Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[maj.muÖ]/[majmuk] | مجموع

Definisi : terdiri atau terbentuk drpd beberapa bahagian dsb tetapi merupakan kesatuan; cahaya ~ Id cahaya yg berasal atau terjadi drpd beberapa cahaya lain; kalimat ~ = ayat ~ (Lin) kalimat yg mengandungi (terdiri drpd) dua atau tiga kalimat lain; kata ~ (Lin) gabungan dua atau tiga perkataan yg mem­punyai satu pengertian; masyarakat ~ masya­rakat yg terdiri drpd beberapa kaum (suku bangsa) atau bangsa; minyak ~ sj minyak wangi (merupakan campuran drpd beberapa jenis minyak wangi lain); memajmukkan menjadikan majmuk, meng­gabungkan dua atau beberapa kata dsb supaya menjadi bentuk majmuk; kemajmukan sifat atau keadaan majmuk, kepelbagaian yg terdapat dlm sesuatu (ga­bungan, kesatuan, dll): ~ imej budaya Ma-laysia sebelum 1969 telah bertukar kpd budaya Malaysia yg berteraskan kebudayaan Melayu; ~ masyarakat negara Malaysia; pemajmukan perihal (proses atau perbuat­an) memajmukkan, penghasilan atau pen­ciptaan sesuatu dgn memadukan dua atau beberapa bahagian atau unsur, penggabungan unsur-unsur dsb menjadi satu kesatuan: peng-gabungan perkataan yg membawa satu makna yg tertentu disebut ~ dan hasilnya disebut kata majmuk. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[maj.muÖ]/[majmuk] | مجموع

Definisi : terdiri drpd beberapa bahagian yg bersatu (bkn perkataan dll); tidak tunggal: ayat ~ ayat besar yg terdiri drpd dua ayat kecil atau lebih; kata ~ perkataan yg terdiri drpd dua perkataan atau lebih dan mempunyai satu makna; masyarakat ~ masyarakat yg terdiri drpd berbagai-bagai (suku) kaum. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata majmuk


Kamus Sains

Kamus Sains.indb
08 11:46:01 AM 72 ante-alar (ante-alar) Perihal sesuatu yang terletak di bahagian anterior sayap depan. (BIO) antecedent (antejadian) Pernyataan yang mengimplikasikan satu pernyataan lain. Dalam pernyataan majmuk yang berbentuk implikasi “Jika p, maka q”, pernyataan “p” ialah an- tejadian. Sinonim hypothesis. Lihat juga implication. Banding consequence. (MAT) antecedent precipitation index (indeks kerpasan antejadian) Jumlah berpemberat banyaknya kerpasan organisma pengurai. Bahan ini berguna sebagai baja untuk tumbuh-tum- buhan. Kompos menyerupai humus yang terbentuk akibat penguraian semula, menjadi bahan buangan. (BIO) compound epicyclic gear train (rangkaian gear kisar majmuk) Rangkaian gear kisar yang terbentuk daripada dua atau lebih daripada dua, composite forecast chart compound epicyclic gear train Kamus Sains.indb 227 7/8/08 11:48:38 AM 228

Kembali ke atas