Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[mam.pu] | ممڤو

Definisi : akronim bagi Manpower and Ad-ministrative Modernization Planning Unit (Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Tenaga Manusia). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[mam.pu] | ممڤو

Definisi : 1. sanggup (dapat, kuasa) melakukan sesuatu: ramai ibu bapa yg tidak ~ membeli seluar baju utk anak mereka; 2. kaya, berada: awak orang ~; memampukan membolehkan: jumpaan teks ini ~ kita membuat kesimpulan berikut; kemampuan 1. kesanggupan (utk melaku­kan sesuatu), kebolehan, kekuatan: Malay-sia akan memperkuat angkatan bersenjata-nya sesuai dgn ~nya; 2. kekayaan; berkemampuan 1. mempunyai kesang­gupan (kebolehan, kekuatan); 2. mempunyai kekayaan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[mam.pu] | ممڤو

Definisi : sanggup melakukan atau sanggup mengadakan sesuatu; berupaya: Saya masih belum ~ membeli rumah. kemampuan kesanggupan utk melakukan atau utk mengadakan sesuatu; kebolehan. berkemampuan mempunyai kemampuan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
mampu
1. Bersinonim dengan berada
( berharta, berwang, berduit, )
(kata kerja:)

2. Bersinonim dengan kaya
( senang, mewah, )
(adjektif:)

3. Bersinonim dengan boleh
( dapat, berupaya, sanggup, terdaya, bersedia, terlarat, terbuat, lalu, bisa, )
(kata tugas:)

Kata Terbitan : kemampuan,

Peribahasa

Ada padi,
     segala menjadi.

Bermaksud :

Orang yang mampu (= kaya, berilmu) segala maksudnya mudah tercapai. (Peribahasa lain yang sama makna: Beremas kemas, berpadi menjadi).

 

Lihat selanjutnya...(3)

49

Don't bite off more than you can chew

Jangan lakukan sesuatu pekerjaan atau tindakan yang tidak mampu ditangani atau yang melebihi kebolehan diri.

Panjang langkah koyak pesak seluar, tinggi loncat tembuk ubun-ubun

Don't bite off more than you can chew. This mega project is far too complex to be handled by a single person. You'd better forget.

Panjang langkah koyak pesak seluar, tinggi loncat tembuk ubun-ubun. Projek raksaksa itu terlalu rumit dan sukar untuk kau tangani seorang. Lebih baik kau lupakan sahaja.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(22)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
น pen­ didikan moral: กระทรวงศ ึ กษาธิการเน ้ นหนัก เรื่ องจริยศ ึ กษา Kementerian Pelajaran me­nekankan pendidikan moral. จลาจล [cala:con] น rusuhan: รัฐบาล สามารถควบคุมการจลาจลไว ้ ได ้ Kerajaan mampu mengawal rusuhan itu. จวก [cuak] ก mencangkul: ชาวบ ้ านกำลัง จวกดินเพื่ อปลูกแตงโม Orang kampung se­ dang mencangkul tanah untuk mena­ nam tembikai. จวน 1 [cuan] น kediaman rasmi gabenor จวน 1 menjadikan diri: ชาย หนุ ่ มคนนั้ นตั้ งตัวเป็นนักเลงในหมู ่ บ ้ านของเขา Pemuda itu menjadikan dirinya sam­ seng di kampungnya. 2 mengukuhkan pendapatan: เขาสามารถตั้ งตัวได ้ หลังจาก ทำงานหนักมาเป็นเวลาสิบปี Dia mampu mengukuhkan pendapatannya setelah bekerja kuat selama sepuluh tahun. ตั้ งตาคอย [-ta:k:y] ก menunggu- nunggu, tertunggu-tunggu: ลูก ๆ ตั้ งตาคอยการกลับมาของคุณสมชาย นีละไพจิตร Anak-anak Encik Somchai Nilaphaichit menunggu-nunggu
Kamus Thai 2.indb
ก ้ นแก ้ ว Keladak telah mendap di dasar gelas. ชาวเล สามารถดำไปย ั งก ้ นทะเลโดยไม ่ ต ้ องใช ้ อุปกรณ ์ ด ำน ้ ำ Orang Laut mampu menyelam ke dasar laut tanpa menggunakan alat skuba. ก ้ นกบ [-kop] น tulang tongkeng: เขารู ้ สึกเจ็บที่ ก ้ นกบ Dia berasa sakit pada tulang tongkengnya. ก ้ นกรอง นแข ่ งวิ่ ง Dia mengajak saya ber- lumba lari. 3 bersaing: บริษ ั ทเล็กไม ่ สามารถ จะแข ่ งก ั บบริษ ั ทใหญ ่ ได ้ Syarikat kecil tidak mampu bersaing dengan syarikat be- sar. = แข ่ งข ั น แข ่ งข ั น [-kan] ดู แข ่ ง แข ่ งม ้ า [-ma:] ก berlumba kuda: จ
Kamus Thai 2.indb
gaan manusia. ปรามาส [pra:ma:t] ก memandang rendah: หัวหน ้ าฝ่ายปรามาสว ่ าเขาทำหน ้ าที่ นี้ ไม ่ ได ้ Ketua bahagian memandang ren- dah terhadapnya, kononnya dia tidak mampu menjalankan tugas ini. ปรารถนา [pra:ttana:] ก berhasrat ปรารภ [pra:rop] ก menyebut: นายก รัฐมนตรีปรารภเกี่ ยวกับวิธีการแก ้ ปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต ้ ในที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี Per- dana Menteri menyebut tentang cara penyelesaian masalah memusnahkan berpuluh-puluh ribu rai ladang jagung. ผลานิสงส ์ [pala:niso] น ganjaran ผลิต [palit] ก mengeluarkan, meng- hasilkan: EON สามารถผลิตรถยนต ์ ได ้ หนึ่ งพัน คันต ่ อเดือน EON mampu mengeluarkan seribu unit kereta sebulan. ผลิตผล [-tapon] น 1 hasil: ผลิตผลทาง การเกษตรของประเทศไทยในปีนี้ มียอดสูงมาก Hasil pertanian Negara Thai pada tahun ini sangat tinggi. 2 keluaran: มอเตอร ์ ไซค ์ รุ ่

Kembali ke atas