Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[mam.pu] | ممڤو

Definisi : akronim bagi Manpower and Ad-ministrative Modernization Planning Unit (Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Tenaga Manusia). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[mam.pu] | ممڤو

Definisi : 1. sanggup (dapat, kuasa) melakukan sesuatu: ramai ibu bapa yg tidak ~ membeli seluar baju utk anak mereka; 2. kaya, berada: awak orang ~; memampukan membolehkan: jumpaan teks ini ~ kita membuat kesimpulan berikut; kemampuan 1. kesanggupan (utk melaku­kan sesuatu), kebolehan, kekuatan: Malay-sia akan memperkuat angkatan bersenjata-nya sesuai dgn ~nya; 2. kekayaan; berkemampuan 1. mempunyai kesang­gupan (kebolehan, kekuatan); 2. mempunyai kekayaan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[mam.pu] | ممڤو

Definisi : sanggup melakukan atau sanggup mengadakan sesuatu; berupaya: Saya masih belum ~ membeli rumah. kemampuan kesanggupan utk melakukan atau utk mengadakan sesuatu; kebolehan. berkemampuan mempunyai kemampuan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
mampu
1. Bersinonim dengan berada
( berharta, berwang, berduit, )
(kata kerja:)

2. Bersinonim dengan kaya
( senang, mewah, )
(adjektif:)

3. Bersinonim dengan boleh
( dapat, berupaya, sanggup, terdaya, bersedia, terlarat, terbuat, lalu, bisa, )
(kata tugas:)

Kata Terbitan : kemampuan,

Peribahasa

Ada padi,
     segala menjadi.

Bermaksud :

Orang yang mampu (= kaya, berilmu) segala maksudnya mudah tercapai. (Peribahasa lain yang sama makna: Beremas kemas, berpadi menjadi).

 

Lihat selanjutnya...(3)

49

Don't bite off more than you can chew

Jangan lakukan sesuatu pekerjaan atau tindakan yang tidak mampu ditangani atau yang melebihi kebolehan diri.

Panjang langkah koyak pesak seluar, tinggi loncat tembuk ubun-ubun

Don't bite off more than you can chew. This mega project is far too complex to be handled by a single person. You'd better forget.

Panjang langkah koyak pesak seluar, tinggi loncat tembuk ubun-ubun. Projek raksaksa itu terlalu rumit dan sukar untuk kau tangani seorang. Lebih baik kau lupakan sahaja.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(22)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
bangsat[bAN.sAt]kata adjektifberkenaan seseorang yang tidak mampu melakukan sesuatu.Mamat ni betol-betol bangsat, bawok ae sebeledi pon tak daye.[mA.mAt ni b«.t.b«.t bAN.sAt bA.wo/ A« s«.b«.l«.di pon tA/ dA.j«]Mamat ini betul-betul bangsat, bawa air sebaldi pun tidak terdaya
menganjeng[m«.NAn.dZeN]kata kerjamengejek seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu dibuatnya.Mentang-mentang koi tok pandai bawok kerete, demo menganjeng kat koi.[m«n.tAN.m«n.tAN koj to/ pAn.dAj bA.w/ k«.ÄE.t« dE.m m«.NAn.dZeN kAt koj]Mentang-mentanglah saya tidak pandai memandu kereta, kamu mengejek saya.
encak[«n.tSA/]kata kerjamenusuk sesuatu dengan menggunakan benda tajam.Tangan koi saket tok daye nok hencak kelape sawet.[tA.NAn kj sA.ket t/ dA.j« n/ «n.tSA/ k«.lA.p« sA.wet]Tangan saya sakit, tidak mampu untuk menusuk kelapa sawit.
pekpe[pE/.p«]kata namabisul yang tumbuh di bahagian selain daripada punggung.Koi tok daye jalan jaoh pase beteh koi tumboh pekpe.[koj to/ dA.j« dZA.lAn dZA.woh pA.sE b«.teh koj tum.boh pE/.p«]Saya tidak mampu berjalan jauh kerana betis saya ada bisul.
boyok II[b.j/]kata kerjaberkenaan seseorang yang tidak berupaya melakukan sesuatu kerana sakit, kegemukan dan lain-lain.Boyok ngat awok ni, angkat bako pon tok daye.[b.j/ NAt A.w/ ni AN.kAt bA.k pn t/ dA.j«]Tak berupaya sangat awak ni, angkat bakul pun tidak mampu.

Kembali ke atas