Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[maj.muÖ]/[majmuk] | مجموع

Definisi : terdiri atau terbentuk drpd beberapa bahagian dsb tetapi merupakan kesatuan; cahaya ~ Id cahaya yg berasal atau terjadi drpd beberapa cahaya lain; kalimat ~ = ayat ~ (Lin) kalimat yg mengandungi (terdiri drpd) dua atau tiga kalimat lain; kata ~ (Lin) gabungan dua atau tiga perkataan yg mem­punyai satu pengertian; masyarakat ~ masya­rakat yg terdiri drpd beberapa kaum (suku bangsa) atau bangsa; minyak ~ sj minyak wangi (merupakan campuran drpd beberapa jenis minyak wangi lain); memajmukkan menjadikan majmuk, meng­gabungkan dua atau beberapa kata dsb supaya menjadi bentuk majmuk; kemajmukan sifat atau keadaan majmuk, kepelbagaian yg terdapat dlm sesuatu (ga­bungan, kesatuan, dll): ~ imej budaya Ma-laysia sebelum 1969 telah bertukar kpd budaya Malaysia yg berteraskan kebudayaan Melayu; ~ masyarakat negara Malaysia; pemajmukan perihal (proses atau perbuat­an) memajmukkan, penghasilan atau pen­ciptaan sesuatu dgn memadukan dua atau beberapa bahagian atau unsur, penggabungan unsur-unsur dsb menjadi satu kesatuan: peng-gabungan perkataan yg membawa satu makna yg tertentu disebut ~ dan hasilnya disebut kata majmuk. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[maj.muÖ]/[majmuk] | مجموع

Definisi : terdiri drpd beberapa bahagian yg bersatu (bkn perkataan dll); tidak tunggal: ayat ~ ayat besar yg terdiri drpd dua ayat kecil atau lebih; kata ~ perkataan yg terdiri drpd dua perkataan atau lebih dan mempunyai satu makna; masyarakat ~ masyarakat yg terdiri drpd berbagai-bagai (suku) kaum. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata majmuk


Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
compound motormotor majmukTeknikElektrikMotor arus terus yang mempunyai ciri motor siri dan motor pirau. Ada dua jenis motor majmuk, iaitu motor majmuk bertokok dan motor majmuk kebezaan.
Compound leafDaun majmukPertanianTiadaDaun yang mempunyai lebih daripada satu anak daun yang tersusun pada rakis atau pelepah. Terdapat pelbagai jenis daun majmuk iaitu majmuk pinat, bipinat, trifoliat dan palmat. Contohnya daun belimbing, ubi kayu, legundi, lemuni, tenggek burung dan palas.
compound volcanovolkano majmuk; gunung berapi majmukGeografiTiadaTiada
compound volcanovolkano majmuk; gunung berapi majmukGeologiTiadaVolkano yang terdiri daripada kompleks dua lohong atau lebih atau volkano yang mempunyai kubah volkano yang bersekutu, sama ada di dalam kawahnya atau di rusuknya.
intensional compound statementpernyataan majmuk intensional/penyataan majmuk sengajaKesenianTiadaTiada
compound leafdaun majmukHerbaBotani dan BioteknologiDaun yang mempunyai lebih daripada satu anak daun yang tersusun pada rakis atau pelepah. Terdapat pelbagai jenis daun majmuk, iaitu pinat, bipinat, trifoliat dan palmat. Contoh daun majmuk ialah daun belimbing, daun ubi kayu, daun legundi, daun lemuni, daun tenggek burung dan daun palas.
Compound pinnateMajmuk pinatPertanianTiadaDaun majmuk yang mempunyai anak daun tersusun pada satu rakis. Contohnya daun kelapa, turi, kari dan dukung anak.
determinative compoundkata majmuk penentuLinguistikTiadaKata majmuk yang sebahagiannya menentukan atau menerangkan bahagian yang lain. Contohnya, Perdana Menteri dan rumah sakit.
compound beltingpensabukan majmukMekanikGunaanLihat penalisawatan majmuk.
compound palmatedaun majmuk palmatBotaniTiadaDaun majmuk yang anak-anak daunnya terbentuk di hujung petiol dan memecah seperti jari-jari terbuka. Daun ini terdiri daripada pelbagai jenis, iaitu trifoliat, kuadrifoliat dan mulufoliat. Contohnya, daun palas dan daun kacang tanah.
12345678910...

Kembali ke atas