa cahaya lain; kalimat ~ = ayat ~ (Lin) kalimat yg mengandungi (terdiri drpd) dua atau tiga kalimat lain; kata ~ (Lin) gabungan dua atau tiga perkataan yg mem­punyai satu pengertian; masyarakat ~ masya­rakat yg terdiri drpd beberapa kaum (suku bangsa) atau bangsa; minyak ~ sj minyak wangi (merupakan campuran drpd beberapa jenis minyak wangi lain); memajmukkan menjadikan majmuk, meng­gabungkan dua atau beberapa kata dsb supaya menjadi bentuk majmuk; kemajmukan sifat atau keadaan majmuk, kepelbagaian yg terdapat dlm sesuatu (ga­bungan, kesatuan, dll): ~ imej budaya Ma-laysia sebelum 1969 telah bertukar kpd budaya Malaysia yg berteraskan kebudayaan Melayu; ~ masyarakat negara Malaysia; pemajmukan perihal (proses atau perbuat­an) memajmukkan, penghasilan atau pen­ciptaan sesuatu dgn memadukan dua atau beberapa bahagian atau unsur, penggabungan unsur-unsur dsb menjadi satu kesatuan: peng-gabungan perkataan yg membawa satu makna yg tertentu disebut ~ dan hasilnya disebut kata majmuk. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[maj.muÖ]/[majmuk] | مجموع

Definisi : terdiri drpd beberapa bahagian yg bersatu (bkn perkataan dll); tidak tunggal: ayat ~ ayat besar yg terdiri drpd dua ayat kecil atau lebih; kata ~ perkataan yg terdiri drpd dua perkataan atau lebih dan mempunyai satu makna; masyarakat ~ masyarakat yg terdiri drpd berbagai-bagai (suku) kaum. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata majmuk


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
อเนก [ane:k] ว aneka อเนกประสงค ์ [-praso] ว serba guna: พวกเขาจัดประชุมที่ อาคารอเนกประสงค ์ Me­ reka mengadakan mesyua­rat di dewan serba guna. อเนกรรถประโยค [ane:katta- prayo:k] น ayat majmuk อบ [op] ก membakar: อบขนมเค ้ ก mem- bakar kek อบรม [-rom] ก mendidik: พ ่ อแม ่ อบรม ลูก ๆ ให ้ เป ็ นคนดี Ibu bapa mendidik anak
Kamus Thai 2.indb
่ า [-b:klau] น cerita orang คำบุพบท [-buppabot] น kata sendi nama คำประกาศ [-praka:t] น pengumu- man, pengisytiharan คำประพันธ ์ [-prapan] น karya kreatif คำประสม [-prasom] น kata majmuk คำปรารภ [-pra:rop] น kata rangsangan คำปราศรัย [-pra:sai] ดู คำกล ่ าว คำแปล [-plε:] น terjemahan คำพ ้ อง [-p:] น homonim คำพ ้ องร ูป [-p:ru

Kembali ke atas